Aftrek van hypotheekrente

De hypotheekrenteaftrek is een van de belangrijkste argumenten voor Nederlandse ingezetenen om een ​​huis te kopen. Naast het kiezen van een geschikte locatie en het aspect van het bouwen van een woning, is de mogelijkheid om hypotheekrente af te trekken een van de belangrijkste overwegingen bij het kopen.

De oorsprong van de hypotheekrenteaftrek: het stimuleren van eigenwoningbezit

De
hypotheekrenteaftrek
is ontstaan ​​aan het begin van de 20e eeuw, toen de Nederlandse overheid het particulier woningbezit wilde bevorderen. Om deze reden is toen besloten het eigenwoningbezit te bevorderen door de bijbehorende hypotheekrente aftrekbaar te maken.

Wanneer is hypotheekrenteaftrek aftrekbaar?

Met name aan het eind van de vorige eeuw is er veel veranderd sinds de invoering van de hypotheekrenteaftrek. Op dit moment,
hypotheekrente
alleen aftrekbaar als:

Aftrek rente als post van de overheidsuitgaven

Nederland is het enige land in de EU waar de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente nog bestaat. Deze maatregel kost de Nederlandse overheid ruim 11 miljard euro per jaar.

Particulier eigenwoningbezit is ook een bron van staatsinkomsten

Aan de andere kant levert het kopen en verkopen van een woning en onroerend goed voor de overheid ook veel geld op in de vorm van overdrachtsbelasting, onroerende voorheffing en btw-opbrengsten uit nieuwbouw en woningverbetering. Per jaar wordt er in totaal 10 miljard euro verspild.

Speculatie over afschaffing hypotheekrenteaftrek

Ondanks de eerder genoemde kasinkomsten wordt er sinds eind jaren negentig veel gesproken over de mogelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

Als je bedenkt dat zo’n 60% van alle woningen in Nederland in particuliere handen is, is het duidelijk dat de effecten van de intrekking groot zullen zijn. Daarom is het een besluit dat tot nu toe geen enkele regering bereid was te nemen.

Hoe kan ik de renteaftrek annuleren?

De afgelopen jaren zijn de volgende scenario’s onderzocht:

Gevolgen van het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek

Een volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, zoals in het VK begin jaren tachtig en in Zweden halverwege de jaren negentig gebeurde, is in deze moeilijke economische tijden onwaarschijnlijk. Er gebeurt echter al iets. In 2014 heeft het kabinet besloten de hypotheekrenteaftrek te verlagen van 52% naar 38%. In eerste instantie zou dit in kleine stappen van een half procentpunt per jaar gebeuren. De operatie zou dan in 2042 volledig zijn voltooid.

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

Maar het kabinet van Rutte III maakte op Prinsjesdag 2018 bekend dat tempo op te voeren. Om deze versnelde verlaging te realiseren wordt vanaf 2020 de renteaftrek voor hogere inkomens met 3% per jaar verlaagd. Hierdoor wordt het hoofddoel al in 2023 behaald. Dus bijna 20 jaar eerder!

U zult overigens niet alleen aan de aftrekbaarheid van hypotheekrente moeten denken, maar ook aan zaken als andere woonlasten voor huiseigenaren, zoals overdrachtsbelasting en onroerendezaakbelasting. Het lijkt onvermijdelijk dat het kopen van een woning minder aantrekkelijk wordt voor potentiële huizenkopers. Maar ook wie al een woning bezit, krijgt het financieel moeilijker als de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is. Het is in ieder geval duidelijk dat de afschaffing van de aftrek gevolgen zal hebben voor de huizenprijzen op de Nederlandse woningmarkt.€