Banken en inactieve rekeningen

Wees voorzichtig met inactieve rekeningen of inactieve bankrekeningen. Een bankrekening wordt een inactieve rekening als deze lange tijd niet is gebruikt. Wat kunt u doen als u wilt weten of een account inactief is? Er is een digitaal loket voor het inactieve vermogen van een overleden familielid zodat u als erfgenaam of executeur navraag kunt doen en zo de inactieve rekeningen kunt volgen en traceren. Let op de eventuele verjaringstermijn van de betaalrekening bij de bank.

Wanneer is een account inactief?

Banken en slapende rekening

Wanneer krijgt u een slapende rekening bij Nederlandse banken? Tja, het verschilt van bank tot bank. Bij ABN AMRO krijgt u bijvoorbeeld een inactieve rekening als de rekening dertien jaar niet is gebruikt. Het is snel. Een rekening bij ING Bank wordt nooit een inactieve rekening.

Slapende accounts, wat zijn dat?

Banken geven aan dat een bank- of girorekening ongestoord kan blijven slapen als de bank contact houdt met de rekeninghouder. Maar wat te doen als na verloop van tijd het contact met de bank verdwijnt en de rekening verloopt. Stel, u gaat naar het buitenland, heeft u nog recht op geld van de betreffende rekening of bent u uw geld definitief kwijt?

Centrale rekening

Zodra een bank- of girorekening inactief wordt, valt deze in de geblokkeerde categorie: deze is lange tijd niet gebruikt en er is geen contact meer tussen de bank en de rekeninghouder. En nu komt het: het rekeningsaldo wordt op de centrale rekening van de bank geboekt, maar tegelijkertijd wordt de rekening van de klant gesloten.

Vervaldatum bankrekening

Ook de verjaringstermijn verschilt van bank tot bank. Het Burgerlijk Wetboek noemt een termijn van twintig jaar. ABN AMRO hanteert een verjaringstermijn van dertig jaar. Andere banken zouden geen maximumdatum hebben. Als erfgenaam wilt u misschien weten of er een inactief account is. Bij de meeste banken kunt u hierover informeren via een speciaal aanvraagformulier. Als je niet weet welke bank het is, gebruik dan de digitale balie om navraag te doen

Digitale niet-actieve kredietteller

Weet u als erfgenaam of executeur al bij welke bank u terecht moet, neem dan direct contact op met die bank. Bent u nog op zoek naar slapende tegoeden, dan kunt u uw aanvraag indienen via www.sleepingcredits.nl. De onderzoeksvoorwaarden zijn:

Vraag niet aan het digitale loket of het onderzoek tegelijkertijd bij dezelfde bank plaatsvindt.

Geld weg van een slapende rekening?

Banken zeggen dat het geld niet zal verdwijnen, maar de persoon die het geld vraagt, moet een identiteitsbewijs overleggen en kan duidelijk aantonen dat hij inderdaad de rechthebbende is. Maar het grappige is dat niemand weet om hoeveel rekeningen het gaat en om welke bedragen. Dit is niet onbelangrijk, want opnames gebeuren alleen als bekend is dat de rekening bestaat. Daarnaast stelt de Nederlandse Vereniging van Banken NVB dat het niet altijd mogelijk is om nieuwe adressen van rekeninghouders te achterhalen. Volgens de NVB is het dus aan dezelfde klanten, hun agenten of erfgenamen om op te treden. Het is niet overal. In België is het bijvoorbeeld wettelijk geregeld dat een bankrekening nooit kan verlopen en het geld niet automatisch naar de bank gaat. Dat zou ook in Nederland kunnen als de wet wordt gewijzigd. Maar we zijn er nog niet.

Slaapverzekering

De verzekering is inactief als de verzekeraar op de hoogte is van de aan verzekerde toegebrachte schade, maar de verzekerde er zelf nog geen melding van heeft gemaakt. Houd er rekening mee dat als u niet binnen zes maanden handelt, u uw schadevergoeding verliest. Ook daar krijg je niet zomaar informatie. U moet zich legitimeren en er kan om een ​​erfrechtverklaring of executieverklaring worden gevraagd.

Slot

Het lijkt vreemd dat geld na de verjaringstermijn automatisch naar de banken vloeit. Bovendien is er weinig idee van de bedragen die ermee gemoeid zijn. Het zou de wetgever en de banken tot eer zijn om meer duidelijkheid te scheppen en zo nodig de regels aan te passen. Dan weet je waar je aan toe bent.

Lees verder