Alles over incassopraktijken en kosten

Betaalt u uw rekeningen niet op tijd en zet u ook de 1e en soms de 2e aanmaning opzij? De kans is groot dat een incassobureau uw schuld overneemt. Dit bureau zal proberen het bedrag te innen en dit brengt extra kosten met zich mee. Hierdoor kan de rekening flink oplopen. Vanaf 1 juli 2012 gelden er nieuwe wettelijke incassokostenregels.

Er zijn duizenden grote en kleine incassobureaus in Nederland. Een incassobedrijf is niet beschermd; iedereen kan een incassobureau oprichten in Nederland. Er zijn geen wettelijke regels of vereisten. Aan de andere kant mogen kantoren geen gebruik maken van officiële documenten (zoals dagvaarding) voor incasso.

NVI

De meeste bureaus zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incassobedrijven (
www.nvio.nl
). Deze vereniging heeft een set gedragsregels waar leden zich aan houden. Ook is er een geschillenregeling waar onder meer klachten kunnen worden ingediend. Incassobureaus die niet zijn aangesloten bij het NVI hebben hun eigen voorwaarden. Als u een klacht heeft over een niet-verbonden bureau, kunt u contact opnemen met uw rechtsbijstandverzekeraar of de Consumentenbond. U kunt ook naar de rechter stappen, maar dit is duur en kan jaren duren. Afhankelijk van uw inkomen komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten.

ongegronde claim

Als een incassobureau zonder opgaaf van redenen bij u probeert te incasseren, vraag dan om bewijs en geef direct aan dat u niet betaalt. Neem alles; maak een dossier aan van alle correspondentie. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, activeer deze dan. Voldoet u aan uw rechten? Laat het over aan het incassobureau, regel het nooit zelf. Incassobureaus hebben niet veel middelen en kunnen je zeker niet aanklagen.

Incassokosten

Als u uw rekening echt niet op tijd heeft betaald, vermeerdert het incassobureau de openstaande rekening met incassokosten. Sinds 1 juli 2012 is er nieuwe wetgeving van kracht voor het bepalen van incassokosten. Het doel van deze regelgeving is om ongecontroleerde kostenstijgingen te voorkomen.

Wettelijke normen

Het bedrijf is verplicht minimaal één keer een betalingsherinnering te sturen met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij uitblijven van een reactie kan het bedrijf incassokosten in rekening brengen. Als u met het bedrijf een betalingstermijn heeft afgesproken, bent u bij overschrijding van die termijn in verzuim. Als u in gebreke blijft, betekent dit dat de schuldeiser incassokosten in rekening kan brengen. Kunt u een rekening niet betalen omdat u zich financieel niet op uw gemak voelt? Praat daarna altijd met de schuldeiser. Een betalingsregeling is vrijwel altijd mogelijk.

Hoofdkwartier

Als de vordering niet hoger is dan € 266,67, mogen de invorderingskosten niet hoger zijn dan € 40 (exclusief btw). Btw op incassokosten kan alleen worden gevorderd door het incassobureau, niet door het bedrijf waar je de rekening oorspronkelijk hebt geopend, de eigenlijke schuldeiser.

Schadevorderingen boven € 266,67 zijn onderverdeeld in staffels:

deurwaarder

Als een gerechtsdeurwaarder belt, is het een andere situatie dan wanneer een incassobureau je broek naar beneden trekt. Een deurwaarder is een aangestelde ambtenaar. Ook schuldeisers noemen hem in gebreke, maar hij moet zich houden aan bijzondere wetten. In tegenstelling tot incassobureaus geeft een deurwaarder officiële documenten af, zoals een dagvaarding. Hij voert ook het vonnis van de rechter uit (denk aan confiscatie van eigendommen).

Gerechtsdeurwaarders zijn verplicht door de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (
www.kbvg.nl
). De KBvG is een wettelijke tuchtrechtelijke aangelegenheid.

Let op

Merk op dat gerechtsdeurwaarders vaak ook aan herstel doen. Vaak gebruiken ze een deurwaarderformulier om de vordering op de debiteur te betekenen. Een gerechtsdeurwaarder moet zich altijd houden aan de gedrags- en beroepsregels van zijn beroep. Als u een klacht heeft, kunt u deze voorleggen aan de voorzitter van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Kijk ook eens
www.kbvg.nl
.€