Afvoerwaarde of overwaarde, vermogenswaarde en woz-waarde

Wat is de reële waarde van uw woning in 2021 en 2022, wat is de waarde en het eigen vermogen? Wat is de executiewaarde of overwaarde van uw woning? Hoe hoog kun je een hypotheek krijgen, exclusief en met eigen vermogen, en is er een optie voor restschuld? De senior hypotheek is hoger dan de executiewaarde. Uw woning heeft niet slechts één waarde. Er is kapwaarde, overwaarde, economische waarde, vrije verkoopwaarde, nettowaarde en WOZ-waarde. Allemaal van belang voor het afsluiten van een hypotheek en een WOZ-lening. Waar let de Belastingdienst op?

Hoe is jouw huis vandaag?

Wat brengt uw huis op als het wordt verkocht? Het lijkt een simpele vraag, hoeveel is uw huis waard? Maar de vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. De definitie van de waarde van uw huis hangt af van wat u ermee wilt doen. Er zijn verschillende algemene definities:

Ik zal de definities met u doornemen om te zien hoe uw huis eruit ziet.

Huis afschermingswaarde

De uitvoeringswaarde is de laagste waarde die we in de praktijk kennen. Dit is het bedrag dat u kunt krijgen bij een executieverkoop. Wanneer een executie plaatsvindt omdat de bank het onderpand wil verkopen. Dit gebeurt wanneer de betalingsachterstand te groot is geworden en de bank geen andere uitweg meer ziet. Dat is dus de ondergrens. Voor bestaande woningen wordt 80% van de vrije verkoopwaarde in rekening gebracht en voor nieuwbouw 90% van de aankoopprijs, inclusief meerwerken. Een beëdigd taxateur bepaalt de executiewaarde voor de bank. Meestal vereist de bank dit voor het verstrekken van een hypotheek.

De economische waarde van het huis

Met economische waarde bedoelen we de vrije marktwaarde van het onroerend goed. Vrij in de zin dat de woning niet verhuurd is of andere beperkingen kent. Deze waarde wordt ook bepaald door de taxateur, die dit meestal tegelijk met het bepalen van de executiewaarde van de woning doet.

Eigen vermogen (resterende schuld) financiering

Het gaat erom in welk jaar u de woning met de restschuld heeft verkocht en of u deze in 2021 en 2022 nog bij u draagt. Als de resterende schuld is ontstaan ​​na 29 oktober 2012, maar vóór 2015, kunt u de rente over de financiering maximaal 10 jaar aftrekken als hypotheekrente. Als de intrinsieke waarde of restschuld eerder optreedt, bestaat deze aftrekmogelijkheid helaas niet. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om de resterende schuld mee te financieren. Van 2015 tot en met 2018 kunt u de rente die u betaalt over de resterende schuld vijftien jaar aftrekken als hypotheekrente. Deze regeling is in 2018 komen te vervallen voor woningen die vanaf 1 januari 2018 zijn verkocht.

Eigen vermogen en eigen vermogen

Eigen vermogen en onderwaarde zijn ook belangrijk. Als de woning minder waard is dan de hypotheek, wordt deze als ondergewaardeerd beschouwd en geeft de bank u geen extra hypotheek. Is de woning meer waard dan de woninghypotheek, dan is er ruimte voor een extra hypotheek en kunt u de overwaarde afsluiten en gebruiken. Maar zelfs dan wil de bank u niet al het eigen vermogen uitlenen omdat het een te groot risico is. De waarde van een woning verandert in de loop van de tijd en kan dus ook dalen. Het maakt natuurlijk uit wat je inkomen is en of je een extra hypotheek kunt betalen.

WOZ Waarde, WOZ Lening en WOZ Hypotheek

De WOZ-waarde is een andere schatting. De waarde van de WOZ wordt geschat door de gemeente. Als een hogere waarde dan u redelijk acht, leidt tot hogere onroerende voorheffing, zult u niet blij zijn, maar als u meer hypotheek wilt, is een te hoge WOZ meestal iets wat u moet koesteren. Er zijn veel mensen die het niet erg vinden, omdat ze weten dat een hogere WOZ-waarde meer hypotheekmogelijkheden biedt. Dit gebeurt met een WOZ-lening. Dit is een goedkope manier van lenen, omdat de kosten vaak veel lager zijn dan bij andere hypotheken. Aan de WOZ-hypotheek zijn verschillende voordelen verbonden, zoals de WOZ-leningmogelijkheid en extra geld lenen. Voor de Belastingdienst is de WOZ-waarde de waarde van uw woning.

Hoeveel is mijn huis waard in 2021 en 2022?

In het voorjaar van 2022 wordt de WOZ-waarde opgeleverd en die waarde zie je weer stijgen. Het groeitempo is afhankelijk van de ligging van de woning, in sommige wijken en steden is een stijging van meer dan 10% mogelijk ten opzichte van 2020. In 2022 wordt verdere groei verwacht, terwijl de woningmarkt schaars blijft en er te weinig nieuwe woningen worden gebouwd.

Wat denk je dat het huis waard is?

Vaak heb je ook al een idee hoe het huis er uit ziet. Omdat je de verkoopwaarde van het huis van de buren kent of in het Kadaster hebt gekeken. Maar iedereen die in de huidige markt wil verkopen of een hypotheek wil aanvragen, moet realistisch zijn. Vraag niet te veel voor uw huis, want het kan lang duren om te verkopen. Wat betreft de hypotheek, moet u verschillende aanbiedingen van banken opvragen en degene kiezen die het beste bij u past.

Tot slot, hoeveel is uw huis waard in 2021/22? jaar?

In werkelijkheid is je huis waard wat een gek ervoor wil betalen, maar de bank denkt van niet. De bank wil haar risico verkleinen en niet de resterende schuld riskeren. Daarom zal de hypotheekbank op basis van objectieve criteria willen kijken naar de economische verkoopwaarde en de executiewaarde. Het heeft ook invloed op hoeveel hypotheek u kunt krijgen. In 2022 is maximaal 100% toegestaan. Gelukkig zijn de hypotheekrentes laag, waardoor je toch een behoorlijke hypotheek kunt krijgen. De huizenprijzen stijgen en in 2022 wordt geen daling verwacht, integendeel.

Lees verder