Aftrekbare bijzondere zorgkosten in 2020

Let bij uw belastingaangifte en voorlopige aanslag 2020 vooral op aftrekbare specifieke zorgkosten en zorgkosten. Deze aftrek is vaak een aanzienlijke belastingaftrek. Dit geldt fiscaal gezien voor de aftrekbare specifieke zorgkosten, aangezien er veel minder medische kosten aftrekbaar zijn dan voorheen. Voor de belasting kunt u bepaalde zorgkosten die uw drempel overschrijden, aftrekken. Deze drempel is afhankelijk van het totale inkomen. Pas op voor voetgangers, scooters of voetgangers.

Bijzondere zorgkosten aftrekken

Wie mag bepaalde zorgkosten aftrekken van de inkomstenbelasting?

U kunt bepaalde zorgkosten aftrekken van de inkomstenbelasting voor uzelf, uw fiscale partner en iedereen in uw huishouden voor wie u ziektekosten betaalt, zolang uw kinderen jonger zijn dan 27 jaar. Ook een ernstig gehandicapte van 27 jaar en ouder met wie u als gezin samenwoont en ouders, broers of zussen die thuis wonen en door u worden verzorgd.

Specifieke zorgkosten in 2020 als aftrekpost

De aftrekbare medische kosten zijn beperkt. Eerder hadden we het over buitengewone uitgaven. Het ging toen nog om zorgpremies, contactlenzen, laserbehandelingen, allerhande brillen, een roller, een scooter, een thuisapotheek, een eigen risico en zelfs crematie- of begrafeniskosten. In 2020 is dat niet meer het geval. Het begrip specifieke medische kosten geldt veel meer voor de kosten van chronisch zieken en gehandicapten. Als u goed verzekerd bent met de benodigde aanvullende verzekeringen, heeft u veel minder eigen risico. Wie alleen een basisverzekering heeft en hoge kosten heeft door ziekte of arbeidsongeschiktheid kan allerlei zaken aftrekken. Overigens is het niet zo dat een verhoogd vrijwillig eigen risico als eigen risico kan worden aangegeven. Kosten zijn alleen aftrekbaar als de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt en voor zover deze niet door een zorgverzekeraar of andere instantie worden vergoed.

Medische en chirurgische hulp, hoeveel eigen risico?

Aangezien medische en chirurgische zorg aftrekbaar is van de belasting, indien niet vergoed, zijn de kosten van:

Wat zijn de fiscaal aftrekbare subsidies voor bepaalde zorgkosten in 2020?

De Belastingdienst verstaat hulpmiddelen als voorzieningen en hulpmiddelen waarmee normale lichaamsfuncties kunnen worden uitgevoerd. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld:

Aanpassingskosten thuis

Aanpassingen aan uw woning, huurwoning, aanhanger of woonboot die op doktersvoorschrift noodzakelijk worden geacht, kunt u niet meer aftrekken. Hetzelfde geldt voor een scooter of een traplift. Ook de rollator is niet meer aftrekbaar. Ook rolstoelen, looprekken, krukken, loophulpmiddelen met 3 of 4 poten, elleboogkrukken, okselkrukken of onderarmkrukken zijn niet aftrekbaar.

gips ondersteuning.

Aanpassingen voor een auto of fiets

Eventuele aanpassingen aan de auto of fiets zijn fiscaal aftrekbaar.

Vervoerskosten

Door ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u extra vervoerskosten maken. De extra kosten die u maakt ten opzichte van mensen die niet ziek of arbeidsongeschikt zijn, zijn fiscaal aftrekbaar. Ook uw eigen vervoer naar de dokter of ziekenhuis en ambulancevervoer zijn aftrekbaar van de werkelijke kosten voor zover deze niet worden vergoed. Onder bepaalde voorwaarden zijn ook de kosten van het bezoeken van patiënten aftrekbaar.

Reiskosten voor ziekenbezoeken zijn fiscaal aftrekbaar als medische kosten

Onder bepaalde voorwaarden kunt u reiskosten van een zieke per auto, taxi, openbaar vervoer of anderszins declareren als ziektekosten. Met uw eigen auto is de aftrek 19 cent per kilometer, anders geldt het voor werkelijke vervoerskosten. Reiskosten ziekenbezoek zijn alleen aftrekbaar als:

Dyslexie

Gespecialiseerde dyslexiesoftware is aftrekbaar als specifieke zorgkosten, maar de laptop of pc zelf niet omdat deze door anderen kan worden gebruikt. De Daisy-speler, ReadingPen en Kurzweil 3000-software zijn ook aftrekbaar omdat het onwaarschijnlijk is dat mensen zonder dyslexie deze hulpmiddelen aanschaffen en gebruiken.

Een dieet voorgeschreven door een arts of diëtist

Bij een dieet dat is voorgeschreven door een arts of diëtist mag u een bepaald bedrag aftrekken. Vraag uw arts of diëtist om de benodigde toestemming om het dieet te volgen. De Belastingdienst heeft een speciale dieetlijst met aftrekposten. Als u een deel van het jaar op dieet bent, is slechts een deel van de kosten aftrekbaar. Volgt u gedurende het jaar twee of meer diëten uit de tabel van de Belastingdienst, dan:

Extra kleding en beddengoed en hun wasbeurt

Dit geldt voor meerkosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap die langer dan 1 jaar duren. Daarnaast mag u in 2020 het normbedrag van 300 euro en 750 euro aftrekken als de meerkosten aantoonbaar groter zijn dan 600 euro. Bij een kleiner bedrag zal de specificatie waarschijnlijk niet gevraagd worden, maar bij een grotere aftrek is de kans veel groter. Let op: deze bedragen zijn per jaar. Als iemand in 2020 bijvoorbeeld 3 maanden ziek is en in 2019 al ziek was, dan is 1/4 daarvan in 2020 aftrekbaar.

Extra hulp voor de gezinsbelasting 2020 is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

U mag de eigen bijdrage WMO voor huishoudelijke hulp niet aftrekken. De overige kosten van extra hulp thuis kunt u als bijzondere zorgkosten opnemen als de hulp thuis nodig is vanwege ziekte of handicap en als de kosten de drempels voor 2020 in onderstaande tabellen overschrijden. Goed bewaard gebleven. U kunt er later naar worden gevraagd. Noteer ook de naam, het adres en de woonplaats van de extra thuishulp.

Drempeltabel onkostenaftrek voor extra hulp thuis in 2020

Drempel inkomen Hoogte drempel
tot 32.252 euro er is geen drempel
32.252 tot 48.377 euro 1% van het drempelinkomen
48.377 tot 64.495 euro 2% van het drempelinkomen
meer dan ruim 64.495 euro 3% van het drempelinkomen

Stijgingen bijzondere zorgkosten leiden tot extra belastingaftrek

Onder bepaalde omstandigheden kunt u in 2020 bijzondere medische kosten, exclusief genees- en operatiekosten en reiskosten bij ziektebezoek, verhogen met respectievelijk 40% en 113%. 113 procent is van toepassing als:

Wat is de inkomensgrens voor 2020?

Drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in kolom 1, 2 en 3, zonder aftrek van uw persoonsgebonden aftrek. Persoonlijke inhoudingen zijn onder meer giften, betaalde alimentatie, onderwijs- en opleidingskosten, kwijtgescholden schuldkapitaal en specifieke zorgkosten die u wilt verhogen. De hypotheekrenteaftrek is geen onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. Het kan dus worden afgetrokken. De drempel kan dan als volgt worden berekend:

Drempelbedrag voor aftrek specifieke zorgkosten 2020 per persoon

Uw inkomensgrens voor 2020 Drempel voor aftrek zorgkosten
tot 7863 euro inclusief de minimumdrempel is 136 euro
7.863 euro t/m 41.765 euro inclusief 1,65%, de minimumdrempel is 136 euro
meer dan 41.765 euro € 689 + 5,75% aanvullend drempelinkomen

Drempel voor aftrek bepaalde zorgkosten in 2020 als u een fiscale partner heeft

Drempelinkomen voor beide partners in 2020 Drempel voor aftrek zorgkosten
tot 15.726 euro inclusief de minimumdrempel is 272 euro
15.726 tot 41.765 euro 1,65%, de minimumdrempel is 272 euro
meer dan 41.765 euro € 689 + 5,75% aanvullend drempelinkomen

Voorbeeld berekening aangifte inkomstenbelasting 2020:

Stel, u bent alleenstaand en uw inkomen is € 30.000 en als uw bijzondere zorgkosten € 5.000 zijn, kunt u € 5.000 min de drempel van € 495 aftrekken. De drempel is gelijk aan 1,65% van 30.000 euro.

Slot

Maak goed gebruik van de zorgverzekeringskorting op uw belastingaangifte. Zorgkosten blijven vaak stijgen en het is fijn om een ​​aanzienlijk deel van je medische kosten terug te kunnen vorderen op je belastingaangifte. U kunt deze informatie ook gebruiken om een ​​voorlopige aanslag inkomstenbelasting in te vullen, zodat u maandelijks een deel van de kosten terugkrijgt.€