Banken moeten een deel van de resterende schuld dekken

Banken hebben een zorgplicht jegens hun klanten. In het verleden hebben ze te brede distributienormen toegepast. Kunnen banken aansprakelijk worden gesteld voor openstaande schulden door onjuist advies?

De meeste huiseigenaren hebben weinig of geen verstand van hypotheken. Voor het afsluiten van een hypotheek wenden zij zich voor advies tot een onafhankelijke makelaar of bank. Het is de taak van een hypotheekadviseur om goed advies te geven. De verdere behandeling van de hypotheekaanvraag is eigenlijk maar een bijzaak. Begeleiding is de belangrijkste taak. De meeste hypotheken worden afgesloten bij grote banken. Kunnen deze banken aansprakelijk worden gesteld voor slecht advies? In het verleden hebben ze tot acht keer hun inkomen toegezegd. Is het de schuld van de bank of de eigen verantwoordelijkheid van de klant?

Is de bank de boosdoener en de klant het slachtoffer?

Tot de kredietcrisis waren banken te open als het ging om het verstrekken van hypotheken. Vanuit het idee dat de huizenprijzen oneindig zouden blijven stijgen, werden hypotheken verstrekt boven de draagkracht van de klant. In een gezonde woningmarkt is het probleem beheersbaar omdat de woning bij financieel onvermogen kan worden verkocht. Tijdens de kredietcrisis kwamen veel huiseigenaren in de problemen. De inkomens daalden bijvoorbeeld door werkloosheid. Tot overmaat van ramp kelderden ook de huizenprijzen. Daarna konden de hypotheeklasten niet meer worden betaald en kon het huis vanwege de grote hypotheekschuld niet worden verkocht. Wie is de schuldige?

Huizenprijzen dalen

Tot 2009 was er een groot vertrouwen in de ontwikkeling van de huizenprijzen. Er was nog steeds een woningnood, waardoor de huizenprijzen zouden blijven stijgen. Het tegenovergestelde is gebeurd. Tussen 2008 en 2013 daalden de huizenprijzen tussen de 20% en 25%. Woningen gekocht na 2003 staan ​​(gemiddeld) onder water. Deze huizen kunnen niet meer worden verkocht zonder de resterende schuld achter te laten. Sommige problemen worden veroorzaakt door slecht advies. Banken moesten rekening houden met de economische malaise en dalende huizenprijzen.

Kunnen banken de schuld krijgen van het verstrekken van te veel hypotheken?

Op basis van de huidige kennis en normen hebben banken in het verleden hypotheken verstrekt die te hoog waren. Erger nog, het waren vaak beleggingshypotheken met alleen enige rente. De banken zouden de exorbitante hypotheken niet meer hebben onderschreven, maar dat maakt hen niet schuldig. Na het verwijderen van de hypotheek en verzekering heeft de adviseur berekend wat de maandelijkse kosten zouden zijn. De klant moet beoordelen of de maandelijkse hypotheeklasten betaalbaar zijn. De eigenaar van de woning maakt hier een eigen inschatting van. Hetzelfde geldt voor het risico van beleggen in spaarverzekeringen gekoppeld aan een hypotheek. Het beleggingsrisico wordt echter vaak gemitigeerd door een adviseur. Er had beter moeten worden gewaarschuwd voor de risico’s van beleggen.

Andere consumenten hoeven niet te betalen voor te hoge hypotheekschuld

Laten we zeggen dat de banken een deel van de resterende schuld overnemen. Ze moeten de verliezen die op de een of andere manier bij de banken worden veroorzaakt, compenseren. Dit gebeurt door deze kosten indirect door te berekenen aan de klant. Consumenten die in het verleden huiverig waren om schulden aan te gaan, betalen nu een deel van de schuld van huiseigenaren die vroeger te veel risico namen. Dit is een ongewenste situatie.€