Advocaat toevoegen: persoonlijke investering in 2020

Als u een juridisch probleem heeft waarvoor een advocaat nodig is, is dit een aanzienlijke kostenpost. Als u het als particulier niet kunt betalen, kunt u een advocaat om een ​​toeslag vragen. Het is de taak van de overheid om hiervoor zorg te dragen en dit recht is vastgelegd in de Wet op de rechtsbijstand. Als u op grond van deze wet bent aangesteld als advocaat, wordt er een middelentoets uitgevoerd om de hoogte van de eigen bijdrage te berekenen. Het bedrag is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Een advocaat toevoegen in 2020

Onder welke voorwaarden kunt u toeslag krijgen?

Dit is niet in elke situatie mogelijk
de advocaat toegevoegd
te krijgen. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt eerst of u echt een advocaat nodig heeft. Als je bijvoorbeeld iemand wilt aanklagen voor kleine dingen, wordt de aanvraag niet snel goedgekeurd. Uiteindelijk moet gesubsidieerde rechtsbijstand terecht bij de mensen die het echt nodig hebben.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een toeslag, moet uw
inkomen en vermogen
. Het mag natuurlijk niet te hoog zijn, anders moet u uw eigen advocaat betalen. In 2020 is de inkomensgrens 27.900 euro voor alleenstaanden en 39.400 euro voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met een minderjarig kind. Daarnaast mag uw eigen vermogen niet hoger zijn dan 21.139 euro. Dit is gebaseerd op uw totale eigen vermogen van twee jaar geleden. Als uw vermogen in de tussentijd aanzienlijk is geslonken, kunt u een “verzoek tot wijziging verslagjaar” indienen om uw huidige financiële positie te rechtvaardigen.

Overigens is de advocaat degene die de toeslag aanvraagt, dat hoeft u niet zelf te doen. Hij heeft hiervoor kopieën nodig van de identiteitskaart of het paspoort van u en uw partner. U hoeft geen gegevens over uw inkomen te verstrekken. Het wordt gecontroleerd door de belastingdienst. Het is mogelijk om via de website van het Loket Rechtsbijstand te zoeken naar een advocaat die met supplementen werkt. Niet iedereen doet dat tenslotte.

Hoog zelfvertrouwen

Het High Trust-logo komt u regelmatig tegen op websites van advocatenkantoren. Dit houdt in dat het betreffende kantoor probeert de administratieve lasten te verminderen, vooral in samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand. Voor de cliënt is het een voordeel dat de rechtsbijstandsaanvraag sneller wordt afgerond, zodat u sneller weet waar u aan toe bent.

Wat is de eigen bijdrage?

Om te berekenen hoeveel uw eigen bijdrage bij een bijtelling wordt, is het belangrijk om precies te weten wat uw jaarinkomen is. Op basis hiervan leest u in onderstaande tabel de hoogte van de eigen bijdrage in 2020 af.

fiscaal jaar inkomen Hoogte eigen bijdrage
0-27.500 euro (0-19.800 euro) € 203 euro
EUR 27.501-28.500 (EUR 19.801-20.500) € 373 euro
28.501-29.800 EUR (20.501-21.600 EUR) €533 euro
29.801-33.300 euro (21.601-23.500 euro) 694 euro
33.301-39.400 euro (23.501-27.900 euro) 853 euro

De vorige bedragen zijn voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met een minderjarig kind en de bedragen tussen haakjes voor alleenstaanden.

Persoonlijke en familierechten

Als de zaak waarin u een advocaat nodig heeft het personen- of familierecht is, gelden er andere (hogere) tarieven voor eigen bijdragen. Dit omvat de volgende soorten gevallen:

Hiervoor gelden de volgende eigen bijdrage tarieven:

fiscaal jaar inkomen Hoogte eigen bijdrage
0-27.500 euro (0-19.800 euro) 353 euro
EUR 27.501-28.500 (EUR 19.801-20.500) 427 euro
28.501-29.800 EUR (20.501-21.600 EUR) 587 euro
29.801-33.300 euro (21.601-23.500 euro) 747 euro
33.301-39.400 euro (23.501-27.900 euro) 881 euro

Eigen bijdrage korting

Als u naar een advocaat bent gekomen omdat u bent doorverwezen
Juridisch loket
dan kun je een claim indienen
korting
vanaf 53 euro. Zij zullen u dan een diagnostisch document bezorgen met daarin een analyse van het probleem in kwestie en een advies voor een oplossing.

Toeslag zonder eigen investering

In sommige gevallen hoeft u dat niet te doen
zonder persoonlijke investering
betalen. Dit geldt meestal voor strafzaken en zaken waarin u op last van de staat tegen uw wil wordt vastgehouden en bent vervolgd.

Intrekking van add-on

Ook als u een klein inkomen heeft, op basis waarvan u een toeslag ontvangt, kan dit per geval worden ingetrokken. Het gebeurt wanneer
financieel resultaat
is hoog. Is de opbrengst van de rechtszaak meer dan 50% van uw belastingvrije vermogen (het deel van uw vermogen waarover u geen belasting betaalt)? In dit geval wordt verwacht dat u uw eigen advocaatkosten kunt betalen en wordt de subsidie ​​ingetrokken.€