Alles over volatiliteit en VIX!

Iedereen die met de financiële markten te maken heeft, zal merken dat er een grote variatie in volatiliteit is. Zo kunnen AEX, in dit geval aandelen, waarden flink schommelen. Volatiliteit zegt iets over de intensiteit van die volatiliteit. Deze volatiliteit heeft een enorme impact op handelaren en beleggers. Het is dus niet verwonderlijk dat handelen zelfs gebaseerd is op volatiliteit of verwachte volatiliteit!

Wisselvalligheid

Volatiliteit geeft dus aan hoe onstabiel de markten zijn. Hiervoor is een indicator ontwikkeld, de zogenaamde VIX.

De VIX wordt berekend op basis van de verwachte volatiliteit over een periode van 30 dagen, waarbij de S&P500 als onderliggende waarde wordt gebruikt. De VIX wordt vaak gebruikt om iets te zeggen over nervositeit in de markt. Een stijging van de VIX wordt geïnterpreteerd als een toename van de nervositeit van beleggers, en een daling van de VIX wordt gezien als een afname van de nervositeit.

Historische volatiliteit

Zoals de naam al doet vermoeden, kijken we naar
historische volatiliteit
volatiliteit in het verleden van de onderliggende waarde. Mobiliteit wordt gemeten door te kijken naar variantie (standaarddeviatie). Welke prijsveranderingen heeft het aandeel in de loop van de tijd gemaakt? Daarom verwijst het begrip vergankelijkheid naar het verleden. Er bestaan ​​geavanceerde methoden om de volatiliteit te meten. Om u inzicht te geven in de totstandkoming van de VIX, volgt hieronder een:
een vereenvoudigde berekening wordt getoond
.

Bereken volatiliteit

(Hoogste prijs – Laagste prijs) / (Hoogste prijs + Laagste prijs) /2
De prijsresultaten zijn bijvoorbeeld: 68, 71, 73, 65, 80, 66 en 68. Deze berekening is als volgt:
(80 – 65 = 15) / (80 + 65) / 2 = 72,5) = 20,68%

Verwachte volatiliteit (gedefinieerde volatiliteit)

Een andere manier om de volatiliteit te berekenen is met
Black and Scholes-model
. Dit model wordt gebruikt om de theoretische waarde van de optie te berekenen. Er zijn veel verschillende variabelen nodig om deze theoretische optiewaarde te berekenen. Denk bijvoorbeeld aan de looptijd, het dividend en de rente van een optie. Als we alle variabelen in het Black and Scoles-model invullen, behalve de volatiliteit, en de uitkomst van die uitkomst vergelijken met de huidige optieprijzen, kunnen we de volatiliteit bepalen aan de hand van de spread. Kortom, impliciete volatiliteit is de schatting van een handelaar van toekomstige volatiliteit. Doorgaans is de verwachte volatiliteit groter dan de historische volatiliteit. Dit komt omdat optiehandelaren niet zeker weten of de historische volatiliteit in de toekomst hetzelfde zal blijven. Voor dit doel extra
“risicopremie”
gevraagd, wat resulteert in een hogere verwachte volatiliteit. Daarnaast zijn er nog andere factoren die leiden tot een hogere verwachte volatiliteit. Handelaren die opties prijzen, willen bijvoorbeeld meer dan alleen de theoretische waarde van de optie en een extra premie voor de andere hierboven genoemde variabelen, zoals onzekerheid over rentetarieven en dividenden.

Vega-, bèta- en optiepremies

Vega is een ratio die aangeeft hoe snel optiepremies veranderden
afname of toename van de volatiliteit
.

Vega 3 betekent bijvoorbeeld dat de optiepremie met € 3 stijgt als de volatiliteit met 1% stijgt. Daarom gaan volatiliteit en optiepremies hand in hand. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met schommelingen op de markten. En het gaat niet alleen om opties. Bij
aandelen
volatiliteit speelt ook een rol. Elk aandeel beweegt anders ten opzichte van de markt. De mate van voorraadafwijking van de markt wordt aangegeven met a
bèta nummer
. Hier is 1 het marktgemiddelde. Een bèta groter dan 1 betekent dat het aandeel een hoge volatiliteit heeft, terwijl een bèta kleiner dan 1 wijst op een lage volatiliteit.

De voordelen van volatiliteit

Als belegger of handelaar is het natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk te profiteren van veranderingen in volatiliteit. Daarom is het de moeite waard om te onderzoeken hoe volatiliteit uw portefeuille beïnvloedt. Daarnaast is het ook mogelijk om stijgende of dalende VIX te voorspellen. Over het algemeen stijgt de VIX in een dalende markt en daalt de VIX in een stijgende markt. Een stijgende VIX betekent dat optiepremies waardevoller zijn. Premies stijgen dan op zowel de call- als de put-kant. Dat betekent niet dat u geen verlies maakt met een call die u hebt gekocht in een dalende markt. Het geeft alleen aan dat een deel van de waardedaling wordt gecompenseerd door een toename van de volatiliteit. Als je gelijk had, verdien je twee keer zoveel, zowel door de juiste prijs te krijgen als door de optiepremies te verhogen. Opties worden het best gekocht wanneer de volatiliteit laag is en het best verkocht wanneer de volatiliteit hoog is. Door een call te verkopen, profiteert de verkoper van een daling van de volatiliteit. Het is moeilijk te zeggen tegen welke volatiliteit u het beste kunt kopen of verkopen. Over het algemeen wordt 10% volatiliteit als laag beschouwd (dwz koopkansen), 20 als gemiddeld en >30 als hoog (verkoop). Wil je direct in de VIX handelen, dan is dit sinds kort mogelijk bij ABN-AMRO. Het is dan mogelijk om met turbo te reageren op VIX-futures.

Impact van nieuws

Als er in de nabije toekomst belangrijke cijfers zijn, kan dit ertoe leiden dat zowel de volatiliteit als de optiepremies instorten en exploderen. Pre-release koopopties kunnen winstgevend zijn, maar ook zeer riskant. Volatiliteitsdips en pieken rond grote evenementen en nieuws zijn bekende gebeurtenissen. Om het te gebruiken, moet u goed bekend zijn met opties en de effecten van volatiliteit op optiepremies.€