Aflossingsaftrek of hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrenteaftrekregeling is erg duur voor de Nederlandse schatkist. Als de regeling volledig wordt stopgezet, komen huiseigenaren in de problemen. De oplossing kan zijn een geleidelijke overgang naar aftrekbaarheid van aflossingen.

De hypotheekrenteaftrek was oorspronkelijk bedoeld om het eigenwoningbezit te stimuleren. Tegenwoordig is het niet meer nodig, maar de regeling kan niet in één keer worden opgezegd. De betaalde hypotheekrente kan van het inkomen worden afgetrokken. De regeling is al beperkt ten opzichte van de hypotheekrenteaftrekregeling in het verleden. Nieuwe hypotheken moeten worden afgelost en het overwaarde dat bij de verkoop van de woning wordt gerealiseerd, moet worden herbelegd in de aankoop van een andere woning. In de toekomst is de overgang naar teruggaafaftrek ondenkbaar.

Waarom is de hypotheekrenteaftrek te duur?

De meest populaire hypotheekvormen (tot 2013) waren spaarhypotheken, levenshypotheken, beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken. Al deze formulieren zijn bedoeld om maximale belastingvermindering te realiseren. Dit gebeurt door het aflossen van de hypotheek uit te stellen tot het einde van de hypotheekperiode. Zo blijft de aftrekbare hypotheekrente maximaal. Kapitaal wordt opgebouwd in de vorm van spaargeld, dat gekoppeld kan worden aan een hypotheek. Door het uitstel van aflossing wordt de hypotheekrenteaftrekregeling te duur voor de Nederlandse schatkist.

Hypotheekschuld verminderen door de hypotheekrenteaftrek te beperken

Om de schade aan de schatkist te beperken en burgers te beschermen tegen te hoge hypotheeklasten, wordt de hypotheekrenteaftrekregeling beperkt. Nieuwe hypotheken die vanaf 2013 worden afgesloten, moeten inclusief aflossing zijn. De hypotheekvormen die in aanmerking komen zijn lineaire hypotheken en annuïtaire hypotheken. Deze veranderingen verhogen de maandelijkse netto kosten, maar op de lange termijn is het niet alleen goed voor de schatkist, maar ook voor de huiseigenaren zelf. Door het verlagen van de hypotheekschuld is het makkelijker om je huis te verkopen als het niet meer goed voor je is.

Stimuleer terugbetaling door terugbetaling te belasten

Het is inderdaad vreemd dat het in stand houden van de hypotheekschuld fiscaal wordt gestimuleerd. Het zou redelijker zijn om de terugbetaling van schulden aan te moedigen. Dat kunnen ze doen door het betaalde bedrag van hun inkomen af ​​te trekken, maar er zijn ook mogelijkheden die minder belastend zijn voor de schatkist. U kunt zich bijvoorbeeld een extra aftrekeenheid voorstellen als percentage van het betaalde bedrag.

Hypotheekrenteaftrek 2014

Vanaf 2014 wordt het percentage waartegen hypotheekrenteaftrek kan worden afgetrokken in kleine stapjes verlaagd. In 2013 kunnen hoogverdieners nog 52% van de hypotheekrente aftrekken. Vanaf 2014 wordt dit percentage verlaagd naar 51,5%. In kleine jaarlijkse stappen van 0,5% wordt het maximaal aftrekbare percentage teruggebracht tot 38%. Er is gekozen voor een infasering om de financiële gevolgen voor huiseigenaren te beperken.

Hypotheken worden onbetaalbaar als de hypotheekrenteaftrek komt te vervallen

De huizenprijzen zijn in het verleden gestegen, mede door de hypotheekrenteaftrek. Het kopen van een huis werd zogenaamd gesubsidieerd met belastinggeld. Door deze fiscale regeling in één klap af te schaffen, worden de woningen waarin zij wonen voor veel huiseigenaren onbetaalbaar. Bij een tijdelijke teruggaaf vragen de meeste huiseigenaren een voorschot van de Belastingdienst voor het bedrag dat ze van hun inkomen mogen aftrekken. Veel van deze gezinnen zijn financieel afhankelijk van de hypotheekrenteaftrek.€