Alles over de opzegging en intentieverklaring van de werkgever

Als u in loondienst bent en een hypotheek wilt afsluiten, vraagt ​​de bank u om verschillende documenten, waaronder een verklaring van uw werkgever. Als je een tijdelijk contract hebt, wordt er ook om een ​​zogenaamde intentieverklaring gevraagd. Wat zijn deze verklaringen? Hoe komt u eraan en aan welke eisen moeten deze verklaringen voldoen?

Inhoudsopgave:

Wat is een werkgeversverklaring?

Als je een hypotheek wilt afsluiten, wil de bank natuurlijk weten of je genoeg verdient om de maandlasten van de hypotheek die je aanvraagt ​​te betalen. Ze willen dan toch graag een kopie van je loonstrookje. Daarnaast zullen zij om een ​​verklaring van de werkgever vragen. De werkgeversverklaring is eigenlijk een soort toelichting op uw inkomen. Dit verwijst naar een formulier van één A4-formaat met informatie over uw werk en inkomen. Uw werkgever moet deze verklaring invullen en ondertekenen. De werkgeversverklaring is een standaardformulier met steeds dezelfde vragen. Veel grote bedrijven hebben deze formulieren op de computer zelf staan, anders kan de bank of tussenpersoon een blanco exemplaar verstrekken. Het model Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt vaak gebruikt. Dit formulier wordt (bijna) altijd door alle banken geaccepteerd.

Wat moet er op de werkgeversverklaring staan?

Voor de werkgeversmelding is informatie nodig over de werkgever en de werknemer, het soort werk (vast of tijdelijk) en de hoogte van het inkomen. Ten slotte wordt gevraagd of de werkgever leningen heeft verstrekt aan de werknemer. Als er sprake is van een tijdelijk dienstverband, wordt u ook gevraagd of dit wordt omgezet in een vast dienstverband. Dit is de zogenaamde intentieverklaring. Dit onderdeel wordt later in meer detail uitgelegd. Voor de duidelijkheid is de werkgeversverklaring opgedeeld in zeven secties. Elke sectie heeft zijn eigen onderwerp en bevat meerdere vragen over dat onderwerp. De onderdelen van de opzegging van de werkgever zijn als volgt:


Wat is een intentieverklaring?

Uiteraard is de hoogte van het inkomen belangrijk voor de bank. Daarnaast is het voor de bank ook belangrijk om te weten hoe veilig deze inkomsten zijn. Daarbij worden vragen gesteld over de ‘aard van de arbeid’. In deze rubriek wordt gevraagd of er sprake is van een vaste baan (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) of een tijdelijke baan (een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Onder tijdelijk dienstverband valt ook een halfjaar- of jaarcontract. Als er sprake is van een tijdelijke baan, moet u ook de “verklaring voortzetting dienstverband” invullen. Dit is de beruchte intentieverklaring.

De mededeling van voortzetting van de werkzaamheden (intentieverklaring) luidt als volgt:
Bij gelijk functionerende en ongewijzigde bedrijfsvoorwaarden wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij beëindiging gevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Toelichting op het protocol van intentie

De tekst van de intentieverklaring is wat moeilijk te lezen, maar betekent het volgende: Als de werknemer blijft werken zoals hij nu is, en als er niets verandert in het bedrijf, krijgt de werknemer na afloop van het contract een vaste baan. het huidige contract. eindigde. Dit is een stelling die alleen met ja of nee kan worden beantwoord. Daarom mag de werkgever geen aanvullende regels bedenken, bijvoorbeeld: “als de omzet stijgt” of “als de werknemer de opleiding voltooit”. De bank accepteert dit soort bijtellingen niet.

Extra handtekening met intentieverklaring

De intentieverklaring is belangrijk voor de bank. In verband hiermee wil de bank dat de intentieverklaring (naast de verklaring) wordt voorzien van een extra handtekening. Voorheen moest de intentieverklaring ook voorzien zijn van het bedrijfszegel. Omdat de zegels enigszins verouderd zijn, is deze eis in 2016 geëindigd. De stempel onderaan de werkgeversverklaring is niet meer nodig.

Angst om een ​​intentieverklaring af te geven

Sommige bedrijven aarzelen een beetje om een ​​intentieverklaring af te geven. Ze twijfelen of de werknemer goed genoeg blijft presteren. Daarnaast zijn er zorgen dat mensen met te veel medewerkers komen te zitten als het verloop onverwacht daalt. Deze manier van denken is eigenlijk niet helemaal juist. De intentieverklaring is immers zo geformuleerd dat met dit soort verstorende factoren rekening wordt gehouden. De eerste drie woorden van het intentieprotocol zijn immers: “Zolang de prestatie hetzelfde blijft…”. Kortom, als de werknemer niet blijft werken zoals hij nu is, hoeft hem geen vast dienstverband te worden aangeboden. In de intentieverklaring wordt ook gesproken over “ongewijzigde bedrijfsomstandigheden”. Het is niet nodig om een ​​vaste baan te hebben als de zakelijke omstandigheden onverwacht veranderen. Kortom, er zijn veel “ontsnappingsmogelijkheden” voor de werkgever. Hij is nog steeds vrijblijvend bij het afgeven van de verklaring.

Intentieverklaring vanuit het oogpunt van de werkgever

U hoeft als werkgever natuurlijk geen intentieverklaring af te geven. U hoeft zich echter geen zorgen te maken over eventuele gevolgen van deze verklaring. Het is tenslotte gewoon een kwestie van “intentie”. Het is geen harde toezegging. De werknemer kan aan de intentieverklaring geen rechten ontlenen. Als u een intentieverklaring afgeeft en later besluit de werknemer geen vast dienstverband te geven, heeft dit geen gevolgen. Een werknemer kan met een intentieverklaring geen vast contract uitvoeren. Om misverstanden te voorkomen zou naast de werkgeversverklaring de werknemer een toelichting kunnen krijgen waarin duidelijk staat dat aan de intentieverklaring geen rechten kunnen worden ontleend. Kortom, als je zeker weet dat een tijdelijk contract geen vast contract wordt, geef dan geen intentieverklaring af. In alle andere gevallen moet u een intentieverklaring afgeven.


Aanvullende inkomensbestanddelen in de werkgeversverklaring

Er wordt onder andere rekening gehouden met het inkomensniveau om te berekenen wat iemand maximaal kan lenen. Bepalend daarbij is het inkomen vermeld op de werkgeversverklaring. Naast het “gewone” inkomen kunnen ook aanvullende inkomensbestanddelen worden overwogen. Dit geldt voor verzuimtoeslag, 13e maand, provisie, eindejaarsuitkering en overwerk. Als er sprake is van een vaste (onvoorwaardelijke) eindejaarsuitkering of de 13e maand, kan dit worden aangegeven in de werkgeversverklaring. Deze bedragen worden dan opgeteld bij het inkomen en dus meegenomen in de maximale hypotheekberekening. Eventuele overwerkvergoedingen, provisies en overuren kunnen ook worden meegerekend. Het moet verwijzen naar de structurele inkomenscomponent; het moet regelmatig voorkomen en passen bij de functie van de werknemer. In het geval van overtredingsbonussen, commissies en overuren, moet het totale bedrag dat in de afgelopen 12 maanden is betaald, worden geaccepteerd.

Een waarschuwing voor werkgevers

Zoals u ziet, kunt u uw werknemer eenvoudig aan een grotere hypotheek helpen door iets hogere inkomensbestanddelen op te geven. Het is onfeilbaar en zonder risico. Ten eerste roept het de vraag op of u de werknemer daadwerkelijk een plezier doet door onjuiste informatie te verstrekken. Als uw werknemer meer leent dan hij in werkelijkheid zou kunnen (op basis van zijn inkomen), kan hij in financiële problemen komen. Mocht later blijken dat u heeft “geholpen” met de (te) hoge hypotheek, dan kan dit ook voor u financiële gevolgen hebben. Het verstrekken van onjuiste informatie op een werkgeversverklaring is immers gewoon fraude. En het is strafbaar.

Strikte regels

Een mededeling van de werkgever (met een intentieverklaring) kan van invloed zijn op het al dan niet verstrekken van de gevraagde lening. Banken zijn hierin heel precies en hebben strikte regels voor het invullen van de werkgeversverklaring. Enkele van deze regels staan ​​hieronder vermeld.

De standaard werkgeversverklaring (NHG) is te downloaden via: www.nhg.nl

Lees verder