Altijd geld tekort: wat te doen als uw schulden te groot worden?

Steeds meer mensen komen in de problemen omdat ze schulden hebben. Dit is niet iets waar mensen met een laag inkomen altijd mee te maken hebben. Er zijn verschillende redenen om schulden op te bouwen. Maar meestal hebben mensen niet op tijd in de gaten dat ze de eindjes aan elkaar moeten knopen: hun uitgavenpatroon aanpassen aan een lager inkomen. Wat kunt u doen als u zich in deze situatie bevindt en wat gebeurt er als u er zelf niet uit komt?

Er is altijd geldgebrek

Mensen met schulden: de cijfers

Er zijn in Nederland zo’n 175.000 huishoudens die schulden hebben die ze niet meer alleen aan kunnen. De redenen hiervoor zijn divers: bijvoorbeeld een lager inkomen door werkloosheid of echtscheiding. Lukt het niet om het bestedingspatroon en de kosten op tijd aan te passen aan dit lagere inkomen, dan kom je gemakkelijk in de schulden waar je zelf niet van af komt. Mensen met schulden zijn niet per se laagopgeleide mensen met een minimaal inkomen: meer dan 40% van de mensen met problemen op dit gebied heeft een middelbare schoolopleiding, 38% heeft een gemiddeld inkomen en 14% is zelfs anderhalf keer het gemiddelde .

Oorzaken van schulden

Het lijkt alsof (verlaagd) inkomen de oorzaak is van schulden, maar het zijn eigenlijk je levensstijl en gerelateerde uitgavenpatronen die je in de problemen brengen. U heeft bijvoorbeeld uw creditcard te vaak gebruikt of tegoed gekocht bij meerdere postorderbedrijven. Of je hebt een lening afgesloten voor een grote uitgave, zoals een vakantie of een auto. En een abonnement nemen op een nieuwe telefoon waar je al een paar jaar aan vast zit, blijkt ook een valkuil te zijn. In het begin zijn de problemen niet echt zichtbaar omdat je het ene gat met het andere probeert te vullen. Maar als de rekeningen op een gegeven moment niet kunnen worden betaald en de ene herinnering na de andere in de brievenbus valt, is het te laat om uit de problemen te komen door simpelweg te bezuinigen: de schulden zijn te groot.

Hoe weet je dat je op het punt staat in de problemen te komen?

Als de signalen vroegtijdig worden herkend, is het mogelijk om zaken op orde te brengen bij dreigende schuldenproblemen. Vaak speelt echter ook schaamte een rol, zeker als er bijvoorbeeld schoolgaande kinderen in het gezin zijn en ouders niet onderdoen voor andere ouders. Als ten minste een van de volgende situaties regelmatig voorkomt, is het tijd om in te grijpen:

Schulden oplossen: een stappenplan

Stap één: Krijg een overzicht

Je kunt niet oplossen wat je niet aankunt. Het is daarom belangrijk om alle brieven te openen om een ​​overzicht te krijgen van de omvang van uw schulden. Het is moeilijk, maar het is de enige uitweg uit de problemen. Er moet dan een brief naar alle schuldeisers worden gestuurd om de situatie uit te leggen en u kunt een betalingsregeling aanvragen. Dit is uw enige kans om te proberen de schuldeisers voorlopig te laten stoppen met het nemen van maatregelen om de openstaande bedragen te innen. Vraag iemand die je vertrouwt om hulp als je niet weet hoe je het zelf moet doen.

Stap twee: zet alles bij elkaar

Dan zou u een overzicht moeten krijgen van uw vaste maandelijkse inkomsten en uitgaven. Om een ​​overzicht van je uitgaven te krijgen, moet je weten wat je moet betalen aan vaste lasten, boodschappen, abonnementen, premies en verzekeringspremies. Reserveer een bedrag voor het vervangen van toestellen. U kunt dan bepalen hoeveel geld er nog over is om uw schulden af ​​te betalen. In deze berekening is geen ruimte voor uitgaven die bij luxe zijn inbegrepen; anders zouden de problemen waarschijnlijk niet zijn opgetreden. Dus deze extra uitgave moet weg, dat is de enige manier.

Stap drie: verlaag uw kosten

Kosten die u moet besparen, zijn onder meer abonnementen op tijdschriften en kranten en uw dure mobiele telefoon. Ook uitgaven aan zaken als uitgaan, afhaalrestaurants, vakanties, de sportschool, dure cadeaus, schoonheidsbehandelingen en dure kappers. Als je een auto hebt, vraag jezelf dan af of je die echt nodig hebt of dat er alternatieve vervoersmogelijkheden zijn. Zeg je lidmaatschappen op, ga wandelen of fietsen in plaats van naar de sportschool te gaan. Misschien lid worden van een organisatie waar mensen met gesloten portemonnees diensten en klussen voor elkaar doen op basis van een puntensysteem dat je ergens voor kunt inwisselen. Bijvoorbeeld haren knippen, ’s middags op de kinderen passen, een massage geven in ruil voor het wieden van de tuin, een fiets repareren of een maaltijd voor iemand koken.

Stap vier: Bereken uw terugbetalingscapaciteit

Wat u na aftrek van uw uitgaven aan uw inkomen overhoudt, is van u
terugbetalingscapaciteit:
. Is dit bedrag niet groot genoeg of is er geen geld meer, dan is specialistische hulp nodig. Als het bedrag groot genoeg is, moet u een afbetalingsplan maken. Stel dat je een paar honderd euro per maand kunt terugbetalen, dan verdeel je het bedrag naar evenredigheid over alle schuldeisers. Natuurlijk moet je weten of ze het ermee eens zijn. Om dit te doen, moet de brief open zijn over uw situatie: laat elke schuldeiser weten hoeveel u verschuldigd bent, hoeveel schulden en welk bedrag u kunt terugbetalen. De schuldeiser brengt rente in rekening; je teruggave moet sowieso meer zijn dan dat bedrag, anders kom je er nooit van af. Met wat goodwill van de crediteur kan over uw schuld worden onderhandeld en krijgt u een redelijke hoeveelheid tijd.

Onderhandelen en afsluiten van contracten

Soms kunt u gedeeltelijke kwijtschelding krijgen als u daarentegen een deel van de schuld in één keer aflost. Dit kan een oplossing zijn als bijvoorbeeld een vriend je wil helpen; hij of zij lost uw schuld af en u kunt deze in uw eigen tempo afbetalen. Het kan voorkomen dat uw aflossingscapaciteit te laag is en u niet alle crediteuren tegelijk kunt voldoen door af te lossen. Soms gaan schuldeisers ervan uit dat u eerst de schuld(en) aan anderen aflost. Je kunt altijd proberen met ze te onderhandelen en het erover eens zijn: niet schieten is altijd verkeerd.

Als je het zelf niet kunt: op een vriendelijke manier

Bent u er met uw schuldeisers niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de aflossing van uw schulden, dan heeft u de hulp van specialisten nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Sociale Dienst of Kredietbank. Een persoon die u helpt, een schuldhulpverlener, kan u helpen
vriendelijke manier
te krijgen. De zorgaanbieder maakt hiervoor berekeningen op basis van uw gegevens en kijkt hoeveel u kunt terugbetalen. Het zou op het tegenovergestelde gebaseerd zijn: het minimumbedrag om van te leven wordt vrijgehouden en de rest van je inkomen wordt gebruikt om je schulden af ​​te betalen. Het bedrag om van te leven wordt
Bedrag dat moet worden vrijgegeven
(VLTB).

De adviseur probeert met schuldeisers te onderhandelen om een ​​deel van de schuld binnen drie jaar af te lossen, terwijl de rest van de schuld wordt afbetaald. Vaak lukt dit omdat de schuldeisers niet volledig worden terugbetaald, maar geen kosten hoeven te betalen aan het incassobureau of deurwaarder. Schuldeisers worden op deze manier betaald door de Sociale Dienst of Kredietbank, u betaalt deze instelling terug en zij betalen u het geld dat u nodig heeft voor levensonderhoud uit uw inkomen; dus ze beheersen het. Je hebt dus maar met één batch te maken, dat is veel overzichtelijker. Maar deze regeling kan alleen werken als alle schuldeisers het ermee eens zijn, anders moet een rechter beslissen wat te doen.

Laatste redmiddel: juridische procedure

Mocht blijken dat de schikking geen oplossing heeft geboden, dan is er nog
wettelijke procedure
: het is gedaan volgens
Revalidatierecht Natuurlijke personen
. Er wordt een bewindvoerder ingeschakeld om uw inkomsten te innen en betalingen te doen aan schuldeisers. Het is een strikte procedure voor u als debiteur: u wordt gecontroleerd op naleving, u heeft geen toegang meer tot uw geld, u moet zelf verantwoording afleggen. Er is echter een lichtpuntje: dit proces duurt drie jaar, en dan kun je opnieuw beginnen: opnieuw beginnen. En hopelijk gebeurt het niet nog een keer.

Lees verder