Aflossing van de resterende schuld via het NHG-garantiefonds

Wanneer de huizenprijzen dalen in een slechte economie, lopen steeds meer mensen het risico geld te verliezen door middel van executie. In sommige gevallen kan de hypotheek overstromen, waardoor u met een flinke restschuld blijft zitten. Bij veel soorten hypotheken hebben mensen hun hypotheek onder de NHG kunnen afsluiten. Aan welke eisen moet u voldoen om de resterende schuld via het garantiefonds terug te krijgen?

de resterende schuld vereffenen

Waarom zou u een restschuld kunnen hebben?

Als je een huis koopt, zit je zwaar in de schulden omdat je een hypotheek afsluit. Als de huizenprijzen stijgen, kunt u profiteren van uw investering. Het is natuurlijk anders als ze in een slechte economie zitten. Procentuele prijsdalingen kunnen zeer snel plaatsvinden en een aanzienlijke aanslag op het eigen vermogen veroorzaken. Ongeveer 10% van de schuld kan met de annuïteitenmethode in vijf jaar worden afgelost, maar de huizenprijsdaling in één jaar kan al 5% tot 8% bedragen. Doordat de prijzen een aantal jaren op rij dalen, neemt de kans op een grote hoeveelheid resterende schuld snel toe. Het reeds afgezette bedrag verdampt als sneeuw voor de zon. Als de woning onder dwang verkocht moet worden, kunt u met grote schulden blijven zitten.

Wanneer kom je er misschien voor in aanmerking?

Enerzijds moet u bij het afsluiten van een hypotheek al gekozen hebben voor de staatshypotheekgarantie. Hierdoor betaal je per maand iets meer rente, maar kun je flink sparen als je hypotheek in de problemen komt. Anderzijds wordt bij betalingsschulden actief samengewerkt om de hoogte van de schuld te beperken. Daarom stelt zij dat de financiële coöperatie recht heeft op aflossing van de resterende schuld bij een dreigende gedwongen verkoop. Dit geldt ook voor gevallen waarin de maandlasten al door het garantiefonds zijn aangepast tot een draagbaar niveau.

Wat zijn de vier erkende oorzaken?

Als u in deze situatie een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft afgesloten, heeft u mogelijk recht op kwijtschelding van de resterende schuld. De gedwongen verkoop werd dan direct veroorzaakt door een van de volgende vier redenen.

Onvermogen om te werken

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden, kunt u niet meer voor voldoende inkomen zorgen. Door onvoorziene gezondheidsredenen is het financieel niet meer haalbaar.

Ontslag

Is het ontslag aan de werkgever toe te rekenen, dan treft de werknemer geen schuld. Als u om zakelijke redenen wordt ontslagen, betekent dit dat u niet genoeg inkomen heeft om de kosten van uw hypotheek te dekken.

Dood

De hypotheek wordt afgesloten op basis van het totale inkomen. Bij overlijden is er vaak een overlijdensrisicoverzekering die een groot deel van de hypotheek dekt. Het kan echter zijn dat de inkomenssituatie van de nabestaande in de tussentijd is veranderd. Door het overlijden van een partner ontstaat er een onhoudbare financiële situatie.

De relatie eindigt

Soms eindigen relaties zonder dat een van beide ex-partners de maandelijkse financiële lasten hoeft te dragen.

Aanvullende eisen voor het aflossen van de resterende schuld

U kunt een huis niet alleen verkopen. De hypotheekverstrekker moet schriftelijke toestemming hebben om de woning met de resterende schuld te verkopen. Hiervoor is het noodzakelijk om een ​​makelaar in te schakelen om de meest gunstige verkoopresultaten te behalen. De woning moet op het moment van verkoop permanent bewoond blijven, aangezien dit onder de gegeven omstandigheden de financieel meest gezonde situatie is. U mag geen financiële reserves aanhouden om de resterende schuld af te lossen. Als hieraan wordt voldaan, heeft u in principe recht op kwijtschelding van de resterende schuld. Houd er rekening mee dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de machtiging van de hypotheekverstrekker en het inschakelen van een makelaar. Blijf altijd uw maandelijkse betalingen betalen om problemen met een mogelijke executiebeoordeling te voorkomen.

NHG en BKR

Als de hypotheekverstrekker de verkoop van de woning met verlies heeft goedgekeurd, wordt er een schaderaming gemaakt. Dit wordt voorgelegd aan de NHG, gevolgd door een situatieanalyse. Zorg er altijd voor dat de hypotheekverstrekker u op een goede manier de juiste informatie geeft. Aangezien er een restschuld is, volgt de BKR-registratie. NHG werkt met de vrijstelling zodat u ondanks de BKR-codering in aanmerking komt voor financiering. Houd er rekening mee dat het officiële opzegbericht van NHG is ontvangen voordat een nieuwe hypotheek kan worden aangevraagd. Dit kan alsnog voor potentiële problemen zorgen als je een nieuwe lening wilt afsluiten.

Lees verder