Arbeidsongeschiktheid en inkomen als zelfstandige

Werknemers zijn over het algemeen goed verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Het loon wordt betaald door de werkgever. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid is de werknemer verzekerd met inkomen. Op de arbeidsmarkt bieden steeds meer zzp’ers zich aan voor de baan van werknemer. Ook is het voor de werkgever meestal goedkoper om het werk tegen gunstige voorwaarden te doen. Werknemers komen soms ook in de verleiding om een ​​bedrijf te starten zonder zich goed te verzekeren

Arbeidsmarkt

De meeste werknemers kiezen voor veiligheid en de veilige haven van de werkgever. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten echter zien dat steeds meer werknemers besluiten hun vaardigheden en kennis zelf in de markt te zetten. Deze zakelijke beginners missen echter vaak basiskennis. Ook gaat de aspirant-ondernemer voorbij aan de verplichtingen om onbedoelde negatieve gevolgen af ​​te dichten bij tekortkomingen en arbeidsongeschiktheid.

Onvermogen om te werken

Kleine zelfstandigen en ondernemers zonder personeel nemen vaak onnodige risico’s door geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. In tegenstelling tot het besturen van een auto is het niet nodig om de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel te informeren dat de verzekering is afgesloten, terwijl bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering de premie wel van het inkomen kan worden afgetrokken.

arbeidsongeschiktheidsverzekering

Om teleurstelling te voorkomen moet er betere informatie komen over de kosten en voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De informatie die aan zzp’ers wordt verstrekt, geeft vaak niet de gewenste duidelijkheid. De geboden premie en dekking is vaak anders dan de ondernemer bedoeld heeft. Hoewel de AOV door de ondernemer zelf moet worden geregeld, blijkt de premie (ondanks de fiscale aftrek) vaak onbetaalbaar. Vaak wordt daarom besloten om op eigen kosten risico’s te nemen op ziekte en ongevallen. Als de verzekering niet is afgesloten en de ondernemer als onverzekerd arbeidsongeschikt of arbeidsongeschikt wordt, is er geen ander vangnet om aan de inkomenseisen te voldoen.

Wie kan verzekeren?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is er voor elke zzp’er. Onder zzp’ers vallen ook directeur-grootaandeelhouder (DGA), zelfstandigen zonder personeel (ZZP) en zelfstandigen. Onder zelfstandig specialisten worden verstaan ​​tandartsen en huisartsen en andere artsen, maar ook advocaten en psychologen.

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid

Ondanks dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering in Nederland niet verplicht is, is het toch aan te raden om een ​​bewuste keuze te maken om wel of niet verzekerd te zijn. Er is immers geen wettelijk kader om inkomen te verzekeren bij ziekte, ongeval of arbeidsongeschiktheid. Als er geen verzekering en geen vermogen is, krijgt de betreffende ondernemer een bijstandsuitkering. Het resultaat is een aanzienlijke daling van het inkomen en de sociale status.€