Asset structurering en herbalancering

Vermogensstructurering (of strategische assetallocatie) = het toewijzen van activa in een vaste verhouding over contanten, obligaties, aandelen en onroerend goed. Herbalancering = herverdeling van activa tussen activaklassen.

Correlatiecoëfficiënt in vermogensstructurering:

In hoeverre zijn de rendementen van de hierboven genoemde beleggingscategorieën (liquiditeit, obligaties, aandelen en vastgoed) gecorreleerd. Volledig positief: +1, volledig negatief: -1. Hoe verder onder +1 de waarde, hoe groter de risicovermindering.

Acties obligaties Onroerend goed Liquiditeit
Acties
obligaties 0.3
Onroerend goed 0,5 0.2
Liquiditeit 0.0 -0.4 -0.1

2 acties bij de toewijzing van middelen:

  1. Strategische assetallocatie: een assetallocatie aangepast aan het risicoprofiel die in principe onveranderd is in de tijd op basis van bandbreedtes.
  2. Tactische asset allocatie: korte termijn aanpassingen in strategische bandbreedtes.

Modelportfolio’s:

fictieve portefeuilles die de dienstverlener zo opbouwt dat de combinatie van verwacht rendement en risico aansluit bij de risicoprofielen. Er zijn drie features verkregen om de klant een goed beeld te geven van de risico’s op de weg:

Categorie mij II III IV V
Risicoprofiel Zeer beschermend verdedigingen Neutrale Offensief Zeer beledigend
deel % 0 30 50 75 100
Onroerend goed% 0 10 10 10 0
Obligatie % 60 50 35 15 0
Liquiditeit % 40 10 5 0 0
Verwachte terugkomst 4,6% 6,8% 8,0% 9,0% 10%
Standaardafwijking 2% 6,5% 11,3% 15,6% 20%
Mogelijkheid van negatieve jaarwinst 1% 14,8% 23,9% 28,2% 30,9%
Index Bandbreedte Capaciteit Jaar 1 100,6; 108.6 93,8; 119.8 85,4; 130.6 77,8; 140,2 70; 150

Er zijn 2 redenen om te herbalanceren:

Ongelijke groei van de portefeuille
:

Het fenomeen dat het relatieve aandeel van verschillende componenten van een portefeuille (aandelen, obligaties, onroerend goed, geld) verandert doordat de rendementen van deze componenten van elkaar verschillen.

Wijzigingen in risicoprofiel
3 redenen:

Bij ongunstige uitkomsten lijkt herbalancering een aantrekkelijke optie en is het verleidelijk om te kiezen voor een portefeuille met een hoger verwacht rendement (casinogedrag). De klant kan echter verwijzen naar 2 hiaten in de zorgplicht:

In plaats van opnieuw in evenwicht te brengen, is het vaak beter om uw kapitaaldoel aan te passen, uw beleggingshorizon te verlengen of extra bij te dragen.€