Bankbeslag, loonbeslag of vermogensbeslag bij schulden

Iedereen die teveel schulden en schuldeisers heeft kan door een deurwaarder worden benaderd met een loonbeslag, bankbeslag of erfbeslag (erfbeslag). Schuldeisers kunnen drie keer drukken om een ​​deurwaarder aan te trekken en geld in te zamelen door ze te stapelen. Maar niet op alles kan beslag worden gelegd (bereken zelf je grondslag zonder beslag), loonbeslag werkt anders dan bankbeslag of beslagbeslag. Helaas komen dit soort aanvallen en convulsies steeds vaker voor. Eerst wordt een voorlopige uitspraak bijgevoegd en na goedkeuring van de rechter volgt de daadwerkelijke aanhouding. Wat is een bankbeslag, loonbeslag of beslag? Wat betekent een aanval voor u, wat zijn de gevolgen? De Belastingdienst heeft beslaglegging door derden vereenvoudigd.

Wanneer en wat kan de deurwaarder in beslag nemen?

Veel Gestelde Vragen

Kan een gerechtsdeurwaarder op dezelfde manier beslag leggen op uw goederen en bezittingen?Een deurwaarder kan alleen beslag leggen op goederen en goederen als er een rechterlijke uitspraak of dwangbevel is of als er toestemming is van de overheid (zoals de Belastingdienst). De gerechtsdeurwaarder moet dit vonnis dus vooraf kunnen voorleggen. Kunnen al mijn goederen in beslag worden genomen?Nee. Ten eerste is het belangrijk dat het van toepassing is op uw goederen en niet op die van iemand anders. Denk aan aankoopbewijs. Daarnaast zijn een aantal goederen uitgesloten van erfopvolging. Bijvoorbeeld je bed en beddengoed, kleding en eten en drinken voor een maand.Mag een deurwaarder beslag leggen op vakantiegeld?Als de deurwaarder je met salaris mag uitbetalen, zit daar ook vakantiegeld in. Vakantiegeld is immers ook loon. Volgens de wet moet de gerechtsdeurwaarder rekening houden met uw geen arrestatiebevel.

De deurwaarder legt beslag op de werkgever, bank of eigendom

Komt een schuldeiser via bemiddeling of een incassobureau niet veel verder om zijn schulden snel af te lossen, dan kunnen zij de hulp van een deurwaarder inroepen. Een deurwaarder heeft veel ruimere bevoegdheden dan een incassobureau en kan bijvoorbeeld arresteren:

Dit zijn alle drie zeer vervelende maatregelen voor schuldenaren, veroorzaken veel ellende en leveren niet altijd het gewenste resultaat op. Daarnaast lopen de kosten van de schuld steeds op en de kosten die de gerechtsdeurwaarder zelf in rekening brengt voor zijn werkzaamheden. Zodra een bijlage is gemaakt, wordt dit een uitvoeringsbijlage genoemd.

Wat is een loon geïnd door een werkgever of uitkeringsinstantie?

Als een deurwaarder beslag komt leggen op uw loon of uitkering, moet de werkgever of uitkeringsinstantie meewerken. Zo staat het in de wet omschreven. Hier is waar het belangrijk is om niet al uw inkomsten te laten arresteren:

Uw beslagleggingsinkomen omvat:

Aanvallen zijn niet toegestaan:

Berekening van de niet-accessoire basis

Zelf je voet berekenen zonder krampen? Dan weet u in ieder geval wat u kunt verwachten bij een loonbeslag van de deurwaarder en incassobureau.

Een loonbeslag is misschien geen reden voor een werkgever om je te ontslaan, maar het is vaak het beste om je werkgever vooraf op de hoogte te stellen als je op de hoogte bent van een mogelijk beslag. Omdat de werkgever zijn volledige medewerking moet verlenen, kost het hen tijd en dus geld. Werkgevers houden er ook niet van om door zulke dingen verrast te worden.

Wat is een bankpand?

De deurwaarder kan er ook voor kiezen om beslag te leggen op de bank. U legt dan beslag op al het geld en de bezittingen die op het moment van de inbeslagneming op uw naam op de bank staan. De bank is verplicht de gerechtsdeurwaarder uiterlijk binnen vier weken op de hoogte te stellen van het geldbedrag. Als binnen deze vier weken overeenstemming wordt bereikt tussen de schuldenaar en de gerechtsdeurwaarder, wordt het beslag opgeheven. In de tussentijd zal de bank u een reserverekeningnummer geven. Bankbeslag door de gerechtsdeurwaarder heeft voor- en nadelen:

Wat is een eigendomsbeslag?

Bij beslag op uw eigendom wordt beslag gelegd op uw eigendom. Dit kunnen huishoudelijke artikelen zijn, maar ook een auto of bijvoorbeeld een caravan. Het is echter niet nodig om alles in beslag te nemen. Installatie is niet toegestaan:

Het doel van houden is om zoveel mogelijk geld te krijgen door middel van een openbare verkoop. In de praktijk is het ook vaak een middel tot extra druk, omdat mensen hun eigendom niet graag kwijtraken en daardoor vaker met een andere oplossing komen.

Inbeslagname door derden door belastingdienst

De Belastingdienst kan ook beslag leggen op uw vermogen via een deurwaarder, hiervoor is een deurwaarder nodig. De Belastingdienst vindt dit wat omslachtig, omdat een aanhouding door derden eenvoudiger is en geen deurwaarder nodig is. Met het oog hierop kan de Belastingdienst ook gebruik maken van een derdenbeslag. Het enige voordeel voor de benadeelde is dat de gerechtsdeurwaarder niet extra hoeft te betalen, omdat de bank de rekeninghouder ook verplicht om kosten te vergoeden bij beslaglegging door derden. De Belastingdienst denkt dat op deze manier incasseren eenvoudiger en beter wordt en bespaart op het aantal in te zetten manuren.

Slot

Als er sprake is van onoverkomelijke schulden en er wordt een deurwaarder ingeschakeld, dan zijn er meerdere vormen van aanhouding mogelijk. Dit zijn pijnlijke en dure maatregelen. Probeer indien mogelijk met de deurwaarder te onderhandelen over een betaling om arrestatie te voorkomen.

Lees verder