Balans lijfrente belastingdienst

Gebruik de saldomethode voor de uitgekeerde lijfrente in 2021 en 2022. Zo betaalt u de Belastingdienst niet meer belasting dan nodig is. Een vrijgestelde lijfrente betekent in de meeste gevallen dat u veel inkomstenbelasting moet betalen over de uitgekeerde lijfrente, zeker als u de premies die u in het verleden hebt betaald, kon aftrekken. Soms kan een balans van de Belastingdienst (balans van onbetaalde premies) u veel belasting besparen. Betaal niet meer belasting dan nodig is over de uitgekeerde lijfrente of de koopsom.

Betaal een lijfrente, gebruik de balansmethode en bespaar belasting

Tarieven inkomstenbelasting 2021 en 2022

De tarieven van de inkomstenbelasting in Nederland zijn hoog. De belastingschijven hebben een oplopend tarief tot ongeveer 52%. Dit betekent dat u in deze belastingcategorie meer dan de helft van de extra euro’s moet afdragen aan de Belastingdienst. Als u een lager inkomen heeft of 65 jaar of ouder bent, kunnen de tarieven veel lager zijn. Het kan een groot belastingvoordeel zijn als u een lijfrenteverzekering heeft. U houdt premies af zolang u nog een hoog inkomen heeft tegen een hoog tarief, en ontvangt dan een lijfrente tegen een lager belastingtarief.

Het saldooverzicht van de Belastingdienst beperkt de inkomstenbelasting

Niet iedereen heeft echter eerder bonussen van zijn inkomen afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting, en dus heeft niet iedereen een belastingvoordeel gehad. Heeft u niet alle betaalde premies afgetrokken, maar heeft u maar een deel of een jaar gemist, dan kunt u gebruikmaken van de saldomethode. De Belastingdienst houdt rekening met de premies die u niet heeft afgetrokken. Als u kunt aantonen dat u de premies niet of niet volledig heeft afgetrokken, kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst en een balans opvragen.

Hoeveel belasting is verschuldigd over een vrijgestelde lijfrente met balans?

Zodra u uw saldo heeft, stuurt u deze naar uw bank of verzekeraar voordat u begint met betalen. Dit betekent dat u alleen inkomstenbelasting hoeft te betalen over de lijfrente die is betaald in het jaar waarin het inkomen uit de betaalde premies hoger is dan de premies. Deze stijging gebeurde door te beleggen of te sparen voor bijvoorbeeld een aanvullend pensioen. De Belastingdienst int vanaf 2010 maximaal 2.269 euro per jaar aan niet ingehouden premies. Onderstaand rekenvoorbeeld verklaart veel.

Rekenvoorbeeld saldo betaalmethode lijfrente

Stel dat u tussen 2005 en 2015 3.000 euro premie betaalde voor een lijfrentepolis en deze niet aftrok. Laten we er ook vanuit gaan dat de meerwaarde zodanig is dat u vanaf 2016 € 2.500 per jaar ontvangt. Nu gaan we rekenen. Van 2005 tot 2009 geldt de correctie van 3.000 euro per jaar gedurende vijf jaar. Voor de jaren 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 is een zesjaarlijkse correctie van 2.269 euro voorzien. In totaal gaat het om een ​​correctie van 28.614 euro. Deel het door de jaarlijkse uitkering van 2.500 euro en het resultaat is 11,3 jaar. Dit betekent dat u de eerste 11 jaar geen inkomstenbelasting over de lijfrente betaalt. Vanaf het twaalfde jaar betaalt u een deel en vanaf het dertiende wordt de uitkering volledig belast.

Eindbalans annuïteiten

Heeft u de premies niet of niet volledig afgetrokken, profiteer dan na betaling van het belastingvoordeel. Vraag tijdig een saldorapportage aan en stuur deze naar de bank of verzekeraar.

Lees verder