AOW 2020: bedragen en leeftijd 2020

AOW 2020 gaat per 1 juli 2020 omhoog en AOW 2022 vanaf 1 juli 2022. De verhoging houdt verband met het wettelijk minimumloon, dat met 4% stijgt ten opzichte van 2019 en met 1,6% ten opzichte van januari 2020. een grotere algemene heffingskorting. De verhoging tussen 1 januari en 1 juli 2020 komt onverwacht voor AOW-ers. U heeft in 2020 voor het eerst recht op AOW als u minimaal 66 jaar en vier maanden oud bent. In 2022 is deze AOW-leeftijd al verhoogd naar 66 jaar en zeven maanden. Dan heeft u geen recht op AOW-partneruitkering als u een jongere partner heeft, omdat deze regeling voor nieuwkomers al in 2015 is afgeschaft. AOW is geen vette pot, veel pensioenen zijn allang weg.

Aanspraak op de eerste AOW in 2020, wat is uw leeftijd

Iedereen in Nederland is automatisch verzekerd voor de AOW, maar niet iedereen bouwt evenveel AOW-aanspraak op. Ook krijgt niet iedereen vanaf dezelfde leeftijd zijn eerste AOW en krijgt niet iedereen evenveel AOW. Hierdoor is de AOW stilaan een complexe regeling geworden. Als u enkele jaren in het buitenland heeft gewerkt, heeft u in die jaren geen AOW opgebouwd. Als u na 2015 AOW nam, heeft u geen recht op een AOW-partneruitkering, ook al heeft u een jongere echtgenoot, terwijl uw buurman die in 2014 AOW ontving wel recht heeft op deze AOW-partneruitkering. Bent u geboren op 1 januari 1953, dan krijgt u uw eerste AOW als u 66 jaar en drie maanden bent, terwijl uw buurvrouw die de dag ervoor is geboren haar eerste AOW kreeg toen ze 66 was. In 2020 krijg je sowieso je eerste AOW als je 66 plus vier maanden bent, hoeveel je krijgt hangt van allerlei andere factoren af.

De AOW-regeling is behoorlijk complex geworden

Het kabinet is er daarom in geslaagd de AOW-regeling steeds ingewikkelder te maken. Het kabinet pleit voor vereenvoudiging, maar doet het tegenovergestelde. Dit zien we terug in de AOW, hypotheekrenteaftrek en belasting. De gemene deler van al deze complexiteit is dat de overheid blijft bezuinigen. Burgers moeten steeds meer bijhouden waar ze recht op hebben.

AOW-leeftijdsindexatie 2020-2022

Een onverwachte gebeurtenis in 2020 is het gesloten pensioenakkoord over de AOW. De AOW-leeftijd wordt minder vaak verhoogd en de stijging van de levensverwachting heeft minder invloed op de verhoging van de AOW. Het is niet onlogisch dat nu geboren kinderen een langere levensverwachting hebben, maar dat betekent niet dat ouderen nu nog langer op de AOW moeten wachten. De oude mensen van nu hebben immers niets te maken met de levensverwachting van kinderen die vandaag geboren worden. De nieuwe AOW-leeftijden voor 2020-2024 zijn:

AOW-leeftijd 2020-2024 jaar:

Geboortedatum: U krijgt uw eerste AOW: AOW heeft recht op leeftijd:
na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954 2020 jaar 66 jaar en 4 maanden
na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955 Het jaar 2021 66 en 4 maanden
na 31 augustus 1955 en vóór 1 juni 1956 Het jaar 2022 66 en zeven maanden
na 31 mei 1956 en voor 28 februari 1957 Het jaar 2023 66 en tien maanden
na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 Het jaar 2024 67 jaar oud

AOW 2020 bedragen

AOW-bedragen zijn niet alleen afhankelijk van uw opgebouwde aanspraak (niet iedereen krijgt 100%), maar ook van uw leefsituatie. Als u alleenstaand bent, krijgt u een ander bedrag dan een huishouden van twee samenwonende personen die AOW ontvangt. Als u een partneruitkering heeft, kunt u 100% van de uitkering krijgen of slechts 90%. Wat u vanaf 2020 aan bruto AOW ontvangt, komt in de buurt van de volgende bedragen, geldig van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020:

Bruto AOW vanaf 1 januari 2020 tov 1 juli 2019

WHO Bruto AOW-bedrag in januari 2020 Bruto AOW-bedrag in juli 2019
Een 1256 euro 1228 euro
Getrouwd of samenwonend met partner zonder partneruitkering 860 euro 844 euro
Gehuwd of samenwonend met een partner jonger dan 66 jaar en 4 maanden en recht op volledige partneruitkering 1693 euro 1662 euro
Gehuwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden, heeft recht op partneruitkering minus 10% (90% uitkering) 1610 euro 1580 euro

Vakantiegeld wordt maandelijks opgebouwd en in mei 2020 volledig uitbetaald.

AOW AOW juli 2020

AOW-bedragen zijn niet alleen afhankelijk van uw opgebouwde aanspraak (niet iedereen krijgt 100%), maar ook van uw leefsituatie. Als u alleenstaand bent, krijgt u een ander bedrag dan een huishouden van twee samenwonende personen die AOW ontvangt. Als u een partneruitkering heeft, kunt u 100% van de uitkering krijgen of slechts 90%. Wat u vanaf 2020 aan bruto AOW ontvangt, komt op 1 januari 2020 en 1 juli 2020 in de buurt van de volgende bedragen:

Bruto AOW van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020

WHO Bruto AOW-bedrag in januari 2020 Bruto AOW-bedrag in juli 2020
Een 1256 euro 1271 euro
Getrouwd of samenwonend met partner zonder partneruitkering 860 euro 870 euro
Gehuwd of samenwonend met een partner jonger dan 66 jaar en 4 maanden en recht op volledige partneruitkering 1693 euro 1714 euro
Gehuwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden, heeft recht op partneruitkering minus 10% (90% uitkering) 1610 euro 1630 euro

Heffingskortingen en AOW in 2020

In 2020 gaan er twee heffingskortingen omhoog, die ervoor zorgen dat u extra uitkeringen krijgt als u alleen AOW (en geen excedentpensioen) ontvangt:

Samen zorgen deze heffingskortingen ervoor dat u naast de bruto verhoging netto ongeveer € 15,- per maand extra overhoudt. Als u een aanvullend pensioen heeft, worden de bedragen lager omdat deze heffingskortingen afnemen bij een hoger jaarinkomen. Daarnaast kan het voordeel minder zijn omdat de belasting in de eerste schijf van de inkomstenbelasting stijgt van 18,75% naar 19,45%. Voor elke euro extra ten opzichte van 2019 houdt u iets minder over.

Betaaldagen AOW 2020

Wanneer krijgt u uw AOW-pensioen? Voor 2020 gelden de volgende betaaldagen:

AOW 2020 is geen dikke pot

Mensen zonder een klein pensioen zullen vaak alleen rondkomen van hun AOW-uitkering. Als u te weinig AOW heeft opgebouwd, kunt u toch in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering of een beroep doen op de AIO bij AIO. U heeft immers recht op minimaal een standaard minimuminkomen om van te leven. Daarom is de toevoeging nog steeds mogelijk. Voorwaarde is wel dat je bijna geen spaargeld hebt.

Lees verder

AOW vanaf 1 juli 2022.

Lees verder