Bank van Lening leent u ook geld als u al een grote roodstand heeft

Snel geld lenen bij een groot rood staan ​​of geen inkomen lijkt een utopie, maar is het niet. Stadsbank van Lening in Amsterdam heeft er geen probleem mee dat je geen cent hoeft te verdienen en je hun lening nooit kunt terugbetalen. Het enige dat u nodig hebt, is een onderpand van voldoende gelijkwaardige waarde. Commerciële pandjeshuizen hanteren hetzelfde principe. Ook op het gebied van kredietwaardigheid zijn er geen eisen zoals BKR toetsing, maar vaak wel andere voorwaarden. Raak dus niet in paniek bij een onverwacht tekort. Het enige wat je nodig hebt zijn gouden of zilveren sieraden, sieraden, horloges, gouden munten, etc.

Een standaardgebruiker is ook welkom

Het lijkt onmogelijk dat u geld kunt lenen bij een bank als er geen indicatie is dat u de lening ooit zult terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat u al schulden en/of een laag inkomen heeft. Of omdat u bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) als wanbetaler bekend staat. Desalniettemin is het in dergelijke omstandigheden mogelijk om een ​​aanzienlijk bedrag te lenen, uiteraard tegen hoge rente, in een mooie term die de leenvergoeding wordt genoemd.

Lenen op onderpand

Vroeger had je alleen pandjesbaasjes en De Lommerd, die vaak geld leenden op onderpand tegen torenhoge rentes. De Bank van Amsterdam werd in 1614 opgericht met als doel de woekerrentes van particuliere geldschieters te bestrijden. Ook nu nog dient de bank een maatschappelijk doel. De bank biedt geld in ruil voor onderpand, tegen een lage prijs. In Amsterdam is het een gemeentelijk lichaam, dus betrouwbaar en zonder winstoogmerk. Bij City Bank of Loan kun je geld lenen als onderpand, meestal sieraden of een horloge. Dit zijn meestal kleine leningen. Iedereen die weinig geld heeft, kan snel en gemakkelijk aan contant geld komen. De bank stelt geen complexe vragen over inkomen en hoeft niet te weten waar het geld voor wordt gebruikt. Het enige wat je nodig hebt is een identiteitsbewijs en natuurlijk een borgsom. Naast sieraden kunnen ook containers zoals elektronica en gereedschap als onderpand dienen.

Voorbeelden van onderpand

Hoe werkt het

U gaat met een pandrecht naar een kredietbank, waar een deskundige taxateur de waarde van het onroerend goed bepaalt en het zogenaamde leenbedrag bepaalt. Dit bedrag wordt direct contant of op rekening betaald. Ook ontvangt u een pandverklaring waaruit blijkt wat er is gestort en hoeveel is geleend. Ook wordt de uiterste datum vermeld waarop het geld moet zijn teruggestort. (meestal na 9 maanden). Na betaling van het geleende bedrag, plus rente en administratiekosten (leenkosten), krijgt u het geleende onderpand terug. Als 9 maanden niet genoeg was, is het vaak mogelijk om de termijn met maximaal 9 maanden te verlengen.

Als je niet komt opdagen na borgtocht

Komt u na maximaal negen maanden het ingeleverde sieraad niet ophalen, omdat u het geleende geld wilt houden of niet kunt teruggeven, dan wordt het pand op een openbare veiling verkocht aan de hoogste bieder. . Als de verkoop meer oplevert dan het leenbedrag plus rente, administratiekosten en veilingkosten, kan het eigen risico worden gevorderd door degene op wiens eigendom het pandrecht was. Lees eerst de algemene voorwaarden, die natuurlijk van tijd tot tijd veranderen.

Openbare veiling

Meerdere keren per jaar houdt de Lenin Bank van de gemeente Amsterdam een ​​openbare veiling van alle spullen die de eigenaar na afloop van de lening niet heeft opgehaald. Voorafgaand aan de veilingdag zijn er kijkdagen. De veiling is op bieden. De hoogste bieder wordt dus de eigenaar van de oorspronkelijk verpande zaak. Zodra u als bieder contant betaalt, bent u de nieuwe eigenaar en kunt u het item direct mee naar huis nemen. Op deze manier kunt u voor een lage prijs eigenaar worden van een prachtig sieraad. De sieradenveiling van Stadsbank van Lening is de grootste van Nederland. Alle items zijn gecontroleerd op echtheid en hebben het keurmerk. Veilingkosten zijn lager dan bij andere veilingen.

Kleine hoeveelheden

Het gaat niet alleen om hele dure producten die als onderpand worden gegeven. Ook bedragen van enkele tientallen of minder zijn mogelijk. De regels houden de ondergrens rond de 5 euro.

Rente

Het tarief of de vergoeding voor het onderpand wordt bepaald op basis van het exacte aantal uitleendagen. In 2019 bedragen de kosten van deze hypothecaire lening ongeveer één procent rente per maand, met een bepaald minimumbedrag. Overigens zijn er vaak grote verschillen in rentetarieven tussen verschillende gemeentelijke kredietbanken. Daarom loont het om rente te vragen bij bijvoorbeeld een andere gemeente. En dan is er nog Kredietbank Nederland, die in principe bedoeld is voor inwoners van gemeenten die geen kredietbank hebben.

Een belofte is een “drager”

Met “presentator” wordt bedoeld dat iedereen die met het originele pandbewijs aan de balie komt, wordt beschouwd als de rechtmatige eigenaar van het pand. Het hoeft niet de oorspronkelijke hypotheekgever te zijn. Dus als het pandrecht op iemand anders wordt overgedragen, is het de nieuwe eigenaar. Het betekent ook dat bij verlies of diefstal van het pandcertificaat iemand anders de eigendom kan afnemen. Als het verlies echter op tijd wordt opgemerkt, kan dit worden gemeld aan de bank, die maatregelen zal nemen om te voorkomen dat de verkeerde persoon het onderpand krijgt.

Commerciële pandjeshuizen

Tot nu toe waren de rentetarieven die particuliere pandjeshuizen eisten zeer hoog. Echter, vanaf 1 juli 2014 mag deze rente, rekening houdend met de nieuwe wet op Lombardije, slechts 9,5% per maand bedragen en vanaf 1 juli 2015 niet meer dan 4,5% per maand. Het voordeel van commerciële pandjeshuizen is dat ze een breder scala aan goederen accepteren. U kunt indien nodig uw eigen stofzuiger of magnetron lenen.€