alimentatie berekenen

Er kan een geschil ontstaan ​​tussen ex-partners over de hoogte van de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Dit komt grotendeels door complexe berekeningen die op verschillende manieren kunnen worden benaderd. In 2011 werkt de Tweede Kamer aan plannen om de berekening van de kinderalimentatie te vereenvoudigen.

Op internet kunt u op verschillende sites berekenen hoeveel alimentatie voor de kinderen en de ex-partner wordt. De realiteit blijkt echter vaak anders te zijn. Schattingen geven slechts een indicatie van het bedrag, maar het kan aanzienlijk hoger of lager zijn. Er moet een rekenmodel komen waarmee scheidende ouders eenvoudig kunnen berekenen welk bedrag beide ouders moeten bijdragen aan de kosten van het samen opvoeden van hun kinderen.

Kinderalimentatie berekenen

Als het kind na de scheiding nog maar één keer per twee weken het weekend bij de vader doorbrengt, betaalt de vader geen financiële bijdrage. Gescheiden ouders zijn financieel verantwoordelijk voor de opvoeding, dus de kosten moeten door beiden gedragen worden. Volgens het plan van de Tweede Kamer moeten ouders jaarlijks minimaal 600 euro investeren in onderwijs. Dit bedrag is onafhankelijk van het inkomensniveau.

De Tweede Kamer wil de berekening vereenvoudigen, zodat deze ook makkelijker toepasbaar is. In de praktijk blijkt dat zelfs experts vaak niet precies weten hoe de kinderalimentatie moet worden berekend. Ook leidt het vaak tot meningsverschillen tussen ex-partners door onduidelijkheid over de berekening.

Duur partneralimentatie

In 2011 is er ook gesproken over het verkorten van de periode waarin de ex-partner de kosten van het voormalige verblijf moet blijven betalen. Nu is dat in de meeste gevallen nog twaalf jaar. In veel situaties eindigt de partneralimentatie eerder (hertrouwen met de ex-partner van de ontvangende), maar de ontvangende partner probeert het recht zo lang mogelijk te behouden. Een kortere termijn zou redelijk zijn.

Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie berekend?

De hoogte van de partneralimentatie hangt af van de behoeften van de onderhoudsgerechtigde en de financiële mogelijkheden van de debiteur. Er wordt rekening gehouden met het inkomen van beide partners. Als een van de twee meer in staat is dan de ander, is het mogelijk om alimentatie toe te kennen aan de minder verdienende partner. De hoogte van de alimentatie wordt berekend op basis van de zogenaamde tremanormen. Deze rekenmethode is ontwikkeld door de rechters, omdat hiervoor geen norm in de wet staat.

Kinderbijslag

Financiële afspraken over de kinderalimentatie van gescheiden ouders worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Ouders zijn in principe vrij om de verdeling van de opvoedingskosten na echtscheiding te bepalen. Als de ouders het niet eens kunnen worden, kan het worden voorgelegd aan de rechtbank. Er zijn echter ook goedkopere manieren om de hoogte te bepalen. Ook ex-partners kunnen een mediator inschakelen die onafhankelijk advies geeft. Dit scheelt vaak honderden tot duizenden euro’s aan advocaat- en griffiekosten.€