Arrondissementsformule voor 2018 en 2019

Wat is de rechtbankformule voor 2018 en 2019 en hoeveel bedraagt ​​uw ontslagvergoeding in 2018 en 2019? De rechtbankformule kan nog steeds van toepassing zijn, normaal gesproken is de transitievergoeding maximaal € 81.000 (2019) of uw jaarsalaris, indien dit hoger is. Voor de ontslagen ambtenaar kunnen echter andere regels gelden. Zij hebben geen recht op een transitievergoeding, maar kunnen wel recht hebben op een ontslagvergoeding op basis van de rechtbankformule. Formule en redundantie van het Circuit Court 2019 Waarop hebt u recht bij een redundantie in 2019?

Ontslagvergoeding in 2018 en 2019

Wet op ontslagen 2018 en 2019

Per 1 januari 2016 is de Ontslagwet Ondernemers gewijzigd, de belangrijkste punten zijn:

Arrondissementsformule voor 2018 en 2019

In 2018 en 2019 ligt de nadruk op het vinden van een nieuwe baan, waarvoor je een transitievergoeding krijgt als je niets ernstigs kunt verwijten en in sommige gevallen een bijbetaling bij een ernstige fout. werkgever. Dit wijkt sterk af van de rechtbankformule. De rechtbankformule kan nog steeds van toepassing zijn, maar dit zal waarschijnlijk alleen gebeuren in geval van boventalligheid waarbij de werknemer en werkgever het eens zijn en de ontslagvergoeding is bereikt met behulp van de rechtbankformule.

Arrondissementsformule voor 2018 en 2019

De rechtbankformule houdt in wezen in dat bij de berekening van de ontslagvergoeding gebruik wordt gemaakt van de ABC-formule waarbij:

Uiteindelijk bepaalt A en B maal C de hoogte van uw ontslagvergoeding. Factor A geeft het gewogen aantal dienstjaren weer, waardoor elk jaar niet gelijk meetelt bij de berekening van de ontslagvergoeding. Hoe zwaar een jaar is, hangt af van uw leeftijd en kan variëren van 0,5 op 35-jarige leeftijd tot een factor twee op 55-jarige leeftijd.

Overgangsuitkering in 2018 en 2019

Vanaf 1 juli 2015 komt er een transitievergoeding en in 2020 en 2021 wordt de lagere rechtbankformule massaler toegepast in het bedrijfsleven, mogelijk voor ambtenaren die ontslagen zijn wegens een arbeidsconflict en recht hebben op bovenstaande uitkeringen het wettelijk minimum of de ontslagvergoeding. Uiteindelijk zal de transitievergoeding die geldt vanaf 1 juli 2015 in de meeste gevallen lager zijn dan het bedrag volgens de traditionele rechtbankformule. De overdrachtsvergoeding is maximaal € 75.000 (in 2016) of het jaarsalaris als dit hoger is dan € 75.000. In 2018 en 2019 liggen de bedragen iets hoger (respectievelijk 79.000 en 81.000 euro). Overigens kunnen werkgever en werknemer nog wel een hoger bedrag overeenkomen, maar daar is geen verplichting meer voor.

Lees verder