Aflossingsvrije periode studielening aanvragen DUO

Lenen is gemakkelijk tijdens de universiteit, maar de kater komt later. Na de eerste fase van twee jaar eist DUO dat je begint met het terugbetalen van je studieschuld. In 2020 betaal je onder normale omstandigheden minimaal € 45,41 per maand. Als u tijdelijke kosten heeft die zo hoog zijn dat aflossen een probleem wordt, kunt u aanspraak maken op een aflossingsvrije periode van maximaal 60 maanden. Als u een structureel laag inkomen heeft, kan het in plaats van een uitstelperiode voordeliger zijn om een ​​maandelijkse berekening van het bedrag aan te vragen naar financiële mogelijkheden. Dit bedrag kan dan € 0 zijn en het voordeel is dat de maanden waarin u aflost naar uw draagkracht meetellen voor de maximale periode van 180 maanden waarin u tot aflossing kunt worden verplicht.

Studieschuld en aflossingsvrije periode

Begin met het afbetalen van je studieschuld

Veel mensen hebben een
studieschuld
gebouwd. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt de werkingssubsidie ​​die binnen 10 jaar tot 2015 na het behalen van het diploma wordt toegekend, omgezet in een gift. Iedereen die vanaf 2015 is gaan studeren, wordt opgenomen in het studievoorschot en kan geen exploitatiebeurs meer aanvragen. Daarnaast hebben veel studenten die voor 2015 met hun studie zijn begonnen ervoor gekozen om naast de beurs extra geld te lenen van DUO (voorheen IB-Groep) om tijdens hun dure periode collegegeld, huur en andere onkosten te kunnen betalen. leerling. periode.

Na je afstuderen geeft DUO je een voorbereidingstijd tot je moet beginnen met het afbetalen van je studieschuld. De
begin fase
de periode van twee jaar begint in de eerste maand van januari na afstuderen. Als je bijvoorbeeld in juli 2020 afstudeert, begint de beginfase in januari 2021 en moet je in januari 2022 beginnen met het aflossen van je studieschuld. DUO laat je altijd weten in welke fase je zit.

Betaal in maandelijkse termijnen

De periode die u moet terugbetalen is maximaal 15 jaar als u onder een prestatiebeursregeling valt en maximaal 35 jaar als u onder een leenregeling valt. De
minimale maandelijkse betaling
Voor 2020 is 45,41 euro vastgesteld. Als u een kleine schuld heeft die niet hoger is dan € 5.000,-, dan is dit het bedrag dat u per maand moet terugbetalen. Als uw schuld hoger is, moet u elke maand een hoger bedrag betalen. Wil je een indicatie van je maandbedrag, dan kun je de rekenmachine op de website van DUO gebruiken.

Een aflossingsvrije periode van maximaal 60 maanden aanvragen

Het kan natuurlijk voorkomen dat je al in de fase zit waarin je moet terugbetalen, maar aflossen is simpelweg niet mogelijk omdat je geld tekort komt. Hoge kosten voor andere zaken kunnen ertoe leiden dat uw rekening zo laag is dat DUO geen geld kan afschrijven. Om te voorkomen dat u een incassobureau moet inschakelen, kunt u ervoor kiezen:
respijtperiode
vraag naar. DUO biedt iedereen een kans
60 maanden
er is geen toeslag. Gedurende deze periode loopt de rente door. U kunt tijdelijk stoppen met aflossen in één aaneengesloten periode van 60 maanden, maar u kunt het ook spreiden over meerdere perioden. Als u inlogt op Mijn DUO, ziet u op het tabblad Schulden hoeveel maanden u kunt stoppen met het terugbetalen van de schuld.

De maanden die je niet terugbetaalt tellen niet meer mee voor de maximale periode van 180 maanden die je moet terugbetalen, dus de tijd wordt opgeschort. Als u bijvoorbeeld 24 maanden stopt met betalen, moet u in totaal 204 maanden terugbetalen (of minder als uw totale schuld eerder is afbetaald). Via Mijn DUO kunt u eenvoudig een teruggavetermijn aanvragen. Binnen enkele dagen ontvang je bericht van DUO over het begin van je menstruatie. U zult ons ook via de Website op de hoogte stellen wanneer u in staat en bereid bent om uw terugbetaling te hervatten. Het bedrag wordt dan de volgende maand van uw rekening afgeschreven.

Respijtaanvragen zijn niet altijd nodig: aflossen volgens financiële mogelijkheden kan goedkoper

De aflossingsvrije periode is vooral een oplossing voor wie een normaal inkomen heeft maar tijdelijk andere hoge kosten heeft die aflossen bemoeilijken. Als u moeite heeft met terugbetalen omdat uw inkomen (structureel) laag is, dan hoeft u vaak geen uitstel van betaling aan te vragen. U kunt DUO ook vragen om uw maandelijkse bijdrage te berekenen volgens
draagvermogen
. Hierdoor kan uw maandbedrag aanzienlijk dalen. Heeft u helemaal geen inkomen omdat u bijvoorbeeld werkloos bent of slechts enkele uren per week werkt, dan kan uit de capaciteitsberekening blijken dat uw maandbedrag is vastgesteld op € 0.

Het voordeel van aflossen naar financiële mogelijkheden is dat het aantal nog af te lossen maanden wordt verminderd. Heeft u bijvoorbeeld de eerste tien jaar na het begin van de aflossingstermijn geen of heel weinig inkomen, zodat uw maandbedrag 0 euro is, dan zijn 120 van de 180 maanden waarin u moet terugbetalen gemarkeerd. Als u daarna meer inkomen ontvangt, heeft u aan het einde van de periode van 180 maanden mogelijk een restschuld. In dat geval zal het zijn
geweigerd
. Doordat de aflossingstermijn onder het leenstelsel maximaal 35 jaar (420 maanden) is, is de kans op aflossing veel kleiner.€