annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is vooral geschikt voor mensen die hun maandlasten constant willen houden en in eerste instantie niet te veel willen betalen. Met dit formulier kunt u kiezen tussen vaste en variabele rente en wordt het bedrag aan het einde van de looptijd volledig afgelost.

Wat is een annuïtaire hypotheek?

U betaalt een vast maandelijks (periodiek) bedrag bestaande uit rente en aflossing. Dit bruto bedrag blijft gedurende de gehele renteperiode gelijk. In het begin betaal je hoge rente en betaal je weinig. Het keert langzaam om. Wanneer de rente fiscaal aftrekbaar is, zijn de netto maandlasten in het begin het laagst. Ze stijgen naarmate u meer aflost en dus minder rente betaalt.

Rekenvoorbeeld.

Stel u leent 200.000 euro voor een looptijd van 30 jaar en met een vaste rente van 7,0% per jaar. Wordt gebruikt voor de berekening met de zogenaamde lijfrentetabel: in dit geval is de maandelijkse lijfrente 150,3076. Hiermee wordt het vaste brutobedrag per maand bepaald, in dit geval 200.000 : 150,3076 = € 1.330,60 per maand. Dit bedrag blijft gedurende de looptijd ongewijzigd (onder voorbehoud van eventuele rentewijzigingen).

Na de eerste maand bedraagt ​​het rentebedrag 200.000 * 7,0% : 12 maanden gelijk aan € 1166,67 moet worden betaald. Dit betekent dat het bedrag 1330,60 minus 1166,67 = € 163,93 wordt teruggestort. Dus na de eerste maand is het resterende bedrag 199.836,07 EUR. Na de 2e maand wordt €1165,71 rente betaald, dus het aflossingsdeel is €164,89. Na deze maand is het resterende bedrag € 199.671,18. En zo gaan we verder.

Als de rente volledig aftrekbaar is, worden de maandlasten verminderd met de belastingteruggave.

Algemeen overzicht:

Resterende hoeveelheid Aflossing Rente (7,0%) Bruto totaal Belastingteruggave (42%) Net samen
Beginnen 200.000
Na de 1e maand 199,836,07 163,93 1166,67 1330.60 490,- 840.60
Na de 2e maand 199.671.18 164,89 1165,71 1330.60 489,60 841,-
Na 3 maanden 199,505,33 165,85 1164,75 1330.60 489,20 841,40

Je ziet dat het netto bedrag langzaam stijgt, maar het bruto bedrag blijft hetzelfde. Bij constante rente is dit netto bedrag bijna gelijk aan het bruto bedrag als de 30 jaar bijna voorbij zijn.

Een methode op basis van een maandelijkse annuïteit (achteraf) is voor de kredietnemer goedkoper dan een driemaandelijkse of jaarlijkse: dan wordt de resterende hoofdsom elke maand kleiner.

Voors en tegens.

Voordelen:

minpuntjes:

Een annuïteitenhypotheek was ooit een van de meest voorkomende hypotheekvormen. De komst van alle andere typen heeft ervoor gezorgd dat deze hypotheek niet meer zo populair is als andere hypotheken op de lange termijn fiscaal interessanter zijn.

Kosten

Houd rekening met eenmalige kosten zoals notariskosten, afsluitkosten, verhuiskosten, taxaties. Rente en aflossing zijn maandelijks terugkerende kosten. Dit geldt ook voor extra kosten voor een opstalverzekering en een opstalverzekering en eventueel een overlijdensrisicoverzekering.€