AXA: diverse renovatie-/verbouwingsleningen (BE)

Aan verbouwen of verbouwen hangt vaak een flink prijskaartje. Hiervoor kunt u een lening afsluiten, een renovatielening. Axa biedt drie soorten renovatieleningen aan.

Axa biedt drie soorten leningen aan voor mensen die hun woning willen verbouwen of verbouwen. Alle drie de soorten leningen kunnen worden opgenomen zonder notariscommissie en vanaf € 2.500,-. Voor “groene” renovatiewerken kan al krediet verleend worden vanaf 1.250 €.

Comfort woninglening

De Troostwoninglening is voor alle werkzaamheden in en om het huis die niet specifiek “groen” werk zijn. Deze lening kan worden afgesloten voor het plaatsen van een nieuwe keuken, het aanleggen van uw eigen tuin en zelfs het kopen van grond zonder hypotheek.

De lening is mogelijk vanaf € 2500. De looptijd varieert van 24 maanden tot 120 maanden. De maximale looptijd is afhankelijk van het leenbedrag:

Som Maximale bedrijfstijd
2500 – 3700 EUR 30 maanden
3700 – 5600 EUR 36 maanden
5600 – 7500 EUR 42 maanden
7.500 – 10.000 EUR 48 maanden
10.000 – 15.000 EUR 60 maanden
15.000 – 20.000 EUR 84 maanden
Meer dan 20.000 EUR 120 maanden

Lening Energie@Home

Energy@Home-tegoed kan worden opgenomen als minstens de helft van de geplande activiteiten “groene” werken zijn. Zo kun je het verwarmen van een oude cv-ketel (groenrenovatie) combineren met het verbouwen van een keuken (gewone werkzaamheden).

De aantrekkelijke rente voor groenwerken kan worden gebruikt met deze lening van het volledige bedrag.

Het minimale te lenen bedrag is slechts € 1250. Het maximale leenbedrag is 100% van de facturen van het opgeleverde werk, inclusief btw.

Voor leningen van 1.250 tot 2.500 euro is de maximale looptijd 24 maanden. Daarnaast zijn de maximale looptijden gelijk aan de looptijden van de Comfort Woning (zie hierboven).

Groene lening

Is uw lening alleen voor groenreparaties of renovaties, dan kunt u kiezen voor een Axa groenlening. Dit geeft een dubbel voordeel: belastingvoordeel en een verlaagd rentepercentage.

De Groene Lening biedt 1,5% korting op de Energy@Home-leningrente of Axa-hypotheken met vaste rente. Daarnaast kunt u in aanslagjaar 2012 een belastingvermindering krijgen van 40% voor groenkosten tot 2.830 euro. Bij het plaatsen van zonnepanelen ligt het maximumbedrag nog hoger: 3.680 euro.

Daarnaast kan ook 40% van de werkelijk betaalde rente worden afgetrokken. Voorwaarde is wel dat de werken uitgevoerd worden door een erkend aannemer en enkel energiebesparende werken gefinancierd worden.

Net als bij de Energy@Home lening is het minimum te lenen bedrag € 1.250 en de maximale looptijd is ook 120 maanden (zie hierboven).

Een groene hypothecaire lening is ook mogelijk, met een minimale looptijd van 6 jaar en een maximum van 30 jaar. Ook is er een rentekorting opgenomen van 1,5% van de normale rentetarieven voor hypotheken met een vaste rente.€