Armoede 2017 in Nederland

De armoede in Nederland neemt toe. Het aantal mensen dat elke maand te weinig geld heeft om van te leven, neemt toe. Ook de langdurige armoede neemt toe. Waarom wordt het erger en wat is de armoedegrens in Nederland anno 2017?

Wat is armoede?

Het concept van armoede betekent het onvermogen om in de basisbehoeften van het leven te voorzien. De basisbehoeften van het leven zijn schoon drinkwater, gezonde voeding, huisvesting, gezondheidszorg en kleding. Het verwijst naar de standaard of basisbehoeften van het leven. Degenen die zich geen villa, merkkleding of kaviaar kunnen veroorloven, maar wel een klein huis, goedkope merkkleding en eten, leven niet in armoede. Het begrip armoede kan van land tot land verschillen. In Nederland, waar mensen snel verwend worden door alle luxe van de afgelopen jaren, wordt er snel over armoede gesproken, terwijl deze mensen zich een computer met internetaansluiting, een tv-abonnement en een sportclub kunnen veroorloven. Armoede is enerzijds een persoonlijk gevoel, anderzijds een begrip dat in geld kan worden uitgedrukt. De armoedegrens in Nederland is een inkomen van 1920 euro netto per maand voor een gezin met 2 kinderen. Dit bedrag is inclusief de toeslagen die je ontvangt (kinderbijslag, zorgtoeslag etc.) maar exclusief huurtoeslag. Gezinnen met 2 kinderen die minder dan 1.920 euro netto per maand te besteden hebben, leven onder de armoedegrens, met andere woorden, leven in armoede. Voor één ouder gezin met twee kinderen is de limiet 1.540 euro netto per maand. Het is duidelijk dat er in Nederland veel meer over armoede wordt gesproken dan in landen waar men veel zuiniger leeft.

Hoe ontstaat armoede?

Er kan altijd armoede zijn in een bepaald land, en armoede treft grote groepen mensen. Dit kan gebeuren doordat een land failliet gaat, door een ernstige droogte of door een oorlog. Armoede kan tijdelijk zijn, maar kan ook jarenlang duren. Sommige landen hebben hun armoedestatus al lang niet meer verloren.

In Nederland moeten we vooral individuele armoede bestrijden. Individuele armoede betekent dat niet het hele land in armoede leeft, maar slechts een deel van de bevolking. Dit kan gebeuren doordat mensen hun baan verliezen, door ziekte of schulden (vaak door slecht koopgedrag in het verleden). In 2013 leven ruim 1,1 miljoen Nederlanders in armoede. Langdurige armoede is langer dan 4 jaar onder de armoedegrens leven. In 2013 leefde ruim 2,6 procent van de bevolking lange tijd onder de armoedegrens. In 2012 was dat nog 2 procent. Dit is het gevolg van de crisis sinds 2008 die steeds meer mensen naar beneden trekt. Meer dan 75% van de huishoudens met een bijstandsuitkering kan als ‘arm’ worden aangemerkt. Niet elk huishouden met een bijstandsuitkering leeft echter onder de armoedegrens. De armoede is in 2015 en 2016 licht gedaald, maar blijft te hoog. In 2017 zal de economie herstellen en komen er weer wat meer mensen uit de armoede. In maart 2017 maakte het CBS bekend dat het armoederisico onder ouderen is afgenomen. Dit hangt samen met de verhoging van de AOW.

In 2017 stelde het kabinet van ministers 100 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderen die in armoede leven. Dit geld is bedoeld voor schoolspullen en andere voorzieningen die kinderen nodig hebben.

Emotionele armoede

Zoals hierboven vermeld, kan armoede ook emotioneel zijn. Mensen die een plotselinge inkomensdaling zien, hebben het ineens moeilijker om rond te komen. Dit komt door het bestedingspatroon waar ze eerder op inzetten. Armoedegevoelens kunnen zich snel ontwikkelen, maar mensen kunnen ook in de schulden komen als hun bestedingspatroon niet is aangepast aan nieuwe inkomens.

Ook mensen met voldoende inkomen kunnen in armoede leven, omdat ze eerder geld uitgeven aan tabaks-, alcohol-, drugs-, gok- of winkelverslaving. Hierdoor is het huis vaak vernield en is er weinig geld voor kleding en eten.

Kinderen in armoede

Een op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede. Steeds meer kinderen vervallen in armoede omdat hun ouders de maandelijkse rekeningen niet meer kunnen betalen. Het aantal kinderen in armoede zal naar verwachting blijven stijgen, aangezien de bevolking elk jaar met een grotere last wordt geconfronteerd. Kinderen die in armoede leven, zijn vaak geen lid van een (sport)club en kunnen geen verjaardagsfeestje houden. Deze kinderen worden ook vaker gepest op school omdat ze gebruikte of merkloze kleding dragen. Vaak merken kinderen dat hun ouders verdrietig of boos zijn en voelen ze zich schuldig. Veel kinderen werken en gebruiken dit geld vaker om eten of privileges voor hun ouders te kopen. Er zijn zelfs kinderen die moeten stelen om aan eten of kleding te komen. Veel van deze gezinnen halen hun eten bij een voedselbank. Maar ook de voedselbank verkeert steeds meer in crisis: er komen meer mensen voor eten en kleding dan er komen.€