Afrika’s goud raakt op

Goud raakt op. Goud is schaars, dus de verwachting is dat de prijs van goud en andere grondstoffen de komende jaren zal blijven stijgen. Daar willen goudmijnen natuurlijk ook van profiteren, dus krijgen ze ook veel goud binnen. Afrikaans goud is ook aantrekkelijk, maar mijnbouw in Zuid-Afrika wordt steeds moeilijker en stakingen vormen een regelmatige bedreiging. Goud raakt op en wordt alleen maar duurder. De vraag naar goud neemt toe en als er onzekerheid blijft in de euro of dollar, zal de prijs van goud blijven stijgen.De prijs van dit edelmetaal zou kunnen stijgen, zeker als de wereldeconomie blijft aantrekken. Investeren in goud is altijd spannend omdat er grote schommelingen in vraag en aanbod kunnen zijn en dus veel prijsschommelingen.

Goud en grondstoffen worden steeds minder

Goudproducent Harmony Gold

Goudproducent Harmony Gold in Zuid-Afrika is een belangrijke goudproducent in Zuid-Afrika. Harmony is erg geïnteresseerd in het delven van grote hoeveelheden goud. Dat geldt ook voor andere mijnen in Zuid-Afrika. De prijs van goud is immers hoog. De goudproductie in Zuid-Afrika bevindt zich momenteel echter op het laagste niveau sinds 1922. Zuid-Afrika is al 120 jaar goud aan het delven, maar de reserves raken op. Er worden steeds meer risico’s genomen om aan goud te komen. Men graaft nu vele kilometers onder de grond, en dat lukt niet altijd. Metgezellen komen soms vast te zitten onder de grond door een defecte lift.

Goudmijnkosten stijgen

China is nu al de grootste goudproducent ter wereld. De rol van Zuid-Afrika wordt kleiner en tegelijkertijd neemt de bijdrage van China nog meer toe. Ook de kosten nemen toe. Niet alleen vanwege het benodigde onderhoud, maar ook vanwege de steeds moeilijker wordende beschikbaarheid van goud. De veiligheidsnormen in Rusland en China zijn lager dan die in Zuid-Afrika en worden regelmatig beïnvloed. De veiligheidsnormen zullen waarschijnlijk worden aangescherpt. Moeilijker toegang tot goud is qua problemen vergelijkbaar met het oppompen van olie: ook de gecreëerde oliereserves nemen af.

De prijs van goud stijgt

Speculatie in goud, hogere kosten en lagere goudreserves zullen waarschijnlijk leiden tot hogere goudprijzen. Om je een idee te geven: in 1978 werd voorspeld dat de goudmijnen in Zuid-Afrika in het tweede decennium van 2000 grotendeels leeg zouden zijn. Jaren later blijft de vraag naar goud stijgen. Vooral China is een grote koper van goud. In Zuid-Afrika worden nieuwe mijnbouwtechnieken gebruikt om zoveel mogelijk aan de vraag te voldoen. Maar deze nieuwe methoden zijn duurder en niet altijd succesvol.

Afrika’s goud is schaars, is vamping de oplossing?

Vamping is de naam van een nieuwe techniek die in Zuid-Afrika wordt gebruikt. De vloeren en muren worden weer gestofzuigd om te kijken of er nog goud over is. Maar helpt het? De resultaten zijn tot nu toe niet geweldig. Harmony maakte onlangs dramatische winstresultaten bekend. De rode draad blijft dat het allemaal steeds moeilijker wordt en steeds meer geld gaat kosten.

Ten slotte dreigt er een tekort aan grondstoffen

Omdat de vraag naar goud naar verwachting zal blijven stijgen en de wereldwijde goudvoorraden verder onder druk zullen komen te staan, zou de goudprijs de komende jaren verder kunnen stijgen. Een verdere doorbraak in de goudprijs mag worden verwacht. Niemand weet wanneer dit zal gebeuren, schommelingen in de goudprijs kunnen groot zijn, prijsstijgingen kunnen ook omslaan in prijsdalingen. De situatie in Zuid-Afrika maakt duidelijk dat goud een schaars en soms moeilijk edelmetaal is. Onzekerheid gaat hand in hand met stijgende goudprijzen, vooral als het aanbod te krap is. En als er binnenkort inflatie is, zal de goudprijs nog meer stijgen. Beleggen in goud is wellicht ook iets voor u. In veel gevallen is iedereen die belegt op zoek naar een goede diversificatie en kan beleggen in goud zeker helpen.

Lees verder