AOW-leeftijd verhogen en belastingen verlagen

Door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd kan het inkomen tijdelijk dalen. Soms is er een VUT- of prepensioneringsregeling die de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd niet verhindert. Er kunnen financiële gevolgen zijn omdat het pensioen tijdelijk niet wordt aangevuld met een AOW-uitkering. Dan is het zaak om de kosten zoveel mogelijk te verlagen zodat de uitgaven beter in balans zijn met de inkomsten. Vaak zijn er spaargelden beschikbaar om een ​​daling van het inkomen te compenseren. Het vereist niet altijd ingrijpende maatregelen.

Nog geen AOW-uitkering door stijgende AOW-leeftijd

Stap voor stap AOW-leeftijd verhogen

Een verhoging van de AOW-leeftijd kan ertoe leiden dat u wel recht heeft op pensioen, maar nog geen recht heeft op een AOW-uitkering. Op 2 juni 2015 stemde de Eerste Kamer ermee in om de AOW-leeftijd in 2021 vast te stellen op 67 jaar. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd bepaald op basis van de verwachte levensverwachting. Door de verhoging van de AOW-leeftijd per 1 januari 2013 kan er een situatie ontstaan ​​waarbij sprake is van een tijdelijk lager inkomen. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als u eerder met pensioen gaat of een soortgelijke uitkering heeft die stopt of wordt verlaagd voordat uw AOW-pensioen ingaat. Ook oudere zzp’ers en zzp’ers hebben onvoldoende kunnen inspelen op een verhoging van de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld als er sprake is van ziekte.

De AOW-leeftijd gaat geleidelijk omhoog volgens onderstaand schema

jaar Verhoging AOW-leeftijd Geboren
jaar 2013 1 maand 65 jaar en 1 maand na 31 december 1947 en voor 1 december 1948
2014 jaar 1 maand 65 jaar en 2 maanden na 30 november 1948 en voor 1 november 1949
2015 jaar 1 maand 65 jaar en 3 maanden na 31 oktober 1949 en vóór 1 oktober 1950
2016 jaar 3 maanden 65 jaar en 6 maanden na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951
2017 jaar 3 maanden 65 jaar en 9 maanden na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952
2018 3 maanden 66 jaar oud na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953
2019 jaar 4 maanden 66 jaar en 4 maanden na 31 december 1952 en voor 1 september 1953
2020 jaar 4 maanden 66 jaar en 8 maanden na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954
Het jaar 2021 4 maanden 67 jaar oud na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955
Het jaar 2022 3 maanden 67 jaar en 3 maanden in 1955

Bent u geboren in 1955. Dan is uw AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Mensen geboren in 1956 weten 5 jaar voor de ingangsdatum wanneer ze AOW krijgen. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting, maar u krijgt uiterlijk 5 jaar van tevoren te horen wanneer u AOW krijgt.

Inkomen verhogen

Overgangsuitkering (OBR)

De overheid heeft een transitievergoeding (OBR) ingesteld voor de periode tussen het einde van de VUT en de ingang van de AOW. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. De uitkering is bedoeld voor iedereen die door de verhoging van de AOW-leeftijd te weinig (gezamenlijk) inkomen heeft. Naast de maandelijkse bruto-inkomenstoets is er ook een vermogenstoets waarbij vermogen de in kolom 3 genoemde vrijstelling niet mag overschrijden. Door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd wordt de OBR-regeling verlengd en uitgebreid. De uitkering zou oorspronkelijk eindigen in 2019, dat zou 2023 zijn.

Regelingen afhankelijk van de cao

In sommige cao’s is het mogelijk om het AOW-hiaat in te halen door een tijdelijk aanvullend pensioen in te kopen met een deel van het dienstpensioen voor de periode dat u geen AOW-uitkering ontvangt. Het levenslange pensioen wordt dus kleiner. Het effect van een lager netto-inkomen wordt nog versterkt doordat over de periode tot aan de AOW-leeftijd een hoger belastingtarief wordt gehanteerd. Dit zorgt voor een extra financiële tegenvaller omdat reparaties worden uitgevoerd aan het bruto-inkomen terwijl het netto-inkomen nog lager is.

Verlaag uw uitgaven

Als u te maken krijgt met teruglopende inkomsten, is het belangrijk om goed na te denken over uw uitgaven. Normale lasten bestaan ​​uit vaste en variabele delen. Vaste kosten zijn maandelijks terugkerende kosten voor huisvesting, verzekeringen en energiekosten. Variabele kosten zijn kosten die veranderen, zoals voor boodschappen, vakanties, reiskosten, etc. Besparingen op maandlasten kun je behalen door de volgende tips te gebruiken.

Vermindering van vaste kosten

Bron: Yarmoluk, Pixabay
Bespaar op verzekeringen

Het is de moeite waard om het hele verzekeringspakket te bekijken en te controleren of er besparingen zijn. Hiervoor kunt u op internet verschillende vergelijkingssites vinden, zoals Independer.nl. Let altijd goed op de omstandigheden: sommige verzekeraars vergoeden minder voor ouderen. Ook komt het voor dat een oudere een andere autoverzekering wordt geweigerd omdat het risico op ongevallen groter wordt ingeschat.

Het kan interessant zijn om meerdere verzekeringen bij dezelfde maatschappij af te sluiten als deze korting biedt op het totale pakket. Dan moet de totaalprijs natuurlijk lager zijn dan bij meerdere losse bedrijven. Ook kan het handig zijn om te onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij, zij zijn vaak bereid om een ​​extra korting te geven.

Bij
Ziektekostenverzekering
Naast de lage premie zijn verschillende factoren van belang:

Vervoerskosten

De vaste kosten van uw voertuig kunnen worden verlaagd door het juiste voertuig voor uw situatie te kiezen. Als u zich te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of speciaal aangepast vervoer kunt verplaatsen, kunt u overwegen uw auto weg te doen. Ook kunt u kijken of het mogelijk is om de auto in te ruilen voor een kleiner en lichter model. Dit scheelt vaak in wegenbelasting en verzekeringskosten. Het verlaagt ook de brandstofkosten en vaak is het onderhoud van een kleinere auto lager dan een groot en zwaar model.

Aangepast vervoer kan via de Wmo van uw gemeente worden aangevraagd als er beperkingen gelden bij het reizen buitenshuis en u vervoersproblemen niet zelf kunt oplossen. Het houdt alleen rekening met beperkingen, niet met specifieke leeftijden.

Hypotheek

Veel senioren hebben hun hypotheek volledig of grotendeels afbetaald. De maandelijkse kostenbesparing is dan fors en maakt het leven van een laag inkomen wat makkelijker. Vanwege fiscale regels is het eigenwoningforfait nihil als er geen of weinig eigen vermogen is. Ook kan het voordelig zijn om uw hypotheek af te lossen met spaargeld voor een overbruggingskrediettoets. De rente die wordt ontvangen op spaargeld is meestal (veel) lager dan de rente die op de hypotheek wordt betaald. Als er ook vermogenswinstbelasting moet worden betaald aan de Belastingdienst, kan het rendement op spaargelden zelfs negatief worden. Als de AOW-leeftijd ingaat, zijn de mogelijkheden om hypotheekrente af te trekken kleiner, omdat er dan een lager belastingtarief geldt.

Heeft u echter een inkomen dat binnen de 52%-range valt? Dan is het vooral interessant om uw hypotheekschuld (gedeeltelijk) te verminderen, omdat de mogelijkheden om de betaalde hypotheekrente af te trekken afnemen. In 2014 is een correctie van 0,5% doorgevoerd, in 2015 is dit percentage verhoogd naar een correctie van 1% aftrekbare kosten.

Energiekosten

Er zijn verschillende manieren om te besparen op energiekosten: door de tarieven van energieleveranciers te vergelijken, is het mogelijk om de energierekening aanzienlijk te verlagen. Daarnaast kan het installeren van led-verlichting, waterbesparende douchekoppen of timers een flinke besparing opleveren.

Plaatsing
zonnepanelen
kan een beleggingsrendement van enkele procenten opleveren: dit is vaak een hoger rendement dan rente op spaargeld. Als uw inkomen hoger is dan de box 3-vrijstelling, is het voordeel nog groter omdat veel regelingen vermogenstoetsing hebben. Ook als je overweegt om over een paar jaar naar een andere woning te verhuizen vanwege je leeftijd, kan het interessant zijn om zonnepanelen te plaatsen. De waarde na verkoop van een eigen woning kan toenemen door zonnepanelen als deze onbelemmerd worden geplaatst.

Verminder variabele kosten

Bespaar op winkelen

Besparingen op aankopen gelden voor elke leeftijd, een goed winkelbeleid kan vaak veel voordelen met zich meebrengen:

Profiteer van seniorenkortingen

Veel bedrijven en instanties geven kortingen aan senioren. Voorbeelden van aangeboden kortingen zijn:

Bron: Mick62, Flickr (CC BY-SA-2.0)
Loterijen

Velen doen mee aan verschillende loterijen, in de hoop meteen van alle financiële problemen af ​​te zijn. Vaak zijn er echter maar twee winnaars: de loterij en de Belastingdienst (die direct een deel van de winst incasseert). Als u stopt met het kopen van loten, wint u in ieder geval elke maand uw investering!€