Aftrekbare kosten bij het kopen van een woning

Als u een huis koopt, heeft dit gevolgen voor uw belastingen. Omdat u verhuurder bent, moet u jaarlijks een bedrag, het eigenwoningforfait, bij uw inkomen optellen. Daarnaast is het mogelijk om hypotheekrente en andere betaalde kosten af ​​te trekken.

Eigen huurtoeslag

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning dat bij uw inkomen wordt opgeteld. De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente waar de woning staat en kan jaarlijks wijzigen. De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de waarde van de WOZ.

De waarde van WOZ procent
0 tot 120.500 euro 0%
25.000-50.000 euro 0,20%
50.000-75.000 euro 0,30%
75.000-1.020.000 euro 0,55%
meer dan 1.020.000 euro € 5.100 + 1,05% van het bedrag boven € 1.020.000

Aftrekbare kosten

Bij het kopen van een woning is een deel van de kosten fiscaal aftrekbaar. Dit geldt vooral voor kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van een hypotheek, maar ook een aantal eenmalige kosten mogen in het jaar van aankoop worden afgetrokken. Hieronder vindt u een overzicht van aftrekbare eenmalige kosten.

Niet-aftrekbare kosten zijn:

Aftrekbare rente

Ook betaalde hypotheekrente en andere soorten rente zijn aftrekbaar. Hypotheekrente mag maximaal 30 jaar worden ingehouden. Als de hypotheek al voor 1 januari 2001 bestond, gaat de looptijd van 30 jaar in op 1 januari 2001.

Aftrekbare rente omvat:

Berekening

Hypotheekrenteaftrek en aftrekbare kosten worden in mindering gebracht op het inkomen. Dit vermindert het totale inkomen, waardoor de belastingplicht wordt verminderd, en te veel betaalde belasting wordt terugbetaald.

Vraag naar

De hypotheekrenteaftrek kan op verschillende manieren worden aangevraagd. Dit kan door aan het einde van het kalenderjaar aangifte inkomstenbelasting in te dienen of door een voorlopige aanslag voor het jaar zelf aan te vragen. Bij een voorlopige aanslag wordt in het jaar zelf een voorschot gevraagd voor de teruggave die u normaal gesproken aan het eind van het jaar zou krijgen. Dit gebeurt op basis van geschatte gegevens voor het lopende kalenderjaar. De jaarlijkse voorlopige aanslag zelf wordt betaald of in maandelijkse termijnen, meestal rond de 15e van de maand.€