Aftrek hypotheekrente: huisvesting en bijstand

Met een eigen woning heeft u in 2021 en 2022 ook recht op bijstand en hypotheekrenteaftrek, maar hoeveel krijgt u aan bijstand en hoe werkt dat? Het kan zijn dat u minder bijstand ontvangt, maar vanwege de huurtoeslag is ook bijzondere bijstand mogelijk. Welke rol spelen overwaarde en geld in uw huis, aangezien er vaak wordt gezegd dat u uw huis niet mag bezitten. Hoe gaat uw gemeente hiermee om en hoe gaat de Belastingdienst hiermee om? De aan/uit-toets kan u voor de gek houden, maar dat hoeft niet. U kunt immers een hypotheek of een lening krijgen. Moet je nog eten of je huis verkopen?

In aanmerking komen voor bijstand, middelentoets 2021 en 2022

Als u 18 jaar wordt, heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand als er onvermijdelijke kosten zijn die nog moeten worden voldaan. Er zijn ook veel voorwaarden, zoals een vermogenstest. Deze powertest bestaat uit twee delen. Het controleert hoeveel spaargeld en geld je hebt, maar als je een huis van een verhuurder bezit, controleert het ook hoeveel geld je in huis hebt:

Maximaal toegestaan ​​kapitaal in sparen en contanten, 2021:

U woont alleen en heeft geen kinderen onder de 18 jaar waarvoor u kinderbijslag zou kunnen krijgen 6295 euro
U heeft geen partner, maar u heeft wel één of meer kinderen onder de 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt krijgen 12.590 euro
U heeft een partner, woont samen of bent getrouwd 12.590 euro

Maximaal toegestaan ​​kapitaal in sparen en contanten, 2022:

U woont alleen en heeft geen kinderen onder de 18 jaar waarvoor u kinderbijslag zou kunnen krijgen 6505 euro
U heeft geen partner, maar u heeft wel één of meer kinderen onder de 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt krijgen 13.010 euro
U heeft een partner, woont samen of bent getrouwd 13.010 euro

Hulp en hypotheekrenteaftrek op uw woning

Dus ja, ook als u een bijstandsuitkering heeft, kunt u de volledige hypotheekrenteaftrek krijgen. Als u nog geen recht heeft op AOW is de aftrek 37,10% (2021) en als u wel recht heeft op AOW 19,20% (2021). Deze IRS-belastingteruggave is geen inkomen voor u en zal uw socialezekerheidsuitkeringen niet verminderen. Dat ligt anders als u bijzondere hulp aanvraagt ​​en huurtoeslag wilt. Het berekent dan wat uw netto woonlasten na belastingen zijn. Als de teruggaaf meer is dan waarmee rekening is gehouden, moet een deel van de appartementstoeslag worden terugbetaald aan de gemeente. Sociale bijstand kan ook worden verleend als de overwaarde in de woning groter is dan € 53.100 (2021), maar niet gratis (gift, dus gratis), maar in de vorm van een lening of hypotheek. De gemeente wil zekerheid voor terugbetaling of bijdrage ontvangen.

De overwaarde van de woning in 2021 overschrijdt 53.100 euro

Als het eigen vermogen van de woning meer dan € 53.100 is, zijn er twee mogelijkheden:

Een rekenvoorbeeld bij het eten van overwaarde

Stel dat de overwaarde van uw woning in 2021 73.100 euro is. Dan heb je te veel eigen vermogen om de uitkering niet 20.000 euro te laten zijn. Deze overwaarde wordt door de gemeente omgezet in een lening, waarmee uw uitkering wordt uitbetaald totdat het leenbedrag is bereikt. Alleen dan krijgt u de extra uitkering. Dit alles natuurlijk als u, rekening houdend met uw financiële mogelijkheden, meer hulp nodig heeft dan 1.600 euro per jaar.

Is leenrente van de gemeente ook aftrekbaar als hypotheekrente?

Nee, gemeentelijke lening of hypotheekrente is krediethypotheekrente en die rente is niet aftrekbaar als hypotheekrente. Hetzelfde geldt voor de overige hypotheekrente.

Conclusie hypotheekrenteaftrek en bijstand

U heeft recht op hypotheekrenteaftrek als u inkomen of een uitkering heeft. Het bezitten van een woning met overwaarde kan betekenen dat de gemeente een extra hypotheek op uw woning afsluit en dat hypotheekrente helaas niet fiscaal aftrekbaar is.

Lees verder