Advocaat en echtscheiding, doet uw advocaat wat u wilt?

Advocaat en echtscheiding, doet uw advocaat wat u wilt? gaat over zaken waar u op moet letten bij de communicatie met uw advocaat en de advocaat van uw (ex-)partner. Scheiden is nooit makkelijk, niet alleen omdat het emotioneel vaak een zwaar en moeilijk proces is, maar ook omdat je ineens voor dingen komt te staan ​​die je normaal niet zou begrijpen. En het is tijdens de periode dat je erg van streek kunt zijn over alle gebeurtenissen dat je verstand en verstand in het spel komen. Zorg er in ieder geval voor dat je advocaat doet wat jij wilt, dit is erg belangrijk!

Doe wat ik wil? Maar het is logisch, toch?

Ja, natuurlijk is het logisch, maar het betekent dat je heel duidelijk moet zijn over wat je wilt dat je advocaat voor je doet, ook al ben je niet bekend met de juridische kwesties. Bespreek eerst uw huidige functie met uw advocaat. Kunt u het echtscheidingsproces nog met uw aanstaande ex-partner bespreken, of zit u elkaar constant in de haren?

Als dit het geval is, wilt u dat uw advocaat niet alleen de formele juridische behandeling van de zaak voor zijn rekening neemt, maar ook uw belangen behartigt. Juridisch gesproken moet u bespreken wat deze belangen inhouden, zodat u weet welke eisen u wel en niet aan de tegenpartij kunt stellen. Zo krijgt u meer inzicht in wat uw advocaat voor u kan doen om voor u de best mogelijke echtscheiding te krijgen. Daarom moet u een duidelijk standpunt innemen dat u moet volgen om uw advocaat niet te misleiden.

Welkom in de wereld van de advocatuur

Advocaten leven in hun eigen wereld die zich richt op hoe dingen gaan in de rechtbank en of je het leuk vindt of niet,

je zult het moeten matchen. Dit betekent niet dat je meteen rechten moet gaan studeren, maar je moet begrijpen dat je als gewone burger helaas een andere status geniet dan advocaat of rechter. Je valt niet zo op bij je advocatenkantoor en je wordt altijd met het grootste respect behandeld, je bent toch de cliënt?

Het wordt anders als je de rechtbank binnenkomt, daar wordt het verschil heel duidelijk, de rechter en advocaten zijn nog steeds gekleed in een toga, wat hun autoriteit en superioriteit benadrukt. Als je je erop voorbereidt, hoef je er niet bang voor te zijn en kun je op het juiste moment spreken wanneer je denkt dat het nodig is. Houd er rekening mee dat advocaten geen blad voor de mond nemen en dat het soms moeilijk is als ze het in de rechtbank tegen elkaar opnemen en in de rechtbank de mening van hun cliënt, die van jou en je (ex)partner moeten bepleiten.

Geen echtscheidingsstrijd, maar samen een advocaat

Samen advocaat? Doet het wat ik wil? Dit komt weer neer op het bepalen van uw positie, als u ervoor kiest om samen een advocaat in te huren, geloven u en uw aanstaande ex uiteraard dat u samen zonder conflict tot een oplossing kunt komen. Ik wil niet tegenover elkaar staan ​​in de rechtbank. Eén advocaat werkt dus pas echt goed samen als beide partners al duidelijke en eerlijke afspraken hebben gemaakt over de manier waarop de echtscheiding moet verlopen. Merk op dat een gezamenlijke advocaat geen bemiddelaar is omdat er grote verschillen zijn tussen een advocaat en een bemiddelaar. In dit geval bespreekt de gezamenlijke advocaat eigenlijk alleen de juridische aspecten van de echtscheiding en helpt u beiden te begrijpen welke afspraken in het echtscheidingsverzoek moeten worden opgenomen. Zodra dit verzoek compleet is, stuurt uw gezamenlijke advocaat het naar de rechtbank. Mocht blijken dat jullie op een aantal belangrijke punten toch van mening verschillen, dan zal de gezamenlijke advocaat je doorverwijzen naar een mediator.

En de bemiddelaar, doet hij wat ik wil?

Nee, het doel van een bemiddelaar is niet om te kiezen tussen de twee partijen, het doel van een bemiddelaar is om beide partijen tot een compromis te laten komen. In de praktijk betekent dit dat jullie allebei wat water aan de wijn moeten toevoegen om tot overeenstemming te komen. Als blijkt dat je echt niet meer normaal met elkaar om de tafel kunt gaan zitten om de nodige afspraken te maken, zal het voor de bemiddelaar ook heel moeilijk zijn om een ​​positieve samenwerking te stimuleren.

Bemiddelaars zijn overigens van veel gewend en hebben allereerst geen probleem met emoties die soms hoog oplopen, als het uiteindelijk leidt tot een zinvolle en eerlijke overeenkomst tussen jullie beiden. Dit is het belangrijkste punt waarop een mediator zich onderscheidt van een advocaat: een advocaat is helemaal niet geïnteresseerd in de emotionele kant van de zaak, hij bekommert zich alleen om de juridische kwestie. Als beide partijen besluiten hun eigen advocaat in te schakelen, wordt er geen rekening meer gehouden met de emoties van u of uw aanstaande ex-partner. U bespreekt uw echtscheidingsvoorstel met uw advocaat, terwijl uw (ex-)partner dat doet met zijn advocaat. Beide advocaten zullen vechten voor de belangen van hun cliënt, en dan ben je het stadium gepasseerd waarin je een bemiddelaar kunt inschakelen.

Dus je hebt je eigen advocaat?

Ondanks de hoge kosten die een nadeel kunnen zijn, is het in sommige gevallen zeker verstandig om een ​​eigen advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld als u een eigen bedrijf heeft, waar beide partners werken, maar ook als het bedrijf door één van hen wordt gerund, als het huwelijk is gesloten volgens huwelijkse voorwaarden, of als u allebei grote bezittingen en waardevolle goederen hebt tijdens de huwelijk. Wat een goede advocaat voor u is, hangt af van uw situatie en uw voorkeuren. Denk dus niet “mijn advocaat regelt dit voor mij”, nee, zoals ik al eerder zei, je moet zelf een duidelijk en eerlijk standpunt innemen en op basis daarvan kan je advocaat met je overleggen welke stappen er ondernomen moeten worden. .

Het woord “rechtvaardig” is hier eerder gebruikt vanwege zijn grote betekenis. De letterlijke betekenis van het woord fair is “redelijk voor alle betrokkenen” en daar baseert de rechter zijn oordeel op. Het heeft daarom geen zin om onredelijke eisen te stellen aan uw (ex-)partner, omdat de rechter dit niet accepteert. De rechter zoekt altijd de middenweg, niet alleen naar de omstandigheden, maar ook naar wat voor beide partijen billijk is. Een goede advocaat weet dit natuurlijk en zal je dan ook adviseren om geen extreem hoge eisen te stellen, want dat is beslist niet goed.

Houd je doel duidelijk

Samengevat zijn er een aantal zaken waar u op moet letten bij het communiceren met uw eigen advocaat, een eventuele medeadvocaat of mediator en/of in een later stadium met de wederpartij en de rechter:

In deze toespraak hebben we het niet gehad over zaken als alimentatie voor een partner of enig kind. Ook niet dat het testament uiterlijk op de dag dat de rechtbank de echtscheiding uitspreekt bij de notaris moet worden gewijzigd. Nee, het punt van dit verhaal is dat jij de regie houdt over het echtscheidingsproces!

Lees meer over echtscheiding

Het komt vaak voor dat een van de partijen al lang over een scheidingsplan praat, maar dit nog niet met zijn partner heeft besproken. In dat stadium lijkt het soms alsof de ander niets in de lucht heeft.

Het kan ook zijn dat er al duidelijke tekenen zijn van een breuk, ieder mens is anders en iedere situatie is anders.

Als u overweegt te gaan scheiden, dient u allereerst een afspraak te maken met een deskundige, zodat u een idee krijgt hoe u de echtscheiding in uw geval het beste kunt aanpakken. Op Allesoverscheid.nl kunt u een gratis adviesgesprek met een scheidingsdeskundige aanvragen om duidelijkheid te krijgen over wat bij uw situatie past. Bij scheidingsexpert.nl draait alles om “scheiding in goed overleg”, emotioneel gezien is het de beste manier om vrij snel op te staan ​​en zeker als je kinderen hebt de beste oplossing. Op echtscheidingswijzer.nl word je ook geïnformeerd over de mogelijkheid van relatietherapie, heb je misschien nog twijfels en hoop je dat alles goed komt. Veel huwelijken mislukken, maar de jouwe is misschien nog te redden.€