AOW-partnertoeslag voor 2020 en 2021

Hoeveel AOW-partnertoeslag krijgt u in 2022 (januari en juli) en 2021 en wat was deze in 2020? De AOW-partnertoeslag is in 2015 al afgeschaft voor degenen die uiterlijk 31 december 2014 niet getrouwd waren of een geregistreerde partner hadden en uiterlijk in maart 2015 de uitkering nog ontvingen. In andere gevallen wordt de AOW-partneruitkering uiterlijk uitgekeerd totdat uw partner recht heeft op AOW of totdat u voor 2021 en 2022 geen AOW-partneruitkering meer krijgt. Mogelijk heeft u recht op de AIO-top-up 2021 en 2022 in plaats van de AOW-top-up.

Partnertoeslag in 2021 en 2022

AOW-partnertoeslag voor 2021 en 2022

Er zijn verschillende mogelijkheden voor partnervoordeel. De regel voor 2022 is dat iedereen die in 2022 voor het eerst AOW krijgt, geen partneruitkering krijgt en iedereen die in 2021 al een AOW-partneruitkering heeft, deze in 2022 nog wel krijgt, totdat uw jongere partner recht heeft op AOW. In 2021 en 2022 is er dus geen nieuwe instroom van aanvragers van de AOW-partneruitkering, maar wel een uitstroom. Op deze manier is het afbouwen van de AOW-partneruitkering een forse bezuiniging voor de overheid.

Wat doet de AOW-partnertoeslag voor u?

De AOW-partnertoeslag is in het leven geroepen om diegenen te compenseren die zelf AOW hebben maar een jongere partner hebben en dus geen recht hebben op AOW. AOW is een ondersteuning voor ouderen, maar vaak is het niet genoeg als je twee mensen moet ondersteunen. Zonder de AOW-partneruitkering ontvangt een gehuwde de helft van het minimumloon als AOW.

Voorwaarden partnervoordeel 1 juli 2020

De bedragen en voorwaarden per 1 juli 2020 zijn:

Voorwaarden partnervoordeel 1 januari 2021

De bedragen en voorwaarden per 1 januari 2021 zijn:

Voorwaarden partnervoordeel 1 juli 2021

De bedragen en voorwaarden per 1 juli 2021 zijn:

Voorwaarden partnertoeslag 1 januari 2022 en juli 2022

De bedragen en voorwaarden voor 1 januari en juli 2022 zijn:

AIO proeve van bekwaamheid 2020, 2021 en 2022

Voor de AIO-add-on is het maximaal toegestane vermogen in
2020 jaar
gelijk aan:

In
Het jaar 2021
is dit:

Van
Het jaar 2022
is dit:

Uw partner heeft tijdelijk te veel inkomen in 2021 en 2022

Als het inkomen van uw partner te hoog is, vervalt de partneruitkering voor die maand, maar kan de partneruitkering worden verlengd als het gaat om een ​​kortdurend inkomen van maximaal drie maanden. Respawns kunnen ook optreden met andere willekeurige boosts, zoals:

Als uw partner een variabel inkomen heeft vanwege flexibele werktijden, kan het recht op partnertoeslag weer worden hersteld als het inkomen binnen twaalf maanden laag genoeg is om aan de voorwaarden te voldoen.

Premieaftrek door corona

De regels over bijverdiensten worden tijdelijk versoepeld als de partner tijdens de coronaperiode een essentieel beroep heeft en door de corona meer gaat verdienen. Ook als dit inkomen langer dan drie maanden duurt, kan bij inkomensdaling weer aanspraak worden gemaakt op de uitkering.

Wat betekent het einde van de AOW-partneruitkering in 2021 of 2022 voor u?

Het opzeggen van de partnertoeslag is niet zonder gevolgen. De nieuwe instroom van AOW-gerechtigden krijgt geen partneruitkering en is afhankelijk van een AOW-uitkering van 50% van het minimumloon per persoon. Iedereen die in 2021 wel een AOW-partneruitkering kreeg, maar niet in 2022, heeft ofwel een partner die al recht had op AOW of die in de tussentijd meer verdiend heeft dan het maximum, bijvoorbeeld omdat de partner is gaan werken. Voor velen is de afschaffing van de partneralimentatie een groot verlies. Iedereen die nog geen AOW heeft ontvangen en een jongere partner heeft, kan dat alsnog regelen. Zij kunnen het beste proberen een aanvullend pensioen te regelen, te sparen of te kiezen voor een lijfrente- of afkoopsompolis. De AOW-leeftijd lijkt misschien nog ver weg, maar als u niet op jonge leeftijd probeert te sparen voor later, zult u niet gemakkelijk rondkomen van alleen de AOW. In 2021 en 2022 verandert de partnerbijslagregeling niet, maar door indexatie zullen de bedragen anders zijn.

Lees verder