Aftrek hypotheekrente voor voorfinanciering en nafinanciering

Een belangrijk onderwerp is en blijft de hypotheekrenteaftrek gerelateerd aan koopwoningen. In het dagelijkse nieuws vind je er veel informatie over. Voor iedere huiseigenaar is het van belang te weten of uw rente aftrekbaar is en wat u kunt doen om aanspraak te maken op de renteaftrek. In dit artikel wordt ingegaan op de aftrek van hypotheekrente in een situatie waarin u vooraf een lening afsluit.

Eigen woning – aftrek hypotheekrente

Een belangrijk onderwerp is en blijft de hypotheekrenteaftrek gerelateerd aan koopwoningen. In het dagelijkse nieuws vind je er veel informatie over. Voor iedere huiseigenaar is het van belang te weten of uw rente aftrekbaar is en wat u kunt doen om aanspraak te maken op de renteaftrek. Dit artikel gaat in op de hypotheekrenteaftrek in een situatie waarin u:
vooraf een lening aangaan en dan
.

Lening vooraf

De lening moet worden genomen voordat
aankoop, onderhoud of verbetering van uw woning
. Als u voor het eerst een lening afsluit en de lening later gebruikt om een ​​woning te kopen, kan de rente over deze lening in principe worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen.

Ook als u het geleende geld niet direct gebruikt om uw woning te kopen, te onderhouden of te verbeteren, kan de rente toch aftrekbaar zijn. Deze situatie doet zich voor als u bijvoorbeeld kinderbijslag betaalt van een andere rekening. Dan moet u een gelijk bedrag aan contanten op een andere rekening hebben gebruikt om kosten voor het onderhoud van uw woning te dekken.

Als je het geleende bedrag uitgeeft aan bijvoorbeeld een auto en je hebt geen gelijkwaardige hoeveelheid liquide middelen (lees geld) op je bankrekening staan, dan heb je pech. Dan zegt de wet en jurisprudentie dat u geen geld meer leent voor uw woning. Dat
causaliteit
tussen de lening en de woning is verdwenen.

Tijd renteaftrek

Rente is in principe alleen aftrekbaar op
op het moment dat u de uitgaven daadwerkelijk deed
. Om de praktijk een beetje gemakkelijker te maken, heeft de staatssecretaris bevestigd dat tijdens
de eerste zes maanden
na het aangaan van de lening is de rente in ieder geval aftrekbaar.

Na zes maanden wordt er alleen rente ingehouden op de tijd die u besteedt. De aftrek van de eerste zes maanden is definitief.

Uiteraard moet u de lening hebben aangegaan met de bedoeling de lening te gebruiken voor de aankoop van uw woning, dus voor de aankoop, het onderhoud en de verbetering van uw woning.

Financiering achteraf

Soms gebeurt het dat je
financieringsbedrag na
. U betaalt vooraf zelf de verbouwingskosten en leent daarna het bedrag. Dan kan de lening ook achteraf kwalificeren als een eigenwoningschuld. U moet dan bewijzen dat u op het moment van de uitgave al van plan was het bedrag te lenen.

De laatste voorwaarde is een uitdaging. Op de een of andere manier zul je moeten uitleggen dat je
bedoeld
. Bedenk dus hoe je die intentie duidelijk maakt.

Het advies

Een mogelijkheid is dat u al leenoffertes heeft aangevraagd, maar deze leningen (nog) niet zijn ontvangen. Hiermee kunt u uw voornemen om kosten te financieren verantwoorden.

Tijd renteaftrek

Aangezien u de kosten al heeft gemaakt, is de rente aftrekbaar vanaf het moment van het aangaan van de lening. Dit geldt natuurlijk ook voor jou
de lening moet voor het juiste doel worden afgesloten
namelijk voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van uw woning.

Rechtvaardig de kosten

Als belastingbetaler heb je
Bewijslast
dat u bepaalde kosten heeft gemaakt die met uw woning te maken hebben. Als u gaat verbouwen, moet u kunnen aantonen dat u de kosten ook daadwerkelijk heeft gemaakt. Je moet het verantwoorden met
schriftelijke documenten
.

Rechtvaardiging met schriftelijke documenten kan worden gelezen als eenvoudigweg controleren.

Lees verder