AOW-leeftijd en ABP-pensioen

Nu de APB versneld is naar 67, betwijfelen veel ambtenaren dat ze met het APB-pensioen problemen zullen krijgen, vooral voor mensen met vervroegd pensioen.

AOW-leeftijd geleidelijk verlaagd naar 67 jaar

De leeftijd waarop burgers recht hebben op de AOW-uitkering wordt van 2013 versneld verhoogd naar 67 jaar. Een dergelijke verhoging van de AOW-leeftijd is nodig omdat door de vergrijzing van de samenleving het aantal uitkeringsgerechtigden toeneemt, terwijl het aantal werknemers dat AOW moet betalen afneemt.

Wat houdt het AOW-gat in?

Door een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar kunnen mensen een of meer maanden zonder inkomen komen te zitten. Dit effect noemen we het AOW-gat. Dit verwijst naar de periode tussen het bereiken van de 65-jarige leeftijd en het ontvangen van AOW.

Voor wie heeft het verschil in AOW gevolgen?

Zo’n 70.000 Nederlanders krijgen in 2013 al te maken met het AOW-gat. In werkelijkheid zou dit aantal veel hoger zijn, maar velen van hen hebben nog steeds een baan en zouden ervoor kunnen kiezen om wat langer door te werken, zolang de cao het toelaat. Want deze cao’s gaan vaak nog uit van het traditionele ontslag op 65-jarige leeftijd.

En onder de mensen die in 2013 al met het AOW-gat te maken konden krijgen, zijn veel mensen die recht hebben op een uitkering. Deze categorie zal niet bijzonder worden geraakt door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd, aangezien hun uitkering (WW, WAO of WIA) loopt tot zij hun eerste AOW-uitkering ontvangen.

En tot slot is er een categorie die deel uitmaakt van de zogenaamde VUT-regeling, die dus geld tekort kan komen als hun ondernemingspensioen meegaat met hun AOW. Uiteindelijk eindigt dit vervroegd pensioen op 65, waarna u een tijdje niets ontvangt totdat uw AOW is uitbetaald.

Wat betekent het verhogen van de ABP-leeftijd voor ABP-pensioen?

Hoewel de pensioenregeling van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) los staat van de AOW (echte Sociale Verzekeringsbank), kan het zogenaamde AOW-verschil ook voor ABP-gepensioneerden problemen opleveren. Of het ook echt zover zal komen, staat nog ter discussie.

Tussen vakbonden en werkgeversorganisaties is overleg gaande over de vraag of en zo ja hoe de geplande verhoging van de AOW-leeftijd gevolgen heeft voor de pensioenregeling van het ABP. Wel is al afgesproken dat de overgang in het kader van het ABP keuzepensioen langer gaat duren. Of deze verlenging ook geldt voor verzekerden met een FPU-uitkering (functioneel pensioen) of militair pensioen, moet nog blijken.

Wat is ABP keuzepensioen?

ABP-gepensioneerden hadden al de mogelijkheid om te kiezen wanneer ze hun pensioen wilden ontvangen, mits de ingangsdatum tussen de 60 en 70 jaar was. Zo konden verzekerden die nog geen recht hadden op een AOW-uitkering het inkomensverlies compenseren. Vroeger tot de leeftijd van 65 jaar, maar nu hebben vakbeweging en werkgevers afgesproken deze mogelijkheid voort te zetten tot de nieuwe AOW-leeftijd. Natuurlijk zijn de uitkeringsbedragen voor de rest van je leven iets lager.

Lees verder