Alimentatie eindigt bij overlijden

Het recht op alimentatie eindigt bij het overlijden van de schuldenaar. Overlijden kan ook gevolgen hebben voor pensioenrechten.

Overlijden wordt vaak niet geacht van invloed te zijn op het recht op alimentatie. Ondanks dat de ex-partners uit elkaar zijn gegaan, blijven de twee ex-partners financieel verbonden door middel van alimentatie en gedeelde kinderen. Hiermee moet rekening worden gehouden na het uiteenvallen van het huwelijk.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden van een alimentatiegerechtigde vervalt de verplichting om partneralimentatie te betalen. Wanneer de alimentatiebetaler overlijdt, wordt het probleem de alimentatieontvanger. Het maandelijks bijgeschreven bedrag wordt niet meer ontvangen. Hierdoor kan de alimentatie-ontvanger in financiële problemen komen. Dit gevaar kan worden ondervangen door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het leven van de alimentatie-uitvoerder. Bij overlijden voorziet de polis in een forfaitair bedrag dat voldoende moet zijn om het overlijdenstekort te dekken.

Aanspraak op nabestaandenpensioen bij overlijden ex-partner

Gescheiden mensen dienen zich ervan bewust te zijn dat zij niet langer als partner in de pensioenregeling worden beschouwd. Bij overlijden van de pensioenuitvoerder is het doorgaans niet mogelijk om te bepalen welke partner recht heeft op het nabestaandenpensioen. Dit wordt ondervangen doordat de ex-echtgenoot recht heeft op een nabestaandenpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Hierdoor heeft de ex-echtgenoot vaak recht op een uitkering. Dit kan anders zijn als voormalige partners gebruik hebben gemaakt van de conversiemogelijkheid. De ex-partner heeft dan geen afhankelijke rechten meer gericht op de pensioenuitvoerder, maar op hemzelf.

Maatregelen nemen om het verlies van kinderbijslag te compenseren

Er moet ook rekening worden gehouden met het verlies van alimentatie na echtscheiding. De langstlevende ouder moet in leven blijven zonder de bijdrage van de overleden ouder van de kinderen.

Heb ik recht op Anw bij overlijden van mijn ex-echtgenoot?

Onder bepaalde voorwaarden bestaat er recht op dit artikel. Een voorwaarde is dat de langstlevende partner voldoet aan de eisen voor ANW. Bovendien moet de ouder alimentatierechten hebben die wettelijk afdwingbaar zijn. Het is dus niet van toepassing op bijdragen op basis van vrijgevigheid, maar moet worden vastgelegd in bijvoorbeeld een notariële akte, of vastgesteld door een gerechtelijk bevel.

Redacteuren van levensverzekeringen moeten worden overwogen in geval van echtscheiding

Het komt vaak voor dat bij overlijden van een eerder gehuwde verzekerde de begunstigde van een levensverzekering nooit is veranderd. Een veelvoorkomende situatie is dat partners een levensverzekering met elkaar als begunstigden afsluiten terwijl ze nog samenwonen. Omdat ze nog niet getrouwd waren, noemden ze elkaar als begunstigden op de polis. Als ze eenmaal getrouwd zijn, is het niet nodig om de begunstigde te veranderen, maar als ze vervolgens scheiden, moet worden overwogen om de begunstigde aan te passen. Het kan voorkomen dat na het overlijden een uitkering wordt uitgekeerd aan de ex-partner van wie de overledene in een ver verleden is gescheiden.€