Aftrek van partij- en hypotheekrente

Het is altijd goed om te weten waar een partij voor staat, maar als er een moment is dat we het rode potlood mogen gebruiken, moeten we weten waar ze voor staan. De hypotheekrenteaftrek is al jaren een hot topic en zal dat ook blijven. Veel mensen hebben hun hypotheek aangepast aan de netto hypotheeklasten en velen die aan de woning werken of gaan werken nemen vaak de netto last met zich mee. Voor zover het realistisch is, kunnen de 2e Saeima-verkiezingen van 2010 het duidelijk bieden.

Basis hypotheekrenteaftrek

Strikt genomen is het beter om de hypotheek in de bruto kosten te schrijven. Als het financieel mogelijk is (volgens de vastgestelde norm), dan is het geld dat wordt teruggevorderd van de belasting een bonus en kan het bijvoorbeeld worden gebruikt om uw woning te onderhouden. Maar veel mensen krijgen al maandelijks een bedrag terug van hun belasting (voorlopige teruggaaf), wat ook nodig is om een ​​eigen woning te betalen. Let wel, de Nederlandse overheid dringt er al jaren op aan dat we massaal moesten inkopen, en huren is lange tijd onrendabel geweest.

Het betekent ook dat we het massaal hebben gevolgd. Als de hypotheekrenteaftrek op een gegeven moment geheel of gedeeltelijk wegvalt, vinden velen het erg moeilijk om hun woning te blijven betalen. De partijen zijn het al jaren met elkaar oneens over de aanpak ervan. Strikt genomen begrijpen ze allemaal dat er iets moet gebeuren, alleen de maatregelen zijn verdeeld. Samenvatting van de beginselen van de meerderheidspartij.

Wat vinden de partijen ervan?

VVD
– Geen hypotheekrenteaftrek aftrekken en de overdrachtsbelasting als tijdelijke prikkel laten vervallen.

CDA
– Geen hypotheekrenteaftrek aftrekken. De vraag waar u kunt besparen is echter gerezen.

Arbeidspartij
– Actie is vereist en kan volledige of gedeeltelijke annulering betekenen. Misschien een soort subsidie ​​voor een specifieke doelgroep.

SP
– Limiet voor hypotheken tot 350.000,- Hypotheken boven dit bedrag zijn niet meer aftrekbaar.

D66
– Beperk de hypotheekrenteaftrek. Beperk tot ongeveer 30%.

Groene linksen
– Het systeem moet uiteindelijk volledig worden stopgezet. Dit moet over ongeveer 25 jaar gebeuren.

SGP
– Het hele belastingstelsel moet worden hervormd, de hypotheekrenteaftrek moet worden beperkt en de belastingen moeten worden verlaagd (moeten dit kunnen compenseren). Schaf de overdrachtsbelasting af.

ChristenUnie
– Maximaal 42% voor nieuwe hypotheken. Uiteindelijk moet het een eerlijker (inkomens)systeem worden. Er is geen overdrachtsbelasting voor starters.

PVV
– Breek de hypotheekrenteaftrek niet af, maar laat deze volledig bestaan.

Dierenfeestje
– Beperk tot woningen tot 1 miljoen. Daarboven wordt geen hypotheekrente meer afgetrokken.

Wij zijn trots op Nederland
– Vermijd de hypotheekrenteaftrek voor nu en bekijk deze later opnieuw. Afschaffen overdrachtsbelasting.

Eindelijk

Of de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek catastrofaal zal zijn, valt nog te bezien. Politici hebben er ideeën over, maar ze kunnen ook niet naar het koffiedik kijken. Het is waar dat het vroeg of laat zal gebeuren dat de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk verdwijnt. Dat betekent ook dat we moeten berekenen of we de bruto maandlast van de hypotheek kunnen dekken.

Het is duidelijk dat de markt zal veranderen, maar in hoeverre deze op korte of lange termijn zal veranderen, valt nog te bezien. Aan het evenwicht op de overspannen hypotheek- en woningmarkt moet ooit een einde komen, of het is slechts een kwestie van tijd voordat de hypotheekrenteaftrek bepalend wordt.€