Automatische prijscompensatie

Niet veel mensen zijn bekend met het concept van (automatische) biedingscompensatie, terwijl het wel een heel belangrijk concept is als je op zoek bent naar een baan. Vaak is deze automatische compensatie al geregeld, maar soms ook niet. Besteed er dus aandacht aan.

Opleveringsdatum

Prijscompensatie is het deel van de inkomensgroei dat nodig is om de koopkracht op peil te houden. We hebben het over het reële inkomen (koopkracht van inkomen) dat ongewijzigd blijft. Zo’n inkomensstijging is nodig omdat de productprijzen stijgen. Het nominale inkomen (inkomen in geld) stijgt even snel als de inflatie (stijging van productprijzen). Prijsstijgingen worden gecompenseerd door even sterke loonstijgingen met automatische prijscompensatie.

Oefening

Op het moment dat iemand een baan aanneemt in een bedrijf en is afgesproken dat die persoon de komende 10 jaar 1000 euro per week gaat verdienen, gaat die persoon ervan uit dat hij/zij de komende 10 jaar hetzelfde bedrag gaat verdienen. kan worden gekocht. Hij/zij gaat er feitelijk van uit dat hij/zij de komende 10 jaar hetzelfde reële inkomen zal hebben. Als die persoon een automatische prijscompensatie in het contract heeft staan, is dat prima, maar zo niet, dan komt die persoon over een paar jaar in de problemen. Dit komt omdat er altijd inflatie is. Dus als er geen prijscompensatie is, en de inflatie is 2% per jaar, dan wordt deze persoon elk jaar 2% armer. Deze persoon blijft nominaal hetzelfde verdienen, maar wordt in werkelijkheid slechter.

Laten we zeggen dat deze persoon geen prijscompensatie krijgt en elke week 100 appels eet. In het eerste jaar kost elke appel nog 1 euro. Deze persoon geeft momenteel 10% van zijn inkomen uit aan appels omdat:

Na 10 jaar is het volgende gebeurd: elke appel is per jaar 2% duurder geworden. Het ziet er zo uit:

Een paar jaar Berekening De prijs van een appel
Na 1 jaar 1x 1.02 €1,02
Na 2 jaar 1.02 x 1.02 €1,04(04)
Na 3 jaar 1.0404 x 1.02 €1,06 (1208)
Na 4 jaar 1.061208 x 1.02 €1,08 (243216)
Na 5 jaar 1.08243216 x 1.02 € 1,10 (40808032)
Na 6 jaar 1.1040808032 x 1.02 € 1,12 (61624193)
Na 7 jaar 1.1261624193 x 1.02 € 1,14 (86856676)
Na 8 jaar 1.1486856676 x 1.02 € 1,17 (1659381)
Na 9 jaar 1.171659381 x 1.02 € 1,19 (50925686)
Na 10 jaar 1.950925686 x 1.02 €1,21 (899442)

Snellere berekening: 1 x 1.02^10 =
€ 121899 (442)
.

Dus elke appel kost nu €1.21899442 in plaats van €1. Dus deze persoon betaalt nu appels per week:

Voorheen was deze persoon
10%
van zijn inkomen uit appels. Nu is het:

Als deze persoon prijscompensatie zou krijgen, ziet dat er als volgt uit:

Na 10 jaar: 100 appels kosten € 121,9. Deze persoon heeft elk jaar een salarisverhoging van 2% per jaar gekregen omdat de inflatie 2% per jaar is:

De prijsstijging van appels wordt dus gecompenseerd door de lonen. De reële inkomens zijn stabiel gebleven, aangezien de nominale inkomens in hetzelfde tempo zijn gestegen als de inflatie.

Kortom

Automatische prijscompensatie betekent dat wanneer inflatie optreedt, het nominale inkomen in hetzelfde tempo stijgt (het gebeurt automatisch). Hierdoor blijft uw reële inkomen gelijk. Het doel van prijscompensatie is om de koopkracht te behouden. Wie geen prijscompensatie ontvangt, loopt in reële termen mis, want uiteindelijk is er altijd inflatie.€