AOW 2021: bedragen en leeftijd 2021

Vanaf 1 juli 2022 gaan de AOW-bedragen omhoog. De AOW-leeftijd in 2022 wordt 66 jaar en zeven maanden, drie maanden meer dan in 2020 en 2021. In 2023 gaat de AOW-leeftijd verder omhoog naar 66 jaar en tien maanden. Dat betekent dat wie in 2023 voor het eerst AOW krijgt, minimaal 66 jaar en tien maanden oud is. De AOW stijgt in 2021, 2022 (januari en juli) en 2023 vanwege inflatiecorrectie. Hoeveel je netto verdient, hangt van een aantal zaken af. Een grotere seniorenkorting maakt waarschijnlijk veel goed. Iedereen met een jongere partner in 2021 die AOW ontving, blijft dit doen in 2021 en 2022, mits het inkomen van de partner niet verandert. Let ook op de AOW-betaaldagen. Op 23 mei 2022 is het vakantiegeld inbegrepen.

AOW vanaf 1 juli 2022 en januari 2022 en 2023

Uw eerste AOW in 2021, wat is de vereiste leeftijd

U ontvangt uw eerste AOW in 2021, dan bent u 66 jaar en vier maanden oud. De leeftijd waarop iemand AOW ontvangt varieert (veel pensioengerechtigden ontvingen hun eerste AOW al op 65-jarige leeftijd) en ook de bedragen die iemand ontvangt variëren:

AOW en uw leeftijd in 2021, 2022 en 2023, gevolgen Pensioenakkoord

Het verhogen van de AOW-leeftijd wordt ingegeven door de stijging van de gemiddelde levensverwachting en het zou ook goed voor je zijn (beter aan het werk dan thuis zitten). Ook is bekend dat vooral de schatkist hiervan profiteert en dat veel (toekomstige) AOW-ers een AOW-gat creëren, dat wil zeggen er niet in slagen om de volledige AOW te halen. Mensen die hard werken, mensen die ziek worden of werkloos worden, stoppen regelmatig met werken en bouwen minder pensioen op. Daarom is er vóór de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenakkoord hard onderhandeld over een langzamere verhoging van de AOW-leeftijd. De leeftijdsstabilisatie vindt plaats tot en met 2021. Dit is winst voor AOW-gerechtigden, maar de leeftijdsgrens van 65 jaar is al lang afgeschaft:

AOW-leeftijd 2021, 2022 en 2023 met pensioenovereenkomst:

Geboortedatum: U krijgt uw eerste AOW: AOW heeft recht op leeftijd:
na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955 Het jaar 2021 66 en 4 maanden
na 31 augustus 1955 en vóór 1 juni 1956 Het jaar 2022 66 en zeven maanden
na 31 mei 1956 en voor 28 februari 1957 Het jaar 2023 66 en tien maanden

AOW 2021 gaat per 1 januari 2021 omhoog

De bruto AOW gaat vanaf 1 januari 2021 licht omhoog. Het bruto AOW is direct gekoppeld aan het wettelijk minimumloon en gaat vanaf 1 januari 2021 slechts licht omhoog. Een extraatje dus. Inclusief inkomensondersteuning AOW worden de volgende bedragen verkregen:

Bruto AOW vanaf 1 januari 2021 tov 1 juli 2020

WHO Bruto AOW-bedrag in januari 2021 Bruto AOW-bedrag in juli 2020
Een 1290 euro 1271 euro
Getrouwd of samenwonend met partner zonder partneruitkering 883 euro 870 euro
Gehuwd of samenwonend met een partner jonger dan 66 jaar en 4 maanden en recht op volledige partneruitkering 1739 euro 1714 euro
Gehuwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden, heeft recht op partneruitkering minus 10% (90% uitkering) 1654 euro 1630 euro

AOW tot 1 juli 2021

De AOW loopt vanaf 1 juli 2021 verder op en de nieuwe bedragen zijn als volgt:

Bruto AOW vanaf 1 juli 2021 tov 1 januari 2021

WHO Bruto AOW-bedrag in januari 2021 Bruto AOW-bedrag in juli 2021
Een 1290 euro 1301 euro
Getrouwd of samenwonend met partner zonder partneruitkering 883 euro 890 euro
Gehuwd of samenwonend met een partner jonger dan 66 jaar en 4 maanden en recht op volledige partneruitkering 1739 euro 1753 euro
Gehuwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden, heeft recht op partneruitkering minus 10% (90% uitkering) 1654 euro 1667 euro

Vanaf 1 januari 2022 nog meer AOW

De bruto AOW gaat per 1 januari 2022 omhoog, de nieuwe bedragen zijn als volgt:

Bruto AOW vanaf 1 januari 2022 tov 1 juli 2021

WHO Bruto AOW-bedrag in januari 2022 Bruto AOW-bedrag in juli 2021
Een 1317 euro 1301 euro
Getrouwd of samenwonend met partner zonder partneruitkering 901 euro 890 euro
Gehuwd of samenwonend met een partner jonger dan 66 jaar en 4 maanden en recht op volledige partneruitkering 1776 euro 1753 euro
Gehuwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden, heeft recht op partneruitkering minus 10% (90% uitkering) 1688 euro 1667 euro

Uw bruto AOW gaat vanaf 1 januari 2022 met circa 1,5% omhoog.

AOW vanaf 1 juli 2022

De overheid verhoogt het minimumloon en de AOW met 1,8%. Bruto is dit een stijging van nog geen 20 euro per persoon. Dit levert naar schatting de volgende bedragen op:

Bruto AOW vanaf 1 juli 2022 tov 1 januari 2022

WHO Bruto AOW-bedrag in januari 2022 Bruto AOW-bedrag in juli 2022
Een 1317 euro 1335 euro
Getrouwd of samenwonend met partner zonder partneruitkering 901 euro 915 euro
Gehuwd of samenwonend met een partner jonger dan 66 jaar en 4 maanden en recht op volledige partneruitkering 1776 euro 1802 euro
Gehuwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden, heeft recht op partneruitkering minus 10% (90% uitkering) 1688 euro 1713 euro

AOW per 1 januari 2023 extra verhoogd

Vanaf 1 januari 2023 gaat de bruto AOW met 2,5% extra omhoog, exclusief de inflatiecorrectie vanaf 1 juli 2022 en 1 januari 2023. Voor één persoon betekent dit bijna 35 EUR (extra) meer per persoon. per maand AOW.

Betaaldagen in 2022 wanneer uw AOW wordt uitbetaald

Salarisdagen in 2022 zijn:

Van bruto AOW naar netto AOW: heffingskortingen

De Sociale Verzekeringsbank SVB houdt rekening met heffingskortingen, waaronder de algemene heffingskorting en de heffingskorting voor ouderen. De hoogte van de algemene heffingskorting is mede afhankelijk van uw overige inkomsten, zoals pensioenen en lijfrenten. De Ouderenkorting is beschikbaar voor iedereen die AOW heeft, maar wordt lager als uw totale inkomen (AOW, pensioen en overige inkomsten) in 2022 hoger is dan circa € 38.464. Als uw totale jaarinkomen lager is, heeft u in 2022 recht op een grote heffingskorting voor ouderen van € 1.726. De SVB houdt overigens geen rekening met uw aftrekposten. Heeft u bijvoorbeeld aftrekposten voor ziektekosten of een hypotheek, dan kunt u een voorlopige teruggaaf aanvragen met een voorlopige aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Uw bruto AOW stijgt in 2022 twee keer (in januari en juli 2022), maar hoeveel de verhoging netto is, wordt vooral individueel bepaald.

Lees verder