Alles over vooroordelen arrestatie en handhavingsarrest

Gehechtheid aan loon of goederen is gebruikelijk. Wat betekent dat voor jou? Een conservatoir pandrecht op uw goederen, inboedel of bankrekening is toegestaan ​​als zekerheid als iemand een vordering op u heeft en denkt dat u niet kunt of wilt betalen. Het is een preventieve maatregel. Voor handhaving is immers toestemming van de rechter nodig. U kunt ook zelf een spoedprocedure starten om het vooroordeelbeslag op te heffen.

Je bent gearresteerd, wat nu?

De schuldeiser verliest zijn geduld en wat dan?

Nogal wat schuldeisers verliezen al snel hun geduld als er niet direct betaald wordt. Ze nemen regelmatig hun toevlucht tot allerlei dwangmiddelen. Het begint vaak met een aanmaning, een aanmaning, een incassobureau en dan een deurwaarder. Maar er worden er steeds meer in beslag genomen. Zeker als er twijfel is of u gaat betalen of als een faillissement nabij is.

Wat is een opslagbijlage?

De serre annex is een tijdelijke maatregel. Dit gebeurt voor of tijdens een gerechtelijke procedure. De shaker wil voorkomen dat je bepaalde spullen of je huis verkoopt om het incasseren van de schuld moeilijker te maken. Prejudiciële aanhouding is alleen mogelijk met toestemming van de rechtbank en als duidelijk is dat de eiser op korte termijn, meestal binnen 30 dagen, een gerechtelijke procedure zal starten. Omdat deze procedure behoorlijk lang kan duren, staat de rechtbank vaak preventieve aanhouding toe. Wachten op de zitting waar de kantonrechter een uitspraak doet, kan betekenen dat de persoon in kwestie nu zijn goederen heeft verkocht en naar Norderzon is vertrokken. Een conservatoir beslag komt meestal als een verrassing, waardoor de debiteur extra onder druk komt te staan. De rechtbank kan later beslissen dat de eiser de goederen via de deurwaarder kan verkopen om de schulden te vereffenen. Dat kan als de rechter instemt met de vordering en de gedaagde ook weigert de vordering te betalen. De vordering kan echter ook worden afgewezen en daarmee het conservatoir beslag.

Een noodprocedure starten tegen een arrestatie van vooroordelen

Meestal merk je pas achteraf dat er een bijlage is aangemaakt. U wordt niet gewaarschuwd. En dan kun je twee dingen doen. Ofwel laat je het staan ​​en wacht je te goeder trouw op een latere rechtszaak, ofwel start je een spoedprocedure om het beslag te verwijderen. Hiervoor dient u, uw advocaat, het kort geding aan te spannen. Als de kantonrechter niet voldoende overtuigd is van uw argumenten, kan hij besluiten de aanhouding tijdelijk voort te zetten totdat er meer duidelijkheid is, of uw verzoek af te wijzen.

Wat is een executoriale titel?

Als de eiser en de gedaagde tussentijds geen overeenstemming bereiken, beslist de rechter. De beslissing kan zijn dat de vordering niet wordt toegewezen. Maar de beslissing kan zijn dat de tijdelijke aanhouding ook daadwerkelijk kan worden afgedwongen. Door een dergelijke rechterlijke uitspraak of bevel kan de voorlopige aanhouding worden omgezet in een uitvoerende arrestatie. Bekering is mogelijk, omdat de gerechtsdeurwaarder eerst het vonnis als dwangbevel aan de veroordeelde uitvaardigt. Het vermeldt ook de uiterste datum voor de betaling. Meestal is dat een paar dagen. Soms kunnen de omstandigheden echter zodanig zijn dat de gerechtsdeurwaarder de rechtbank om toestemming vraagt ​​om onmiddellijk een definitieve aanhouding te verrichten. In dat geval kan de gerechtsdeurwaarder direct beslag leggen op het vermogen van de veroordeelde. Het kan ook leiden tot een openbare verkoop van uw huis of uw inhoud.

Slot

Het is altijd een goed idee om te zorgen voor goede rechtsbijstand en rechtsbijstand. Naast deze vormen van derdenbeslag kan ook loonbeslag worden toegepast. Iedereen die verrast wordt door een aanval kan een spoedprocedure starten om een ​​aanval te voorkomen. Zorg voor een goed dossier zodat je jezelf goed kunt verdedigen. Een persoon die denkt dat hij een claim tegen u heeft, zal hetzelfde doen. Voorafgaande beslaglegging is relatief eenvoudig toegestaan ​​totdat het tegendeel overtuigend is bewezen.

Lees verder