Aftrek hypotheekrente 2021 en 2022 lijfrente of lineair

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijgt u in 2021 en 2022 bij een annuïteitenhypotheek? Hoeveel kunt u nog aftrekken op een lijfrente? Voor de aftrek van hypotheekrente voor 2021 en 2022 gelden nieuwe regels. Wijzigingen: De hypotheekrenteaftrek geldt alleen als uw hypotheek annuïtair of lineair is gefinancierd. Een lineaire hypotheek kan dus ook met hypotheekrenteaftrek worden afgesloten en is in de meeste gevallen ook nog eens goedkoper. Hoe ziet deze beperking op de hypotheekrenteaftrek eruit en wat zijn de voorwaarden? De maximale aftrekperiode is nu dertig jaar. Je merkt het aan je portemonnee, maar er zijn voordelen. Wat is een lineaire hypotheek, wat is een annuïtaire hypotheek?

Lijfrente (annuïtaire hypotheek) of lineair? Welke hypotheek heb je?

In ons land zijn verschillende soorten hypotheken mogelijk. Van conservatief tot exotisch. Betaal elke maand een bepaald bedrag om niets te betalen, en kijk of je genoeg eigen vermogen hebt om de hypotheek na 30 jaar af te betalen. In 2021 en 2022 kunt u deze aflossingsvrije hypotheek pas gebruiken voor 50% van de waarde van uw woning als u een nieuwe hypotheek afsluit. Velen hebben al eerder een aflossingsvrije hypotheek, een spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek afgesloten en kunnen deze behouden. Voor het aftrekken van de hypotheekrente is het type hypotheek dat u heeft van belang.

Wat is een lineaire hypotheek 2021 en 2022, voordelen van een lineaire hypotheek, verschillen met een annuïteitenhypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaal je elk jaar 1/30e van de hypotheek of elke maand 1/360e. Na dertig jaar is uw hypotheek volledig afgelost. Bij een hypotheek van 210.000 euro betaal je elk jaar dezelfde 7.000 euro. Doordat de schuld zo snel wordt afgebouwd, betaal je al snel minder hypotheekrente. Een groot voordeel. Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u ook terug met dien verstande dat uw aflossingen elk jaar toenemen. Voor beide vormen van aflossen is de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken in 2021 en 2022 volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het grote verschil tussen een annuïteit en lineair zijn de maandelijkse betalingen. Een lineaire hypotheek is in de beginjaren duurder, maar een annuïteitenhypotheek is later duurder. Het voordeel is dat een levensverzekering met lineaire hypotheek ook goedkoper is.

Hoogte hypotheekrente en hypotheekrenteaftrek eigen woning

Hoe meer hypotheekrente u betaalt, hoe hoger uw hypotheekrenteaftrek wordt. Dit maakt het aantrekkelijker om schulden te hebben die niet of nauwelijks worden afbetaald dan schulden die steeds kleiner worden. Het antwoord is dat u een verhoogd risico loopt omdat u bij verkoop een restschuld op de eigen woning kunt hebben. En dat verhoogde risico wordt groter naarmate de economie vertraagt. Dit extra risico kan u raken, maar ook de bank.

Aftrek hypotheekrente en afdracht belasting

De hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat u minder belasting betaalt. Dit betekent dat uw netto lasten voor een eigen woning lager zijn dan uw bruto hypotheeklasten. Op zich een goede zaak, want de staat bevordert graag het eigenwoningbezit. Daarnaast kost de hypotheekrenteaftrek de overheid geld, maar dat geldt ook voor allerlei extra inkomsten en belastingen op de woning.

Verminder uw hypotheekrenteaftrek met een annuïtaire of lineaire hypotheek

U kunt de hypotheekrenteaftrek in principe op verschillende manieren verlagen:

Beperk de aftrek nog meer in de tijd, er zijn nu nog dertig jaar

Momenteel is de hypotheekrente op een eigen woning maximaal 30 jaar aftrekbaar. Deze dertig jaar kunnen verder worden beperkt. Eerst tot 25 jaar, dan misschien 20 jaar. De vraag is of dit ook mogelijk is voor bestaande hypotheken, en dat staat gelukkig nog niet op de planning.

30% aftrek mogelijk maken

Iemand met een hoger inkomen kan bijna de helft van de aftrekbare hypotheekrente terugkrijgen van de Belastingdienst, dat wil zeggen de betaalde hypotheekrente minus het eigenwoningforfait. Met jaarlijkse belastingaangifte of maandelijks. Al met al kan dit een flinke belastingteruggave zijn. Het is denkbaar om het maximale aftrekbare percentage geleidelijk af te bouwen tot 30%, zoals aangegeven in kolom 3. Houd er echter rekening mee dat bij hogere inkomens de verlaging al is ingegaan.

Geen volledige hypotheekrenteaftrek meer mogelijk, maar annuïteiten of lineaire verschillen

Een andere optie is om te doen alsof je een annuïteitenhypotheek hebt, ongeacht welke hypotheek je hebt. U houdt dan uw hypotheek en de Belastingdienst gebruikt tabellen om u te vertellen wat fiscaal aftrekbaar is met de lijfrente. In het Lenteakkoord is de eis voor de aftrek van rente op nieuwe hypotheken dat er minimaal een lijfrente moet worden afgelost. Dus ook lineair.

Gevolgen aftrekken lijfrente of lineaire hypotheekrente voor rente en renteaftrek

De implicaties van het systeem zijn enorm. Naarmate er wordt afgelost of geacht wordt te zijn afgelost, neemt de hypotheekrenteaftrek snel af. Heeft u in het eerste jaar nog een hypotheekrenteaftrek van € 4.000, dan ziet u deze na 10 jaar dalen naar € 3.000, na 20 jaar halveren en dan daalt de aftrek sterk. Lineair is zelfs sneller dan annuïteit.

Beperk uw hypotheekrenteaftrek

Besloten is dat de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen:

Er wordt gezegd dat het zo zal blijven, maar of het zo zal zijn, zal de toekomst uitwijzen. Zoals aangegeven is er nog genoeg ruimte om de koffers te blijven vullen.

Box 1 vrijstelling van KEW

KEW blijft behouden op bestaande hypotheken. Wanneer u uw woning verkoopt, kunt u het opgebouwde vermogen belastingvrij gebruiken om uw hypotheek af te lossen, zonder tijdslimiet. Is het opgebouwde vermogen hoger dan de hypotheek, dan moet u over een deel van het uitgekeerde vermogen belasting betalen. Bij een verhuizing kan de hypotheek soms worden overgedragen naar een volgende woning.

De definitieve grens op de hypotheekrenteaftrek en de nieuwe regels

Het beperken van de hypotheekrenteaftrek doet pijn. Hoeveel pijn het veroorzaakt, hangt af van uw situatie. Hoe hoger uw inkomen, hoe groter de pijn kan zijn, maar met de maximale aftrek die elk jaar afneemt, krijgt u steeds meer inkomsten. De hypotheekrenteaftrek levert dus steeds minder belastingvoordeel op.

Lees verder