AOW-bedragen in 2021

AOW-gerechtigden in 2021 of 2022 krijgen tussen januari 2021 en juli 2022 gemiddeld een hogere AOW-uitkering en iets minder loonbelasting en premies volksverzekeringen. Hoe u hierin slaagt, hangt af van uw gezinssituatie. De AOW-leeftijd gaat in 2022 omhoog naar 66 jaar en tien maanden. U heeft mogelijk recht op een AOW-partneruitkering als u deze in 2021 al heeft ontvangen.

Hoeveel AOW krijgt u in 2021 en 2022?

Iedereen krijgt (binnenkort) AOW

Iedereen in ons land heeft recht op AOW, maar de bedragen zijn niet voor iedereen gelijk. Dit komt door uw burgerlijke staat en omdat u mogelijk in het buitenland heeft gewoond. Als u tijdens uw werkzame leven in het buitenland heeft gewoond, heeft u waarschijnlijk geen volledig AOW opgebouwd. U bouwt elk jaar 2% AOW-aanspraak op, dus elk jaar in het buitenland betekent in feite 2% minder uitkering. Iedereen die als alleenstaande en als 65-plusser met partner 100% AOW heeft opgebouwd, krijgt 50% (totaal 100%). Iedereen die te weinig AOW heeft opgebouwd en te weinig ander inkomen heeft, kan AIO aanvragen bij Sociale Verzekeringsbank SVB. Dit is een aanvullende inkomensgarantie voor ouderen, die ervoor zorgt dat u niet minder krijgt dan het wettelijk minimuminkomen.

De AOW-toeslag voor nieuwe gevallen liep in 2015 af, misschien heeft u er in 2021 nog recht op.

Als u getrouwd bent of samenwoont met een partner die nog geen recht heeft op AOW, kunt u ook voor uw jongere partner een AOW-partneruitkering krijgen. Iedereen die al voor 1 januari 2015 recht had op AOW en een partner heeft die geen of weinig inkomen heeft, blijft de toeslag ontvangen totdat de partner zelf recht heeft op AOW. Sommigen krijgen 100% van de AOW-partneruitkering, anderen 90% of minder. De korting van 10% is afhankelijk van de hoogte van het totale inkomen per maand.

Berekening partnertoeslag vanaf 1 juli 2020

De hoogte van de partnertoeslag voor 66-plussers met een jongere partner is afhankelijk van het inkomen van de partner. Daarnaast worden bij de berekening van de premie geen inkomsten uit vermogen meegerekend. Inkomen uit huidige dienstbetrekking of gerelateerd aan vorige dienstbetrekking. U kunt vanaf 1 juli 2020 maximaal € 844,40 AOW-partnertoeslag ontvangen:

AOW AOW vanaf 1 januari 2021

Ongeacht de verlagingen van de AOW-toeslag krijgt een AOW-er gemiddeld genomen vanaf 1 januari 2021 een uitkering. De bruto en netto maandelijkse AOW bedragen vanaf 1 januari 2021 zijn als volgt:

1. AOW-bedragen voor alleenstaanden vanaf 1 januari 2021

met belastingkrediet zonder belastingvermindering
Goor* € 1292,50 € 1292,50
Netwerk 1218,19 euro 970,27 euro

____

*) Dit bruto bedrag is inclusief AOW-uitkering van € 26,04. De vakantietoeslag bedraagt ​​bruto 71,93 euro per maand en wordt in mei uitbetaald.

2. De AOW-bedragen zijn als u op 1 januari 2021 getrouwd bent of samenwoont met uw partner en u heeft nu allebei recht op AOW. Bedragen per persoon:

met belastingkrediet zonder belastingvermindering
Goor* 883,67 euro 883,67 euro
Netwerk 832,86 euro 663,53 euro

____

*) Dit is het brutobedrag inclusief AOW-uitkering van € 26,04. De vakantietoeslag bedraagt ​​51,37 euro bruto per maand en wordt uitbetaald in mei.

3. AOW-bedragen als uw partner nog geen recht heeft op AOW en u vanaf 1 januari 2021 de toeslag niet ontvangt. Bedragen per persoon:

met belastingkrediet zonder belastingvermindering Goor* 1270,67 euro 1270,67 euro Netwerk 1201,41 euro 954,67 euro

[/table]

____

*) Dit bruto bedrag is inclusief AOW-uitkering van € 25,63. De vakantietoeslag bedraagt ​​bruto 69,19 euro per maand en wordt in mei uitbetaald.

4. Als uw partner nog geen recht heeft op AOW en u ontvangt vanaf 1 januari 2021 de volledige toeslag van 100%, dan bedraagt ​​de AOW per koppel:

Met belastingkorting Geen belastingvermindering
Goor* 1741,30 euro 1741,30 euro
Netwerk 1572,01 euro 1307.68 euro

____

*) Dit bruto bedrag is inclusief AOW-uitkering van € 26,04. De vakantietoeslag bedraagt ​​bruto 102,74 euro per maand en wordt in mei uitbetaald.

5. Als uw partner nog geen recht heeft op AOW en u ontvangt vanaf 1 januari 2021 maximaal 90% toeslag per koppel:

Met belastingkorting Geen belastingvermindering
Goor* 1655,54 euro 1655,54 euro
Netwerk € 1507.60 1243,27 euro

____

*) Dit bruto bedrag is inclusief AOW-uitkering van € 26,04. De vakantietoeslag bedraagt ​​97,60 euro bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

Vakantietoeslag AOW per maand:

De vakantiebijslag wordt in mei 2021 uitbetaald, de bedragen zijn als volgt:

WHO Bruto bedrag per maand per 1 januari 2021
Getrouwd met een partner die recht heeft op AOW 51,37 euro
Getrouwde mensen met de maximale uitkering 102,74 euro
Getrouwd zonder toeslag 51,37 euro
Een 71,93 euro

Samenwonen en AOW

Het maakt dus nogal wat uit of u samenwoont volgens de SVB-definitie:

  1. U woont samen met iemand van 18 jaar of ouder in hetzelfde huis en
  2. Huishoudelijke uitgaven worden ook gedeeld
  3. Zorg voor elkaar.

Het is minimaal zes maanden.

Vrijstellingen voor samenwonen en AOW

U kunt niet leven met:

Dat kan, maar betekent geen terugval in de AOW.

Betaaldagen AOW 2022

AOW wordt in 2022 uitbetaald op de volgende data:

Slot

AOW is een recht, maar voor velen zal het niet genoeg zijn tenzij ze een volledige AOW hebben opgebouwd door in het buitenland te gaan wonen. Voor deze mensen kan een aanvullend pensioen uitkomst bieden. Kijk altijd goed waar u recht op heeft, soms biedt de gemeente ondersteuning.

Lees verder

Vanaf 1 juli 2022 gaat ook de AOW 2022 omhoog.

Lees verder