Alimentatie: indexatie en incasso

Ouders moeten voor hun kind zorgen. Als het kind na de scheiding opgroeit bij een van de ouders, moet de ander aan zijn zorgplicht voldoen door alimentatie te betalen. Maar hoe wordt de hoogte van de alimentatie jaarlijks aangepast?

Zorgplicht en alimentatie

Na de scheiding wordt het kind opgevoed door de verzorgende ouder. De andere ouder vervult zijn wettelijke zorgplicht door alimentatie te betalen. De wet bepaalt dat beide ouders voor het kind en zijn levensonderhoud moeten zorgen. Het levensonderhoud omvat voedsel, kleding, onderdak, zorg en onderwijs. Als ouders scheiden, groeit het kind voornamelijk op bij de ouder die het recht heeft om voor zijn kind te zorgen.

Als de verzorgende ouder bijdragen voornamelijk in natura levert, doet de andere ouder dus bijdragen in de vorm van contante betalingen, de zogenaamde alimentatie.

partneralimentatie

Soms wordt bij een echtscheiding niet alleen kinderalimentatie betaald aan de kinderen, maar ook aan de ex-echtgenoot: partneralimentatie. Dit is het geval als de ex-partner na de scheiding niet in staat is voor zichzelf te zorgen. Deze bijdrage is echter gericht op kinderbijslag – de niet-verzorgende ouder betaalt kinderbijslag en dekt daarmee een deel van de kosten van het opvoeden van het kind.

Aanpassing van de hoogte van de alimentatie

Omdat de kosten van kleding, school en eten bijna elk jaar stijgen, is het wettelijk verplicht om de alimentatie jaarlijks aan te passen aan de kosten van levensonderhoud. Een dergelijke aanpassing gaat automatisch in op 1 januari van elk jaar en wordt niet uitdrukkelijk door de verzorgende ouder gevraagd aan de betalende ouder.

Alimentatie indexatie

Omdat het leven elk jaar duurder wordt en de lonen bijna elk jaar veranderen, worden ook de alimentatiebedragen jaarlijks aangepast op basis van de loonindex. Automatische aanpassing zal alleen achterwege blijven indien partijen een specifieke overeenkomst voor promotie of indexatie zijn aangegaan.

Als de ex niet wil meewerken

Op de website van de Landelijke Inningsdienst Onderhoud (LBIO) kunt u zelf de exacte hoeveelheid onderhoud berekenen. Als partijen het niet eens worden over de hoogte van de alimentatie en er onderling niet uitkomen, kan mediation de oplossing zijn.

Maar als je ex nog steeds weigert mee te werken, kun je ook de hulp inroepen van een advocaat. Hij kan bij de rechter een verzoek tot aanpassing van het alimentatiebedrag indienen. Afhankelijk van zijn inkomen en spaargeld kan de aanvrager in aanmerking komen voor een advocaatsubsidie.

Aanvragen voor alimentatie

Voor degenen die via de rechter een verhoogd bedrag aan alimentatie willen verhalen op hun ex-partner, is het interessant om te weten dat een dergelijke verhoging voor maximaal vijf jaar kan worden aangevraagd. Het kan mondeling worden aangevraagd, maar ook per aangetekende brief.

Blijft de wederpartij weigeren het juiste bedrag over te maken, dan kunt u ook het LBIO bellen om (gratis!) alimentatie bij u te innen.€