Afschrijving berekenen

Alle ondernemers (en sommige particulieren) hebben er mee te maken: bereken de afschrijving van bedrijfsmiddelen zoals machines, computers, apparaten en auto’s. Hoeveel kan worden afgeschreven en hoe wordt de afschrijving berekend? Dit artikel geeft informatie over de afschrijving van activa, die deel uitmaakt van de boekhouding. De berekening werkt op dezelfde manier voor particulieren.

Verdeel de kosten volgens afschrijving

Bedrijfsmiddelen (machines, computers, etc.) gaan langer dan een jaar mee. Daardoor kunnen de kosten worden gespreid over de jaren waarin het product wordt gebruikt. Jaarlijks kan een deel van de kosten worden afgetrokken van de inkomsten. Om een ​​bedrijfsmiddel af te kunnen schrijven, moet u eerst de jaarlijkse afschrijving berekenen.

Afschrijving berekenen

Lineaire methode:

De meest gebruikte methode voor het berekenen van de afschrijving van vaste activa is de lineaire methode. Dit betekent dat elk jaar hetzelfde bedrag wordt afgeschreven. De afschrijvingsberekening is als volgt:

Afschrijvingen per jaar (aanschafkost – restwaarde): potentiële gebruiksduur

Aanschafkosten

De aanschafprijs bestaat niet alleen uit de aanschafprijs, maar ook uit de aanschaf- en installatiekosten. Hierop moeten subsidies worden ingehouden.

Restwaarde: wat is restwaarde?

De restwaarde bepaalt hoeveel een bedrijfsmiddel (zoals een auto) na meerdere jaren waard is. Neem het voorbeeld van een auto. Sommige auto’s behouden hun waarde niet, terwijl andere populaire auto’s minder slijtage vertonen en redelijk stabiel in waarde zijn. U kunt uw leverancier of andere deskundige om advies vragen. Hij kan bepalen hoeveel een bedrijfsmiddel na verloop van tijd nog waard is.

De geschatte gebruiksduur van het actief

In principe verwijst dit naar de technische levensduur van de periode: de periode totdat het actief is afgeschreven. U kunt echter ook kiezen voor de economische levensduur. Het is de gebruiksduur totdat het actief niet langer economisch nuttig is voor het bedrijf. De afschrijving kan maximaal 20% per jaar bedragen. De mogelijke gebruiksduur is daarom minimaal vijf jaar.

Afschrijving berekenen: een voorbeeld

Je koopt een laptop voor €2000 met een geschatte levensduur van 5 jaar. De waarde van de laptop is nog steeds 150 euro. Afschrijving is 308 euro per jaar.€