Aftrek voor weinig of geen hypotheekschuld

Doordat de betaalde hypotheekrente op de eigen woning aftrekbaar is van het bruto inkomen, wordt de aflossing van de hypotheekschuld uitgesteld naar de toekomst. Bij weinig of geen hypotheekschuld wordt aflossen beloond.

Ons belastingstelsel stimuleert huiseigenaren om hun hypotheekschuld te maximaliseren. Zolang de schulden maximaal zijn, zijn de teruggaven van de Belastingdienst ook maximaal. In het verleden zijn veel hypotheekconstructies aangegaan met als doel aflossing volledig uit te stellen naar de toekomst.

Door een aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een beleggingshypotheek af te sluiten, kon de hypotheek dertig jaar later alsnog worden afgelost met de laagst mogelijke maandlasten. Mede hierdoor is de totale hypotheekschuld in 2011 opgelopen tot 645 miljard euro.

Huiseigenaren met weinig hypotheekschuld

Voor deze huiseigenaren geldt een aftrek voor weinig of geen hypotheekschuld. Zonder deze aftrek zouden huiseigenaren die hun hypotheekschuld al geheel of grotendeels hebben afgelost, in het nadeel zijn. Huiseigenaren met schulden kunnen de hypotheekrente die ze betalen aftrekken. Mensen die hun schulden hebben afbetaald, kunnen geen gebruik meer maken van deze uitkering.

Kostenpost wegens eigenwoningforfait

Huiseigenaren kunnen de hypotheekrente op hun woning aftrekken. Zij moeten een bedrag betalen voor het eigenwoningforfait. Deze afkoopsom is gebaseerd op de voordelen die huiseigenaren van hun woning kunnen ontvangen. De afkoopsom heette vroeger de huurwaarde afkoopsom. De vergoeding is afhankelijk van de waarde van de WOZ. Het is een percentage van de WOZ-waarde. Voor huizen met een waarde tussen € 75.000 en € 1.020.000 is de belasting 0,55 procent.

Geen fiscale aftrek, maar een bijtelling op het eigenwoningforfait

Om te voorkomen dat huiseigenaren met weinig of geen hypotheekschuld een eigenwoningforfait krijgen, is er een aftrekpost voor weinig of geen hypotheekschuld in het leven geroepen. Dit extra eigen risico zorgt ervoor dat eigenaars van wie het eigenwoningforfait hoger is dan de betaalde rente een extra aftrek ter hoogte van het forfaitaire bedrag krijgen.

rekenvoorbeeld

Iemand heeft een bijna afbetaald huis waarvoor hij jaarlijks € 500 aan hypotheekrente moet betalen. De WOZ-waarde van de woning is 250.000 euro. Het eigenwoningforfait van deze woning is: 0,55 procent van € 250.000 = € 1.375.

Per saldo is 500 euro fiscaal aftrekbaar, maar moet het bedrag voor het eigenwoningforfait weer bij het inkomen worden opgeteld.

De impact van de aftrek omdat er geen of weinig hypotheekschuld is

Bij het stemmen moet het bedrag 1375 € – 500 € = 875 € bij het inkomen worden opgeteld. De extra aftrek is in dit geval € 875,-.

Inhoudingen wegens lage of geen hypotheekschuld zijn geen reden voor extra aflossing

Voor mensen met een kleine hypotheekschuld is deze aftrek een goede optie, maar het zal geen reden zijn om ervoor te kiezen om tussentijds af te lossen op uw hypotheek. Fiscaal gezien is het veel aantrekkelijker om de aflossing zoveel mogelijk uit te stellen naar de toekomst, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om fiscale voordelen te verkrijgen.€