Aflossingsvrije hypotheek misverstand! De helft van wat?

Er is een misverstand met hypotheekgrond. Kortom, iedereen heeft het over “je kunt maar de helft lenen zonder rente”. Dit wekt de indruk dat slechts 50% van het totale hypotheekbedrag alleen rente mag zijn. Dit geldt echter voor 50% van de marktwaarde van de woning. Dit resulteert in een heel andere berekening dan wanneer u uw eigen geld zou beleggen.

Nieuw: aflossingsvrije hypotheek met aftrek niet meer mogelijk
Nieuwe aflossingsvrije hypotheek afsluiten met recht op hypotheekrenteaftrek in HRA vanaf 2013 is dat niet meer mogelijk. Bij sommige banken kunt u nog wel renteloos lenen, maar dan profiteert u niet van de voordelen van HRA. Als u nog een aflossingsvrije hypotheek heeft, hoeft dat geen nadeel te zijn. Integendeel: het biedt u de vrijheid om extra vervroegd of tussentijds af te lossen als dit in uw financiële situatie mogelijk is. In de goedkope jaren kun je iets meer terugbetalen dan in de dure jaren, bijvoorbeeld als de kinderen opgroeien of studeren aan de universiteit. Aan het einde van een rentevaste periode of het overdragen van een bestaande rentedragende hypotheek naar een andere hypotheekverstrekker is nog steeds mogelijk omdat het wordt beschouwd als een voortzetting van de bestaande.

Hoe ga ik terugbetalen? Maak een afbetalingsplan!

Als u wilt terugbetalen, is het verstandig om eerst naar uw financiële situatie te kijken. Maak een passend plan voor versneld aflossen en begin met het aflossen van je aflossingsvrije hypotheek.

Er is meestal een misverstand dat de nieuwe regel door de mensen wordt opgevat als simpelweg “je kunt maar de helft lenen zonder rente”. Zonder te zeggen waar dit de helft van is, denken mensen logischerwijs: “de helft van het hypotheekbedrag”. Dit geldt echter voor
50% van de marktwaarde
van thuis en
niet 50% van het hypotheekbedrag
hypotheek afsluiten! Wat erger is, is dat een uitgever als De Telegraaf het op hun nieuwssite vermeldt onder de kop “Maximale helft hypotheekrente” – een bericht dat op het moment van schrijven nog op de site staat. Het misverstand wordt pas bevestigd met dit soort nieuws…

Vanaf 1 augustus 2011 gelden er nieuwe regels voor hypotheken:
Gedragscode voor hypotheekfinanciering (GHF)
. Daarin staat onder meer dat de aflossingsverplichting ten minste
50% van de marktwaarde
van uw woonkrediet op het moment van opname. Dit betekent dat als de hypotheek minder leent dan de marktwaarde van de woning, bijvoorbeeld door overwaarde neer te zetten, een relatief groter deel van het hypotheekbedrag aflossingsvrij kan zijn!

Dit artikel bespreekt:

Misverstand en realiteit

Een eenvoudige berekening toont het misverstand en de werkelijke situatie:

de situatie euro
U koopt een huis met een marktwaarde van: 300.000
U sluit een hypotheek af: 200.000
Misverstand: Je dacht dat je alleen kon lenen zonder rente: 50% van 200.000, dat wil zeggen 100.000
Realiteit: U kunt lenen zonder rente: 50% van 300.000 dus 150.000

Marktwaarde

Wat is deze marktwaarde precies? De Gedragscode Hypotheekfinanciering (GHF) beschrijft het als volgt:

Wat betekent dit voor mijn bestaande hypotheek?

Aan het einde van de rentevaste periode, wanneer de rente wordt aangepast:

De nieuwe regels zullen niet op dezelfde manier worden toegepast. Ook niet als de rente aan het einde van uw rentevaste periode verandert. De nieuwe regels gelden alleen als de totale looptijd van uw (aflossingsvrije) lening is verstreken en u daarop een nieuwe hypotheek afsluit.

Bij het oversluiten van een lening:

Ook als je alleen een lening hebt
overdracht
, hoeven de nieuwe regels niet van toepassing te zijn. Dan moet u in uw woning blijven wonen en niet meer lenen dan het bedrag van de oude lening, de kosten van oversluiten en de kosten van de nieuwe lening.

Voor een compleet overzicht van de regels, zie bijvoorbeeld de pagina Nieuwe Ver. Huis .

Het is nog steeds mogelijk om een ​​volledige terugbetaling te krijgen

Hoe meer geld je neerlegt bij het afsluiten van een hypotheek, hoe meer je renteloos kunt lenen. Dus als je de helft van je hypotheek in je eigen geld stopt, kun je nog steeds een aflossingsvrije hypotheek afsluiten! Dan is de berekening als volgt:

de situatie euro
U koopt een huis met een marktwaarde van: 500.000
U belegt eigen vermogen: 250.000
U sluit een hypotheek af: 250.000
U kunt lenen zonder rente: 50% van 500.000 en dat is het 250.000 zijn volledig vereist !!!

Het advies

Laat u goed informeren bij het nemen van hypotheekbeslissingen. Maak een voorbeeldberekening voor uw situatie. Vereniging Eigen Huis biedt ook informatie aan niet-leden (via de website). Ook leden van deze organisatie kunnen er terecht voor advies op maat. Laat u ook goed informeren door de bank.

Lees verder