Aflossingsvrije hypotheek omzetten betekent hogere kosten

De goedkoopste hypotheekvorm is een aflossingsvrije hypotheek. Het is niet de beste hypotheekvorm omdat er gedurende de looptijd van de hypotheek geen aflossing plaatsvindt.

In het verleden kwamen veel beleggingshypotheken met een aflossingsvrije hypotheek. Het idee was dat een deel van de hypotheek met rente kon worden afgelost met de inkomsten uit de beleggingshypotheek. In de adviessector worden vaak offertes gegeven met een jaarrendement van 12% of zelfs meer. In de praktijk zijn veel van deze gecombineerde hypotheekvormen slecht geëindigd. De beleggingsrendementen vielen tegen en met de dalende huizenprijzen was het achteraf onverstandig om voor dit soort hypotheken te kiezen.

Wat betekent een aflossingsvrije hypotheek?

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypothecaire lening die geen waarde opbouwt om de hypotheek af te lossen. Bij deze hypotheekvorm betaal je alleen de hypotheekrente. De hypotheek wordt niet opgezegd, maar het maximum blijft staan. Pas bij verkoop van de woning wordt de schuld afbetaald met de opbrengst van de verkoop van de woning. Zelfs als de huiseigenaren overlijden, blijft de schuld op het huis staan.

Kan er nog een hypotheek met rente worden afgesloten?

Deze hypotheekvorm wordt sinds 2013 afgeraden. U kunt natuurlijk nog steeds kiezen voor deze hypotheekvorm, maar het gevolg is dat u voor dat deel van de hypotheek geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Hypotheekadviseurs zullen u niet alleen om deze reden adviseren om een ​​hypotheek af te sluiten. Anno 2013 zijn er nog twee soorten hypotheken die in aanmerking komen voor de hypotheekrenteaftrek, namelijk de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek.

Het grootste nadeel van deze hypotheekvorm?

In de periode van 2008 tot 2013 werd duidelijk wat het grootste nadeel van een aflossingsvrije hypotheek is. De huizenprijzen zijn in deze periode fors gedaald. Doordat de hypotheekschuld bij dit type hypotheek niet is afgelost, stonden koopwoningen onder water. Dat wil zeggen dat de resterende hypotheekschuld groter is dan de verkoopwaarde van de woning. Dit maakt het huis onverkoopbaar.

Aflossingsvrije hypotheekoverdracht

Het kan verstandig zijn om te kiezen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Bij dit soort hypotheken is de aflossing van de hypotheekschuld gegarandeerd op de aflossingsdatum. Daar staat tegenover dat herfinanciering leidt tot een forse stijging van de maandlasten. Dit is ook logisch omdat de hypotheekschuld over de looptijd van de hypotheek moet worden afgelost. Bijkomend voordeel is dat bij een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek de betaling volgt bij overlijden van de huiseigenaar.

Een alternatief voor sluiten! Extra hypotheek aflossen

U kunt ook kiezen voor de laagst mogelijke vaste kosten in plaats van herfinanciering. Als u geld over heeft, kunt u uw hypotheekschuld verminderen door extra af te lossen. Zo kun je hem ook in je handen houden. Als het niet lukt, doet u geen extra restitutie. U kunt er ook voor kiezen om aparte overlijdensrisicoverzekeringen af ​​te sluiten om het overlijdensrisico af te dekken. Het voordeel van individuele polissen is dat nabestaanden de uitkering naar eigen inzicht kunnen besteden. Als de verzekering onderdeel uitmaakt van de hypotheek, is er vaak een verplichting om de uitkering te gebruiken om de hypotheek af te lossen.€