Australische beurs, nog genoeg potentieel?

Het sterke herstel van de mijnbouwsector sinds de jaren 2000 was een belangrijke motor voor de groei van Australië. Ondanks dat het een OESO-land (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is, werd Australië niet getroffen door de financiële crisis. De groei in Australië vertraagde in 2013 echter licht als gevolg van dalende grondstoffenprijzen. Dit was deels te wijten aan een vertraging van de bedrijvigheid in China en een zwakkere internationale economie. Maar hoe ziet de Australische aandelenmarkt er nu uit? En heeft het nog zin om in Australië te investeren?

Sterke punten

De financiële sector van Australië is erg stabiel en Australië heeft ook veel natuurlijke hulpbronnen. Goud, ijzererts, kobalt, lood en cadmium zijn enkele belangrijke voorbeelden. De binnenlandse vraag naar zelfgeproduceerde producten is sterk, waardoor de import laag is, maar de export van deze en andere producten ook erg hoog. Australië is een van de 13 landen die nog steeds een AAA-rating heeft. Het is de hoogste rating van Standard & Poor’s. Dit is voornamelijk te wijten aan de lage staatsschuld van het land, die slechts 21% van het bruto binnenlands product bedraagt. Daarentegen is het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking opnieuw het hoogste ter wereld. De dienstensector (die goed is voor 68% van het bruto binnenlands product) is ook van groot belang, hoewel de export van het land wordt gedomineerd door de mijnbouw- en landbouwsectoren.

Exporteren

Australië is een van de grootste exporteurs van wol, vlees, katoen en graan ter wereld. De overvloedige mineralen en energiematerialen zorgen echter ook voor een grote exportmarkt. Niet voor niets staat Australië in de top tien van producenten die het meeste erts exporteren. Het land presteert ook goed op het gebied van belangrijke reserves, het land heeft bijvoorbeeld 40% van ’s werelds uraniumreserves.

veranderen

Toch was er begin 2014 een verandering in de Australische economie. De werkloosheid in het land is gestegen tot 6,4%, het hoogste niveau in vergelijking met het vorige decennium. Hoge loonkosten, een te sterke munt en een beperkte afzetmarkt hebben een negatief effect op de economie. Een voorbeeld is het besluit van Toyota, de Japanse autofabrikant heeft aangekondigd dat het tegen 2017 alle lokale productievestigingen zal sluiten. Ford en General Motors hebben Toyota in dit opzicht al ingehaald. Aangezien er 45.000.000 duizend banen op het spel staan, is dat niet goed voor de werkloosheid in het land.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht ook dat de overheidsuitgaven tegen 2018 met 16% zullen groeien als gevolg van een vergrijzende bevolking, verbeteringen in het onderwijs en de gezondheidssector.

Eerlijk

Ondanks de sterke economische groei in Australië heeft de Australische index sinds 2002 slechter gepresteerd dan de meeste aandelenindices in de VS en Europa. Dit komt vooral omdat de index voornamelijk wordt gedomineerd door cyclische sectoren zoals industrie, energie, financiën, materialen en cyclische consumptie. Samen waren ze goed voor 75% van de totale index. Sommige van deze factoren vechten sinds de jaren 2000 over de hele wereld.

Investeren of niet investeren?

Met de nog steeds sterke economie, de gezonde import en export van het land en het goede bruto binnenlands product, zou je ervoor kunnen kiezen om te investeren in de Australische aandelenmarkt. Kies zorgvuldig in welke branche en producten u wilt investeren. Natuurlijk is de prijs van elk product of dienst heel anders. Er kan echter worden gezegd dat de Australische economie zich momenteel in een overgangsfase bevindt die de groei van het land zou kunnen vertragen. Met name het hoge aandeel cyclische sectoren maakt een betere selectie van investeringen in ontwikkelingslanden mogelijk.€