Amsterdam Stock Exchange (AEX), aandelenhandel

De Amsterdam Stock Exchange is de oudste financiële handelsbeurs ter wereld en is nu eigendom van Euronext. Aandelen, obligaties en aandelen worden sinds de 17e eeuw verhandeld. De Amsterdamse Beurs exploiteert de AEX.

Sta op

De Amsterdamse Effectenbeurs werd in de 17e eeuw opgericht door de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), het eerste bedrijf ter wereld dat begon met handelen in aandelen. De eerste aandelen werden verkocht op het Damrak in Amsterdam. Toen de behoefte aan aandelenhandel groeide, werd er een speciaal gebouw voor ontworpen
Hendrik de Keyserbeurs
. In de 18e eeuw werden ook aandelen van andere organisaties zoals de West-Indische Compagnie (vergelijkbaar met de VOC) verhandeld. Na de sloop van Effectenbeurs De Keyser was de beurs gevestigd in het Zochergebouw, toen de Beurs van Berlage, en is nu gevestigd op het plein genaamd de Amsterdamse Effectenbeurs.

Indexen

Beurskoers AEX januari 1993 – juli 2010 / Bron: Wikg, Wikimedia Commons (Public Domain) AEX is de belangrijkste Nederlandse beursindex en staat voor
Beursindex Amsterdam
. De AEX geeft de beursstatus weer van de 25 belangrijkste aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven. Elk van de 25 fondsen in deze index heeft zijn eigen weging, afhankelijk van de totale marktkapitalisatie (
Marktkapitalisatie
) uit het fonds.

Top 10 fondsen van AEX (juni 2011):

De belangrijkste index na de AEX is
Amsterdam Midkap Index
(AMX) of Midkap Index genoemd. Het vertegenwoordigt 25 middelgrote fondsen zoals Heijmans, Delta Lloyd, Mediq en Binckbank.

De belangrijkste indicatoren zijn dan ook de AEX en AMX, maar Euronext beheert ook de Euronext 100 index en de Next 150 index. De Euronext 100 toont de prijsontwikkeling van de 100 grootste bedrijven in Nederland, België en Frankrijk. De Next 150 omvat 150 bedrijven die de Euronext 100 direct volgen wat betreft marktkapitalisatie.

Investeren op de aandelenmarkt

Er zijn effecten
effecten
die kan worden gekocht en verkocht. Dit zijn bijvoorbeeld aandelen, staatsobligaties en participaties in het vermogen van beleggingsfondsen.

De beurs is niet voor iedereen toegankelijk, alleen voor leden
Securities Trade Association
effecten kunnen op de beurs worden verhandeld. Deze deelnemers zijn banken en brokers. Makelaars zijn tussenpersonen bij de aan- of verkoop van effecten, handelend voor rekening en risico van derden.

Als een belegger effecten wil kopen of verkopen, moet hij contact opnemen met een lid van de Vereniging van de Effectenhandel (vaak een bank), die vervolgens de order voor de belegger uitvoert. Dit is natuurlijk niet tevergeefs, want deze bemiddeling moet er zijn
Commissie
betaling ontvangen.

Een belegger kan twee soorten orders geven:

bij een
limietorder
de belegger stelt een maximale aankoopprijs of een minimale verkoopprijs vast aan de bank of makelaar. De belegger weet dan zeker dat hij niet meer of minder krijgt dan aangegeven, dit geeft zekerheid. Het is natuurlijk mogelijk dat de order niet wordt uitgevoerd omdat de prijs niet binnen de limiet ligt.

EEN
marktorde
of
beste bestelling
is het kopen of verkopen van een order of effecten zonder een maximum- of minimumprijs. De bestelling wordt verkocht tegen de volgende prijs. Er is dus wel zekerheid dat de klus wordt geklaard, maar geen zekerheid over de prijs.

Aandelen op de beurs

Een nieuwe uitgifte van aandelen op de beurs heet a
uitgifte van aandelen
. De aandelenemissie staat onder toezicht van de bank, dan hebben we het over het uitgevende huis. Het uitgevende huis neemt ook contact op met institutionele beleggers om het probleem uit te leggen.

Groeibedrijven willen eigen vermogen aantrekken, en een manier om dit te bereiken is door:
flotatie
. Dit gebeurt om de volgende redenen:

Een bedrijf dat een beursnotering overweegt, heeft een verplichting
prospectus
uitdelen. Dit omvat informatie over vennootschappen en de uitgifte van aandelen.€