Aflossing hypotheek aftrekbaar in plaats van hypotheekrente

De hypotheekschuld van Nederlandse mede-eigenaars is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Om deze schuld te verminderen, moet aflossing worden aangemoedigd.

Het is fiscaal aantrekkelijk om het aflossen van hypotheken uit te stellen tot het einde van de hypotheektermijn. Zo kunnen huiseigenaren optimaal profiteren van het feit dat betaalde hypotheekrente aftrekbaar is van het bruto inkomen. Het gevaar bestaat dat de waardeaccumulatie nog voldoende is en de waarde van huizen daalt. De hypotheekschuld dreigt de waarde van de woning met grote bedragen te overschrijden.

Aflossingsvrije hypotheken

Tot de kredietcrisis die in 2008 begon, werden veel hypotheken afgesloten met als enige focus het verkrijgen van een zo laag mogelijke maandlast. De kosten konden zo laag mogelijk worden gehouden door een groot deel van de hypotheek renteloos te houden. Zo’n hypotheek werd vaak gecombineerd met een beleggingshypotheek. Indien het beleggingsdeel een hoog rendement zou opleveren, zou op de eindvervaldag alleen het rentedeel geheel of gedeeltelijk kunnen worden terugbetaald.

Waarom geen lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek?

Dit type hypotheek is ontworpen om in de loop van de tijd af te lossen. Het grote voordeel van dit soort hypotheken is dat ze in de loop van de tijd worden afgelost, waardoor de schuld steeds kleiner wordt. Het nadeel van deze hypotheekvorm is dat de netto kosten veel hoger zijn in vergelijking met andere hypotheekvormen.

Wanneer is een overboeking een probleem?

Zodra de huizenprijzen beginnen te dalen, ontstaan ​​er problemen. De terugbetaling is ingebouwd in de polis, die pas op de einddatum wordt uitbetaald. Omdat aflossen wordt uitgesteld naar de toekomst, blijven huiseigenaren zitten met een woning met een hypotheek die veel hoger is dan de waarde van de woning. Het wordt onmogelijk om een ​​huis te verkopen zonder schulden.

Los de schuldenberg op

In Nederland hebben we een gezamenlijke hypotheekschuld van € 645 miljard, en de totale hypotheekschuld van gewone huishoudens blijft stijgen, terwijl de waarde van onroerend goed blijft dalen. Schulden blijven groeien doordat er nog steeds nieuwe hypotheken worden afgesloten en aflossingen vaak worden uitgesteld. Fiscale maatregelen zijn nodig om de schuldenberg te verminderen. Dit is de enige manier om huiseigenaren te begeleiden.

Beperking hypotheekrenteaftrek

De meest effectieve methode is waarschijnlijk om het belastingregime minder gunstig te maken. Te veel fiscale terughoudendheid zal echter leiden tot een verdere daling van de huizenprijzen. Een optie zou kunnen zijn om de aftrek te beperken tot alleen zeer grote hypotheken. Hypotheekrente is bijvoorbeeld aftrekbaar tot een hypotheekschuld van € 500.000. Of hypotheekrente is niet meer aftrekbaar van de hoogste belastingschijf van 52 procent.

Stimuleer terugbetaling door terugbetaling aftrekbaar te maken

Het is niet ondenkbaar dat er stappen worden ondernomen om de schuldenberg te verlagen. Een oplossing kan gevonden worden door hypotheekrenteaftrek aftrekbaar te maken in plaats van hypotheekrente. Dit zou echter een grote inbreuk zijn op ons huidige systeem. We hebben nog te maken met onze lopende hypotheken. Veel huiseigenaren zijn financieel afhankelijk van de hypotheekrenteaftrek. Aanpassing kan ernstige gevolgen hebben.€