AOW-leeftijd verhogen

Het verhogen van de AOW-leeftijd is onvermijdelijk. Door de vergrijzing wordt de AOW onbetaalbaar en willen beleidsmakers ouderen langer aan het werk houden.

AOW, unieke ouderdomsvoorziening

Geen enkele sociale zekerheid heeft altijd zo’n breed draagvlak gehad als de AOW. Het is niet verwonderlijk dat wij allemaal, jong of oud, rijk of arm, werkend of werkloos, ooit de leeftijd van 65 jaar hopen te bereiken. En dat heeft altijd veel sympathie gewekt als het gaat om de financiering van die oudedagsvoorziening.

AOW kenmerkt zich door twee pijlers:

Deze twee eigenschappen maken de AOW als oudedagsvoorziening eenvoudig uitvoerbaar en begrijpelijk voor de bevolking.

Volgens economen is AOW op lange termijn niet betaalbaar

AOW als basispensioen voor iedereen wordt door economen als te duur en op de lange termijn onbetaalbaar ervaren. Uit statistieken blijkt immers dat het aantal AOW’ers voortdurend toeneemt, terwijl ook de levensverwachting toeneemt. Een groeiend aantal ouderen, ondersteund door een steeds kleiner aantal jongeren, heeft het draagvlak voor onze AOW als basispensioen aanzienlijk uitgehold.

Vergrijzing maakt verhoging AOW-leeftijd onvermijdelijk

Het verhogen van de AOW-leeftijd is op termijn onvermijdelijk. Door de vergrijzing worden onze AOW’s immers onbetaalbaar, dus beleidsmakers willen dat ouderen steeds langer doorwerken.

Of we echt zo lang zullen leven, valt nog te bezien. Denk aan nieuwe ouderdomsziekten, epidemieën. Maar goed, beleidsmakers moeten gewoon rekening houden met het worstcasescenario. En bij zo’n rampscenario is de AOW in zijn huidige vorm niet af te kopen. Het klinkt hard, maar door een vergrijzende samenleving dreigen we te lang te leven ten koste van de gemeenschap.

AOW-leeftijd verhogen is forse belastingverhoging

Een volkomen logische gedachtegang voor soortgelijke regels in onze verzorgingsstaat, maar minder voor de hand liggend in de AOW. Het gaat tenslotte om ons basispensioen van 65 jaar voor ons allemaal. Elke bezuiniging die wordt toegepast, wordt door de mensen gezien als een lastenverzwaring of een verlies van verworven rechten. Als u te maken krijgt met een verhoging van uw AOW-leeftijd met bijvoorbeeld 1 jaar, dan bent u duizenden euro’s kwijt, geld dat over een langere periode van werken moet worden terugverdiend.

Wacht de arbeidsmarkt op ouderen?

Jongeren die nog aan het begin van hun maatschappelijke loopbaan staan ​​en zich totaal geen zorgen maken over hun pensioen, zullen het idee om langer door te werken niet erg vinden. En dat geldt ook voor een 40- of 50-jarige die nu nog een goedbetaalde baan heeft en geen gezondheidsklachten heeft. Zo iemand wil natuurlijk nog wel even doorwerken.

Dat senioren langer doorwerken, die toch al te duur zijn voor de baas, is economisch minder relevant. Werkgevers willen gewoon niet dat werknemers die overwerkt zijn en terughoudend zijn om verder te gaan.

AOW-leeftijd en aanvullende pensioenen

Velen twijfelen daarom aan de economische haalbaarheid van het verhogen van de AOW-leeftijd. Anderen hebben de indruk dat deze verhoging indirect wordt gebruikt om op soortgelijke wijze de aanvullende pensioenen te verstoren. Er zijn immers grote voordelen voor werkgevers en pensioenfondsen.

Dat is slecht, want onze oudedagsvoorziening wordt gebruikt als ruilmiddel voor bepaalde belangengroepen, terwijl de AOW voor iedereen is. Neem bijvoorbeeld de zzp’ers en flexwerkers die uitingen zijn van onze nieuwe economische orde en voor een groot deel afhankelijk zijn van volksverzekeringen zoals de AOW. Er wordt van hen verwacht dat ze zelf voor hun oudedagsvoorziening zorgen en dan is het van groot belang dat de spelregels in de tussentijd niet worden gewijzigd.€