AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018

Tussen 1 januari 2018 en 1 juli 2018 stijgt de AOW licht, zowel bruto als netto. Dit wordt mogelijk gemaakt door inflatiecorrectie en heffingskortingen. In 2018 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar voor degenen die in 2018 voor het eerst AOW ontvangen. De verplichte AOW-leeftijd gaat in 2022 omhoog naar 67 jaar en drie maanden, maar gaat in 2023 niet met een jaar omhoog. Iets meer AOW is natuurlijk zeer welkom, velen hebben geen recht op AOW-partneruitkering als er ook een jongere partner is en de aanvullende pensioenen zijn al jaren niet verhoogd.

Wat is uw vereiste leeftijd als u in 2018 recht heeft op uw eerste AOW?

Sommigen hebben al meerdere jaren AOW, anderen moesten wachten tot 2018 voordat hun AOW-aanspraak kon worden omgezet in een AOW-uitkering. De minimumleeftijd is nu verhoogd naar 66 jaar in 2018. Dit betekent echter niet dat iedereen evenveel AOW krijgt. Het bedrag dat u ontvangt hangt af van een aantal zaken en kan door veel factoren worden beïnvloed:

AOW en uw leeftijd 2018-2023 jaar

De gemiddelde levensverwachting stijgt, de schatkist heeft geld nodig. Beide gebeurtenissen leidden tot het besluit dat de AOW jaarlijks later zou worden uitgekeerd. Wie al AOW ontvangt, heeft geen last van de verhoging van de AOW-leeftijd (de uitkering loopt gewoon door), maar wie zijn eerste AOW-uitkering nog moet ontvangen, ziet de leeftijd steeds verder wegglijden. In ieder geval tot 2023, zo blijkt uit een schatting van het CBS vanaf 2018 dat er sprake is van een (waarschijnlijk tijdelijke) daling van de levensverwachting, waardoor de AOW-leeftijd in 2023 niet stijgt ten opzichte van 2022. in 2024 weer gestegen. gebeuren als de berekeningen in 2019 wijzen op een stijging van de gemiddelde levensverwachting. Uw eerste AOW is dus afhankelijk van uw geboortedatum en hoe oud wij gemiddeld worden in Nederland:

AOW-leeftijd 2018-2023:

Geboortedatum: U krijgt uw eerste AOW: AOW heeft recht op leeftijd:
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66 jaar oud
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 jaar 66 jaar en 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 jaar 66 jaar en 8 maanden
na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 Het jaar 2021 67 jaar oud
na 31 december 1954 en vóór 1 oktober 1955 Het jaar 2022 67 jaar en drie maanden
na 30 september 1955 en voor 30 september 1956 Het jaar 2023 67 jaar en drie maanden

Betaaldagen 2018 waarop uw AOW wordt uitbetaald

Salarisdagen in 2018 zijn:

AOW AOW 2018

De bruto AOW-bedragen op 1 januari 2018 zijn 0,83% hoger dan op 1 juli 2017. Hoeveel u precies krijgt, hangt af van uw woonsituatie en uw opgebouwde aanspraken. De exacte bedragen voor 2018 zijn voor degenen die geen aanvullend pensioen hebben

als volgt:

AOW 2018 bedragen, bruto en netto per maand, exclusief vakantiegeld:

WHO Bruto AOW-bedrag Netto AOW na heffingskortingen Netto zonder belastingvermindering
Een 1173,33 euro 1107,04 euro 888,87 euro
Getrouwd of samenwonend met partner zonder partneruitkering 807,88 euro 762,24 euro 612,07 euro
Gehuwd of samenwonend met partner jonger dan 65 jaar en recht op volledige partneruitkering 1590,83 euro 1419,28 euro 1204.70 euro
Gehuwd of samenwonend met een partner jonger dan 65 jaar en recht op een partneruitkering met een aftrek van 10% (90% uitkering) 1512,54 euro 1359,76 euro 1145,17 euro

Dit betekent 0,83% bruto extra, wat vanaf 1 januari 2018 ongeveer 10 euro meer bruto betekent voor één persoon per maand.

AOW vanaf 1 juli 2018

Bruto AOW laat vanaf 1 juli 2018 een stijging zien tot circa 0,8% (eindbedragen):

Bruto AOW vanaf 1 juli 2018 tov 1 januari 2018

WHO Bruto AOW-bedrag in januari 2018 Bruto AOW-bedrag in juli 2018
Een 1173,33 euro 1181,36 euro
Getrouwd of samenwonend met partner zonder partneruitkering 807,88 euro 814,74 euro
Gehuwd of samenwonend met partner jonger dan 65 jaar en recht op volledige partneruitkering 1590,83 euro 1604,55 euro
Gehuwd of samenwonend met een partner jonger dan 65 jaar en recht op een partneruitkering met een aftrek van 10% (90% uitkering) 1512,54 euro 1525,57 euro

Wat betekent dit voor de netto AOW?

De netto AOW wordt niet alleen beïnvloed door de belastingtarieven in 2018, maar ook door heffingskortingen. Met name de heffingskortingen voor huishoudens kunnen variëren. Soms is het inkomen te laag om alle heffingskortingen op te eisen, terwijl anderen juist gebaat zijn bij extra inkomen uit het Aanvullend Pensioen. Ook de netto bedragen zullen gemiddeld genomen stijgen, al zal duidelijk zijn dat het ontvangen van alleen AOW nooit rap zal zijn.

Lees verder