AOW 2020 en 2021: Samenwonen: nieuwe regels

Voor mensen die samenwonen of een langdurige relatie hebben, zijn de AOW-voorwaarden gewijzigd. In 2021 en 2022 verandert al dan niet samenwonen de portemonnee, aangezien de alleenstaande AOW 70% van het netto minimumloon is en samenwonen 50% per persoon. Wat zijn de nieuwe voorwaarden waaronder de Sociale Verzekeringsbank SVB kan beslissen of u samenwoont of een relatie met uw woning heeft? Rust bespaart de SVB veel opzoekwerk en huisbezoeken. Wat is de twee-huisregel? Vanaf 1 januari 2023 kan de kostendelende norm, die eerder werd uitgesteld, onder ogen worden gezien.

AOW, ben je single of niet?

Net als voorgaande jaren hangt de AOW in 2021 en 2022 af van of u alleenstaand bent of niet. AOW is een individuele aanspraak waarbij één persoon meer AOW ontvangt dan iemand die getrouwd is, samenwoont of een geregistreerd partnerschap heeft. In 2022 is dat het verschil tussen bruto circa 1300 euro per persoon of 900 euro per persoon. Daarom is het belangrijk om te weten in welke categorie je valt. Als u bij iemand anders een tandenborstel heeft, woont u al samen en kan uw AOW worden verlaagd of is dat anders? Omdat hier nog onduidelijkheid over is, is er nieuwe wetgeving. Ik zal deze nieuwe SVB-regels met u doornemen.

Samenwonen of geen relatie hebben?

Soms denken mensen dat de hoofdregel van samenwonen nog steeds luidt:

Maar het verdisconteren van AOW als je een langdurige relatie hebt, nog een eigen woning hebt en dus je eigen kosten moet dragen, is vaak pijnlijk. De regels zijn daarom specifiek op dit punt aangepast en verduidelijkt.

Nieuwe regels voor AOW 2021 en 2022: samenwonen of niet?

Bent u nog eigenaar van uw woning (huur of koop), dan wordt u niet meer als samenwonend beschouwd als u niet getrouwd bent (ook geen geregistreerd partnerschap) en:

Handhaving van goed bestuur in 2021 en 2022

Als uw situatie als AOW-er verandert van alleenstaand naar samenwonen of omgekeerd, moet u de SVB hiervan op de hoogte stellen. Doet u dit niet en wordt u gepakt door de SVB, dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Omgekeerd wil je niet verward worden met samenwonen terwijl je denkt van niet. Bent u nog eigenaar van uw woning, dan is het verstandig om bij te houden welke kosten u nog maakt voor uw adres. Bewaar uw betalingsoverzichten en zorg ervoor dat u kunt aantonen dat u het oude adres nog kunt gebruiken. Dit bewijs kan u veel problemen besparen.

AOW AOW met twee huisregel in 2021 en 2022

Samenwonende AOW-ers die nog ieder een eigen woning hebben, hebben recht op een hogere AOW-uitkering. Dan heeft u ieder recht op 70 procent AOW. Deze tweewoningregel houdt in dat als u meer dan de helft van uw tijd in de woning van iemand anders verblijft, maar nog wel een eigen koopwoning heeft die u bij de gemeente laat inschrijven, u vrij over uw woning kunt beschikken en kosten kunt dekken. , U wordt niet geacht samen te wonen en ieder behoudt het recht op één AOW-uitkering van 70%.

Kostendelingsnorm AOW verplaatst naar 1 januari 2023?

Het plan was om de kostendelingsnorm zoals die in de bijstandsuitkeringen bestaat vanaf 1 januari 2015 in te voeren in de AOW vanaf 1 juli 2016. Deze maatregel, waardoor u voor thuiswonende kinderen minder AOW krijgt, is voorlopig komen te vervallen en is uitgesteld naar een latere datum. Het kabinet van Rutte heeft het inmiddels opgegeven als het gaat om het eerstegraadsgezin. Deze mantelzorgboete op de AOW lijkt dus sowieso te zijn afgeschaft.

Lees verder

AOW van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023

Lees verder